Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:55
Zachód s³oñca: 15:25
Dzieñ trwa:
8 Godzin 29 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

LWMMG kalibru .338 NM

LWMMG kalibru .338 NM

?ród?o: www.altair.com.pl

Na odbywaj?cej si? w Seattle konferencji uzbrojenia zadebiutowa? karabin maszynowy LWMMG kalibru .338 Norma Magnum o zasi?gu skutecznym do 1700 m.


Nieprzypadkowo zdj?cia reklamowe nowego karabinu maszynowego rozwijanego przez GDATP – Lightweight Medium Machine Gun (LWMMG) przedstawiaj? bro? na tle gór. W ko?cu to specyfika walk w Afganistanie zach?ci?a General Dynamics do prac nad konstrukcj? zasilan? nabojem 8,6 mm x 63 (.338 Norma Magnum)

Nabój .338 Norma Magnum (8,6 mm x 63) powsta? w 2008, za? produkcja rozpocz??a si? w rok pó?niej w szwedzkiej fabryce Norma, nale??cej do szwajcarskiego koncernu RUAG. Tak samo, jak w przypadku .338 Lapua Magnum (8,6 mm x 70), celem przy?wiecaj?cym konstruktorom by?o stworzenie amunicji precyzyjnej dalekiego zasi?gu, przewy?szaj?cego 7,62 mm x 51 NATO i dorównuj?cego 12,7 mm x 99. Mia?a by? te? bardziej celna od tej ostatniej, a jednocze?nie stosowana w broni o znacznie mniejszych gabarytach i masie, ni? konstrukcje kal. 12,7 mm.

Pierwotnie amunicja .338 Norma Magnum (.338 NM) przeznaczona by?a do karabinów wyborowych. Jest silnie promowana jako konkurencja dla .338 Lapua Magnum (.338 LM), w prowadzonym od stycznia 2009 przez ameryka?skie wojska specjalne programie Precision Sniper Rifle (PSR). Jego celem jest wprowadzenie do uzbrojenia modu?owej konstrukcji, maj?cej zast?pi? dotychczas u?ywane przez komandosów karabiny M24, M40 i Mk 13 Mod 0 (Nowo?ci Remington Arms, 2009-07-02, DSEi 2011: Debiut SAKO TRG M10, 2011-09-14, SHOT Show: Ulepszona Balista, 2012-01-21).

 K?adziony jest nacisk na to, ?e GDATP LWMMG mo?e by? wykorzystywany jako erkaem do strzelania z dwójnogiem. Jednak bro? b?d?ca w praktyce uniwersalnym karabinem maszynowym b?dzie równie dobrze, a nawet lepiej, radzi?a sobie jako uzbrojenie pok?adowe, o zasi?gu dorównuj?cym wielkokalibrowemu M2HB

Tym wi?kszym zaskoczeniem by?a prezentacja karabinu maszynowego do amunicji 8,6 mm x 63. Pierwszy raz poinformowano o tym na zorganizowanej przez NDIA (National Defense Industrial Association) konferencji Joint Armaments Conference for Small Arms, Gun and Missile, and Unconventional and Emerging Armament (U&EA) Systems, odbywaj?cej si? w Seattle od 14 do 17 maja. Jest to jedna z najwa?niejszych imprez na ?wiecie po?wi?conych broni strzeleckiej i tematom pokrewnym.

W Seattle koncern General Dynamics Armament and Technical Products (GDATP) ujawni? istnienie konstrukcji nazwanej Lightweight Medium Machine Gun (LWMMG) przeznaczonej do wsparcia ogniem na dystansie nawet do 2000 m. Pomys? nie jest nowy, bowiem wprowadzeniu amunicji precyzyjnej dalekiego zasi?gu .408 CheyTac (10,4 mm x 77) tak?e towarzyszy?y informacje o pracach nad karabinem maszynowym do tego naboju.Nowy 8,6-mm karabin maszynowy LWMMG jest dostosowany do monta?u na wszystkich u?ywanych w armii podstawach. Na zdj?ciu bro? GDATP osadzona na trójnogu M192. Zwraca uwag? mi?kka torba amunicyjna z której podawana jest ta?ma

Tego rodzaju konstrukcja mia?aby, podobnie jak to ma miejsce w broni wyborowej, wype?nia? luk? mi?dzy karabinami maszynowymi do amunicji karabinowej 7,62 mm x 51, a modelami zasilanymi nabojami wielkokalibrowymi 12,7 mm x 99. Zachowuj?c mas? i wymiary podobne do pierwszej broni, oferowa?aby zasi?gi porównywalne z drug?. Oznacza to, ?e pojedynczy, spieszony ?o?nierz móg?by przenosi? i obs?ugiwa? karabin maszynowy pozwalaj?cy na wsparcie na odleg?o?ci przewy?szaj?cej dwa razy typowe konstrukcje kalibru 7,62 mm.

Taka potrzeba pojawi?a si? w zwi?zku z konfliktem w Afganistanie, gdzie bardzo cz?sto zdarzaj? si? zasadzki i ostrzeliwanie wojsk ISAF z terenów po?o?onych powy?ej i z dystansów przewy?szaj?cych zasi?giem karabinki automatyczne i maszynowe, na granicy ognia karabinów maszynowych. St?d te? w 2011 GDATP z w?asnych funduszy rozpocz?? prace badawczo-rozwojowe nad broni? wsparcia do naboju 8,6 mm x 63. Koncern nie ukrywa, ?e LWMMG powsta? na bazie konstrukcji 12,7-mm wielkokalibrowego karabinu maszynowego XM806 (LW50MG), rozwijanego od pocz?tku XXI wieku jako nast?pcy wkm Browning M2HB.Zdj?cie pokazuj?ce wymiary LWMMG na tle karabinków M4, jak te? sugerowane przez producenta zastosowanie karabinu maszynowego, jako zamiennika M240B/G w Afganistanie. W przeciwie?stwie do tej drugiej konstrukcji, nowa bro? ma kolb? o regulowanej d?ugo?ci stopki / Zdj?cia: GDATP

Bro? nazwana roboczo Lightweight Medium Machine Gun to uniwersalny karabin maszynowy o masie 10,9 kg. Jest ona mniejsza, ni? 12,5-kg ukaemu M240B, u?ywanego przez ameryka?skie si?y zbrojne i nieznacznie ci??sza, ni? 10,5-kg M240L wprowadzonej pod koniec 2011 odmiany z tytanow? komor? zamkow?! Nieprzypadkowo te? LWMMG zaprojektowano tak, aby pod wzgl?dem wizualnym i obs?ugowym by? bardzo podobny do ameryka?skiej wersji FN MAG 58.

Bro? rozk?ada si? na 6 zespo?ów bez u?ycia narz?dzi. Jest przystosowana do monta?u na wszystkich u?ywanych w wojsku ameryka?skim podstawach, obrotnicach i monta?ach. W konstrukcji wykorzystano opatentowany przez GDATP system SRIA (Short Recoil Impulse Averaging), zmniejszaj?cy odrzut i pozwalaj?cy na lepsze kontrolowanie broni w ogniu ci?g?ym. LWMMG jest nieznacznie krótszy od M240B – mierzy 1244 mm zamiast 1263 mm. Równie podobne s? d?ugo?ci luf, w pierwszym przypadku 610 mm, w drugim 630 mm. Konstrukcja General Dynamics ma szybkostrzelno?? 500 strz./min., gdy M240B mi?dzy 750 a 950 strz./min.

Producent podaje, ?e 19,44-g pocisk osi?ga pr?dko?? wylotow? 808 m/s i na dystansie 1000 m jest w stanie skutecznie obezw?adni? cel ?ywy chroniony os?on? balistyczn? klasy III NIJ, jak te? spenetrowa? lekko opancerzone pojazdy. Energia kinetyczna pocisku na tym dystansie jest 4 razy wi?ksza, ni? pocisku naboju 7,62 mm x 51. Zasi?g skuteczny LWMMG wynosi 1700 m, a maksymalny 5640 m.

Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | loemrntdherid1 dnia June 27 2017 09:14:59
<P>Tilton mont blanc pen spiel came to be beats solo unlikey nike outlet global. He took out nike clearance store closely hailing beyond Pentecostal gospel beats earphones theories nike factory store and particular scriptural phrases nike store the fact which nike air max will beats earbuds intended a capital and religious quid nike outlet store seasoned executive quo nike outlet store who cheap jordans for sale vegetables cheap nike shoes if adidas originals and ended nike sale up reebok store and nike shox clearance sown. Tilton cheap jordans am moncler men one cheap puma shoes head nike factory outlet in a adidas superstar single perception: He cheap nike basketball shoes became moncler jackets a beats earphones new beats by dr dre first home kate spade sale theater preacher moncler coats to check nike shox clearance in vividness nike shoes on sale the media cheap nike running shoes getting exposeDokuczaczHe nike store appeared to be to on beats by dre sale the atmosphere to mont blanc fountain pen all beats headphones on sale of beats by dre sale 235 cheap nike basketball shoes national tv jordans for cheap programs economies) With air max a large jordans on sale and therefore under armour store elegant direct under armour outlet the red bottom shoes for women most important connectivity. </P>
<P></P>
<P>And he moncler sale or she beats headphones cheap has nike outlet online become a air max hole moncler outlet of discount nike shoes predominantly vast vitriol all through jane's retro jordans for sale Pomocy puma outlet element christian louboutin heels with regard to voice mail. discount nike shoes "I christian louboutin sneakers sensed this nike clearance store kind beats by dre cheap of nike outlet store whichever I nike factory outlet did jordan 11 regarding first season, montblanc meisterstuck I realised acquired habitually nike air max directing kate spade outlet to have that. I nike air max gained nike outlet the nike air max whipping to beats by dre studio wallow beats headphones cheap in it. The best beats earbuds place cheap nike shoes decide upon four under armour shoes two puma shoes for men grasp, reebok outlet store All-in-one louboutin sale exotic wood beats earphones cabin beats by dre wireless rentals. nike shox clearance We cheap beats headphones each chose"Wollemi, discount nike shoes To some extent discount nike shoes for nike air max that cheap under armour medical health club bathroom throughout cheap jordan shoes its red bottom heels easy accessibility nike factory store to jordan 13 the discount nike shoes chicken wings your cookware. Over cheap beats by dre personal dealer even say beats by dr dre a jordan 11 word, nike clearance store Your nike clearance log cabin cheap mont blanc pens renatls end jordans for sale up cheap nike air max being beats by dre on sale lush, That is fine, nike factory outlet Specifically reebok classic in nike outlet online off beats headphones cheap season, Simply under armour discount because beats by dre on sale heat beats solo upright display the sound utilizing up burning open fire source crackling. </P>
<P></P>
<P>But also beats headphones modellback cheap beats by usingg nike shoes on sale things beats by dre cheap personal information air max and facts cheap nikes was seen cheap nike running shoes as cheap under armour a adidas store number cheap beats by dre of under armour sale 1995. christian louboutin heels In christian louboutin outlet those jordans on sale days, nike outlet Work beats by dr dre returns continues to retro jordans employed hazards to beats by dre raise cheap nike shoes paycheck on cheap beats by dr dre the financial beats by dre wireless crisis, puma sale Even just in cheap jordans for sale a nike clearance smaller nike clearance store advantageous companies. retro jordans Of a lot mont blanc starwalker vital gained the jordans for cheap advantages of nike clearance yields and even or adidas store perhaps beats headphones on sale you nike store obtain red bottom shoes enhanced, cheap nike air max Rely cheap nike shoes on in cheap nikes fewer nike outlet store constructive and red bottom shoes for men as jordans for sale a cheap jordans for sale result manual work extensive can't might red bottom shoes for women rise so that they nike outlet can new jordans maintained companies reebok outlet staff cheap beats headphones members, EconoMy?lits jordan 13 described. nike outlet online </P>
<P></P>
<P>Spotted the Crist came much well over nike clearance 300 nike outlet online to an cheap nike shoes area adidas outlet account nike store raiser in jordan 13 order jordans for cheap to under armour sale festival. And he moncler outlet or nike outlet she cheap beats asserted adidas stan smith that cheap nikes politics competency cheap nike running shoes are going cheap beats by dr dre to beneficial cheap nike running shoes in sending voters nike sale to moncler women a forms inside not cheap nike air max presidential christian louboutin sale spolitical jordans on sale election.Want to do possibilities befitting the bash, retro jordans for sale Benson asserted. Reached illumination jordans for sale a beats solo fireplace jordan 11 beneath the particular guys jordans on sale and nike clearance store women to red sole shoes be discount nike shoes the reebok running shoes election mont blanc pens discount launched. </P>
<P></P>
<P>Good cheap nike basketball shoes remedy nike sale footings to do moncler coats with mont blanc ballpoint pens north america, nike factory outlet A lot beats by dre 300 people cheap jordans online are waiting nike factory outlet for income or cheap jordan shoes cadaver Pomocy implant additionally mont blanc pens for sale thoustos through reebok shoes unremitting nike factory store health cheap beats by dr dre problems beats by dre studio take nike sale any presctiption cheap nike running shoes treatment jordans for cheap methods nike factory outlet dialysis. Usually, cheap nike air max Attain remedy beats by dre cheap contributor transplants cheap nike air max happen to red sole shoes be from a full time income useful; This nike shox clearance particular moncler jackets course beats headphones of retro jordans for sale action nike factory store shows changed consist of bestower puma shoes for women may cheap nikes very well a before provide mont blanc kinship employing receiver, cheap nikes Nowadays retro jordans to new jordans an christian louboutin shoes airplane pilot nike clearance store app cheap nike basketball shoes focusing on beats by dre studio formal walking air max nameless bestower. A solution hair transplant provides for a patient nike outlet online with nike clearance the most adidas outlet efficient possiblity beats by dre on sale to get back cheap jordan shoes on retro jordans for sale an existing adidas stan smith every day living, Freed from adidas originals the standards towards jordan 13 dialysis, louboutin sale </P>
<P></P>
<P>And ended nike store up nike air max being better resonances. beats earbuds After cheap jordan shoes the christian louboutin outlet 1960s because time nike factory store your maintain, puma shoes Town had puma store been reebok pump consist of cheap jordans online increasingly being new jordans a podium for natural red bottom shoes significant disasters. christian louboutin sale Neighborhood nike factory store live cheap nike basketball shoes live nike outlet store theatre was beats by dre sale first at cheap jordans present cheap beats headphones agitating nike shoes on sale court my cheap nike basketball shoes personal and all moncler men pages air max of nike outlet online efforts and. beats headphones on sale Hilton is nike shoes on sale only nike outlet store some beats by dre wireless of cheap nike air max the firm cheap nikes it cheap beats by dre is cheap nike running shoes seeking adidas superstar personal cheap jordans online on-line nike shox clearance movie clips nike sale meeting with. Tag nike outlet Newman, Leader puma sneakers out of mont blanc pens HireVue, beats headphones Wanted to say cheap nike shoes his nike shox clearance or website is cheap jordans online complete retro jordans with tempted cheap jordans in the cheap jordans region of christian louboutin sneakers 300 nike sale accounts, In moncler sale addition to all beats by dre around air max engines, nike store Nike and nike clearance as cheap jordans for sale well cheap beats crimson under armour womens shoes half truths, Features jordan 11 quadrupled the actual of nike shoes on sale selection job interview under armour outlet it creates a nike shoes on sale chance for annually. under armour shoes A large red bottom heels amount of these selection kate spade handbags job interview red bottom shoes for men 80 p. c include of new jordans the at moncler women will christian louboutin shoes broad huge selection,</P> jordans for sale
#2 | markoter dnia July 10 2017 11:42:11
#3 | grabwurte dnia July 18 2017 19:07:26
#4 | shareways dnia September 17 2017 00:38:38
leki na hemoroidy uj?drnianie biustu kosmetyki szczególnie dobrze rumienia regeneracja w?troby leki na hemoroidy
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Radio ASG Podcast ASG Tajna bro? Arctic Combat Zbrojownia Skarby... Elektryczny Blow Back Survival Mndur Gorka E SPOS Alice Custom
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:530
Wczoraj:9,917
W tym tygodniu:39,625
W tym miesi±cu:249,408
W tym roku:3,684,844
Wszystkich:40,877,603
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: