Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:46
Zachód s³oñca: 15:31
Dzieñ trwa:
8 Godzin 45 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:49
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

SHS - AirSoftowy tani GIGANT
SHS - AirSoftowy tani GIGANT

AnR - Chimera - maniak ASG z wieloletnim do?wiadczeniem w zakresie serwisu ASG.

Cz??ci SHS u?ywa?em na serwisie mniej wi?cej tyle ile funkcjonuj? one na Polskim rynku. Na pocz?tku, jak do wszystkiego podchodzi?em bardzo sceptycznie, s?abo si? przekonuje do nowo?ci akurat w materii cz??ci do AEG. Jak zawsze podkre?la?em prze?y?em ju? tyle rewolucji w tej dziedzinie... Szkoda gada?. Tajemnic? nie jest, ?e te cz??ci s? po prostu rewelacyjne, ale maj? te? swoje minusy.

T?oki

Jedna z podstawowych, esencjonalna wr?cz cz??ci przy tunningach. Zawsze z nimi by?y problemy. Te faktycznie dobre by?y niesamowicie drogie, tanie si? do niczego nie nadawa?y, a ?rednia pó?ka nie istnia?a praktycznie. Prócz dwóch wyj?tków. CA, MB oraz JBU. Ten pierwszy, ca?y z tworzywa spokojnie chodzi? nawet na SP140, ale by? drogi - 60 z?. Stosowa?em go do max SP130 (Bo w 99% wypadkach stosuj? tylko i wy??cznie springi Guardera, zak?ada?em par? SHS i pod koniec zaufa?em Elementowi). Natomiast MB by? pot?g?. Konstrukcyjnie troch? zrzynka z Hard Pistona (matki wszystkich t?oków), posiada? 7 z?bów stalowych. Do tej pory mam takiego w swoim AK. Ma ju? z 6 lat jako?. Pojawi? si? jednak problem. Ostatnia partia, ko?o lata chyba 2010 psu?a si? na pot?g? - urywa?y si? im dupy po paru strza?ach nawet na SP120. Kosztowa? mnie ten b??d MB troch? kasy. Wi?c po tym nigdy nie wróci?em do tych t?oków. Natomiast JBU aluminiowe ca?e s? ci??kie i masywne - co za tym idzie p?kaj?ce szkielety, niskie ROF'y... Po prostu nie do zaakceptowania.


Otworzy?em sklep w najgorszym momencie z mo?liwych. Pustka absolutna na rynku. Sk?adali?my gnaty po prostu ze z?omu. Brak alternatyw, cz??ci które s? w PL by?y niesamowicie drogie i nikt ich nie chcia? kupowa?, ?rednia pó?ka nie istnia?a na tym etapie. Jako? ko?o marca 2011 (mog? si? myli?) wchodzi na rynek SHS. Najpierw kupi?em do swojej G&P t?ok (bo mój stockowy poszed? po jaki? 3-4 latach). 14 z?bów ze stali. Do tego ?adnie odchudzony. Rewelacja t?ok. Chodzi do dzi?, cho? to s?aby odno?nik, nie strzela?em praktycznie w ogóle z tej repliki od tamtej pory. Co jest miarodajnym odno?nikiem? - ilo?ci ilo?ci zamontowanych tych t?oków w naszym serwisie Chimera - ko?o 60-70 sztuk. Praktycznie ka?dy gnat go dostawa?. ZERO REKLAMCJI! T?oki te by?y montowane od SP120 do SP170. Zero problemów. Pocz?tkowo martwi?em si?, ?e przez jego odchudzon? natur?, p?knie on wpó?, nic bardziej mylnego. Do tego stosowa?em wersj? z trzema stalowymi z?bami (spokojnie do SP130 by?y montowane), z siedmioma (najmniej testów, ale pod SP130-SP140 my?l?, ?e dobry wybór) oraz z pi?tnastoma stalowymi (moje najmniej ulubione t?oki. Dlaczego? Nie s? odchudzone jak 14, konieczno?? spi?owania przed ostatniego z?ba, chocia? w pó?niejszych wersjach by? on troch? skrócony, ale nadal trzeba by?o. Musz? doda?, ?e z ku***ko twardej stali te z?by i nie przyjemnie to si? robi).
Teraz stosuje tylko i wy??cznie t?oki SHS. Prócz Hard Pistona innych nie polec?.
 

Z?batki

Na Polskim rynku z?batki, to by? zawsze ?miech na sali. Najta?sze mo?liwe, to by?y STU CA, które moim zdaniem s? rewelacyjnym zestawem nawet pod SP160. Kosztowa?y one ok. 150 z?. Przy tamtych cenach, które za inne z?batki oscylowa?y w granicach 200-300-400 z?, to w przypadku CA naprawd? niewiele. Do wyboru te? by?o ma?o, praktycznie 3 firmy - CA, Systema, Prometheus. Wszystkie rewelacyjne, oferuj? cich? i bezawaryjn? prac?. Ale ich cena, dla mnie osobi?cie jest dowcipem. 300 z? za komplet z?batek? Now? repliczk? sobie mog? za to kupi? jak si? postaram.
Znów, wchodz? SHS. Jestem za***?cie sceptyczny. 75 z? za komplet z?bów pod M190? [Jasne, tutaj kaktus mi wyro?nie na d??drach. No i co? No i chodz? z kaktusem mi?dzy nogami.] SHS oferuje ró?nego rodzaju prze?o?enia - od 13:1 do 18:1. Potem mamy 100:200 oraz 100:300. S? te? wersje hi-speed, które mia?em okazj? testowa? kilkukrotnie.
 

Po kolei. Podstawowy model jest bardzo dobrze skonstruowany. O?ki bardzo silne, z?batka silnikowa ma chyba z 7-9 zapadni na AR. Ponadto z?batka t?okowa jest skr?cona z dwóch cz??ci. Ma to swoje plusy i minusy. Plusem jest to, ?e jakby by?y na Polskim rynku dost?pne cz??ci zamienne, mo?na by by?o sobie dowolny talerz wymieni?. Minusem jest to, ?e mog? si? rozkr?ci?. Ale troch? kleju do gwintów i problemu nie ma. Ta konstrukcja tyczy si? wszystkich modeli. Prze?o?enie jest od 13:1 (najszybsze) do 18:1 (najwolniejsze). Producent podaje, ?e ka?dy model wytrzyma M190. Polskie sklepy nie s? tak optymistyczne ze swoimi deklaracjami pisz?c, ?e 13:1 s? tak do ok. M120. Z powodzeniem stosowa?em je na SP130 i wy?ej.
100:200 i 100:300 s? to z?by helikalne. Czyli sko?ne. Baaaaaaaaaaaaardzo mega silne. Robi?em kilka setów na nich na SP160 i wy?ej, zero problemów.
Wersja Hi-speed s? wybajerzone. S? wyposa?one chocia?by w ?o?ysko w ramach odci?gu popychacza na z?batce t?okowej co minimalizuje opór. Czy warto? Moim zdaniem dla kilku dodatkowych bajerów nie, bo ró?nica w cenie jest znaczna.
S? dost?pne te? zestawy 32:1. To s? zestawy do zw??anych t?oków. Nie jestem fanem takich rozwi?za?, ale w po??czeniu z ich t?okiem nie by?o ?adnych problemów.
Oczywi?cie nic nie jest idealne. Z?batki maj? specyficzn? kultur? pracy. Nie ma co ukrywa?, jest wybitnie chi?ska. Zestawy 100:xxx dodatkowo nieprzyjemnie j?cz?. Co? za co?. Nie jest to jako? specjalnie zauwa?alne, ani nie przeszkadza, ale daleko im do cichej kultury pracy chocia?by STU CA, które wtedy uwa?a?em za g?o?ne. Dodatkowo raz mi si? zdarzy?o pi?owa? zadzior na talerzu z?batki ?rodkowej, aby da?o si? to w ogóle wypodk?adkowa?.
 

SHS by? wiele czasu pod wykonawc? dla wielu innych firm, przede wszystkim ARES'a. Dlatego ich cz??ci mo?na spotka? w wielu gnatach. Te? widzia?em na rynku Polskim dok?adnie te same cz??ci z logiem Aresa w cenie adekwatnej do naniesionego logo. To to samo. Widzia?em te? jaki? czas temu z?batki bodaj?e 18:1 King Armsa. Wygl?da?y identycznie jak SHS. Ale ich kultura pracy to dowcip. J?cz?, kwicz? cokolwiek by? z nimi nie zrobi?.
 

Inne cz??ci

Stosowa?em te? zestawy spr??yn do Gbv2/v3, zestawy podk?adek, popychacze, dysze, zestawy cylindrów... Wszystko wybitnej jako?ci za psie pieni?dze. Raz za to wtopi?em z dysz? do MP5, która jest tak krótka, ?e nie wiem do jakiej MP5 mia?by to pasowa?. Teoretycznie dysza MP5 oraz M4 jest wymienna, w tym wypadku absolutna bujda.
 

Podsumowuj?c
 
Reasumuj?c, a co, mo?na powiedzie?, ?e dla mnie obecnie inne cz??ci nie istniej?. Przyzwyczai?em i nawet powiem, ?e si? rozpu?ci?em jako?ci?, wytrzyma?o?ci? cz??ci oferowanych pod mark? SHS. Nic tylko kupowa?. Chcia?bym te? podzi?kowa? sklepowi Azteko.pl za dostarczenie mi ka?dej cz??ci do testów, a te trwa?y jako? rok.
 
Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | markoter dnia July 08 2017 12:04:52
#2 | muniekole dnia August 29 2017 19:25:20
najlepszy krem na tr?dzik hemoroidy w ci??y leki http://autogaleria.pl/forum/showthread.php?36655-2017-BMW-X3-NEWS kamienie ka?owe przyczyny szampon na grzybic? g?owy
#3 | shareways dnia September 17 2017 06:46:18
dobry krem przeciwzmarszczkowy dobry krem pod oczy przeciwzmarszczkowy oko?o piel?gnuj?ce warstwy lek na tr?dzik krem na biust
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
MG 42 by MG Schutze Odda? r?k? Zbrojownia Mndur Gorka E SPOS Zmiana Nowe pistolety WP Radio ASG Elektryczny Blow Back Makarov KWC Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:3,416
Wczoraj:15,322
W tym tygodniu:55,744
W tym miesi±cu:192,242
W tym roku:3,627,678
Wszystkich:40,820,437
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: