Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:28
Zachód słońca: 20:31
Dzień trwa:
16 Godzin 03 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:31
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Przygotowanie fizyczne
Przygotowanie fizyczne.
Piotr "Wroobel" Wróblewski

Airsoft jest jak wiadomo zaj?ciem, które wymaga odpowiedniej sprawno?ci i przygotowania kondycyjnego.
Nawet dla niedzielnych airsoftowców wskazanym jest utrzymywanie odpowiedniej formy. Wp?ywa ona bowiem w du?ej mierze na sukces ca?ego oddzia?u.
Dysz?cy jak parowóz airsoftowiec staje si? w jednej chwili obiektem po??dania wszystkich luf w okolicy. Nawet je?eli by?by zamaskowany najbardziej profesjonalnie i skutecznie to wróg po prostu mo?e go us?ysze?.
To tylko jeden z przyk?adów ?wiadcz?cych o wp?ywie przygotowania fizycznego na dzia?ania airsoftowo- militarne.Na pocz?tku skupmy si? mo?e na zupe?nie innej kwestii, z któr? wi??e si? poruszany dzi? problem. Chodzi mianowicie o karno??.
Zarówno w jednostkach typowo airsoftowych jak i w tych, które nad airsoft przed?o?y?y inne militarne zaj?cia, wyst?puj? zjawiska które nagradzane s? przez dowództwo os?awionym rpompowaniemr1;.
Palec na spu?cie, celowanie koledze w g?ow? dla zabawy, zapominanie okularów na spotkania; to tylko kilka przyk?adowych zachowa?, za które trzeba ponie?? kar?.
Forma jest prosta r11; wysi?ek fizyczny. Czuj? si? za?enowany, kiedy widz? jak delikwent m?czy si? z rwyci?ni?ciemr1; 15 pompek, czy zrobieniem 20 brzuszków. To po prostu wstyd.
Nikt nie ka?e nikomu by? jak Swofford w filmie rJarheadr1;, ale minimum sprawno?ci fizycznej wypada mie?. Dla w?asnego dobra.
Co robi?? ?wiczy?. ?atwo powiedzie?? Niekoniecznie, wystarczy codziennie rano zrobi? okre?lon? ilo?? ów pompek czy brzuszków by po pewnym czasie zauwa?y? efekty. Potrzeba tylko troszk? silnej woli i kilkana?cie minut dziennie.

S? jednak wa?niejsze kwestie ni? poczucie wstydu. Jedn? z nich jest zapewne zwi?kszenie efektywno?ci pojedynczego operatora, a tym samym ca?ej ekipy, spowodowane zwi?kszeniem kondycji fizycznej. Wydaje mi si?, i? to najwa?niejsza korzy?? jak? nios? nam ?wiczenia.
Wszystko wydaje si? proste, ale powstaje pytanie jak ?wiczy?? Czy same pompki wp?yn? na zwi?kszenie naszej rwarto?ci bojowejr1; ?

Pierwszym pytanie na jakie musimy sobie odpowiedzie? brzmi: rpo co chcemy ?wiczy??r1;. Dziwne ? Wcale nie.
Ju? spiesz? z wyt?umaczeniem. Hollywoodzkie filmy wojenne wr?cz bombarduj? nas obrazami, wielkich, silnych marines z ogromnymi bicepsami i klatami wielkimi, ?e nie mieszcz? si? nawet w koszulkach extra large.
Wielu, zw?aszcza m?odych rgraczyr1; ulega tej manii i chce wygl?da? w?a?nie tak. Nic w tym z?ego, lecz je?eli chcesz, aby Twój trening mia? wymierne korzy?ci w airsoftowym boju to zupe?nie nie t?dy droga.
Du?a masa mi??niowa wygl?da fajnie i przykuwa oczy nastolatek, ale nic wi?cej. Takie mi??nie s? faktycznie w stanie wygenerowa? ogromn? si??, ale tylko przez krótki czas. Przyk?adem mo?e by? nasz Mariusz, którego popisy w MMA omal nie sko?czy?y si? podawaniem tlenu :D .
Taka sprawno?? fizyczna przyda si? przy podnoszeniu ci??arów, ale za ca?? pewno?ci? nie w MMA, a ju? na pewno nie w airsofcie.

Skoro nie du?e mi??nie to co? Wytrzyma?e mi??nie.
Je?eli ju? chcemy koniecznie ucz?szcza? na si?ownie to zdecydowanie bardziej wskazane s? ?wiczenia poprawiaj?ce wytrzyma?o?? naszych mi??ni, ni? ich rmocr1;.
Zadania fizyczne jakie stawia nam airsoft wymagaj? od naszych mi??ni d?ugotrwa?ej, cyklicznej pracy o ?rednim nat??eniu. Trzymanie kierunku podczas patrolu czy operowanie przez d?ugi czas replik? sprawiaj?, ?e nasze mi??nie m?cz? si?, a nasza zdolno?? do wykonywania precyzyjnych ruchów spada (snajperzy wiedz? doskonale o co chodzi). Pomijam ju? kwesti? swego rodzaju dyskomfortu jaki stwarzaj? nam zm?czone, a z czasem obola?e mi??nie.Mi??nie same w sobie odgrywaj? du?o mniejsza rol? ni? przygotowanie wydolno?ciowe ca?ego organizmu.
Dzia?ania militarne polegaj? w du?ym stopniu na szybkim i sprawnym poruszaniu si?. To w?a?nie ów bieganie wywo?uje najwi?cej potu i zm?czenia.
Wiele osób, wiedz?c o tym, biega codziennie dla poprawienia wydolno?ci. Niestety samo zwyk?e bieganie nie da znacz?cych efektów, gdy? na airsoftowym polu walki rzadko zdarza si? by musie? biec jednostajnym tempem przez 2-3km.
Najcz??ciej marsz przeplata si? z truchtem oraz krótkimi sprintami. Do tego nie mo?na zapomnie? o takich czynnikach jak na przyk?ad ukszta?towanie terenu czy strój a w?a?ciwie oporz?dzenie jakie mamy na sobie. Bez w?tpienia trening w stroju sportowym na bie?ni ró?ni si? od pokonywania stromego wzniesienia z 15 kg na plecach.

Jak zatem trenowa?? Biegi interwa?owe to podstawa.
Najpro?ciej rzecz ujmuj?c to trucht przeplatany ze sprintem. Do tego mo?na biega? (o ile jest taka mo?liwo??) w lesie, w trudnym terenie.
No i wersja dla najbardziej zaanga?owanych trening w sprz?cie b?d? te? tylko ( lub a? ) z plecakiem. To zagwarantuje lepsze efekty ni? podnoszenie ogromnych ci??arów czy 4-5 km truchtu.Na wszystko o czym pisa?em wy?ej ma wp?yw ogromna ilo?? innych czynników takich jak chocia?by uwarunkowania genetyczne, dieta czy tryb ?ycia i pracy.
Niemniej jednak my?l?, ?e ten artyku? wp?ynie na wasze zdanie odno?nie przygotowania fizycznego w airsofcie i pomo?e niektórym osi?gn?? ich cel w tym zakresie.
Mi?ych treningów ?ycz?.


Zamie?ci?: Jacek1246
?ród?o: http://blog.gunfi...
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Podcast ASG Makarov KWC Arctic Combat Zmiana Skarby... MG 42 by MG Schutze Odda? r?k? Nowe pistolety WP
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:2,875
Wczoraj:16,449
W tym tygodniu:53,154
W tym miesiącu:228,542
W tym roku:2,961,838
Wszystkich:51,450,242
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: