Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:18
Zachód słońca: 17:41
Dzień trwa:
12 Godzin 23 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 6:10
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Relacja WO?P 2013 - Koalicja Pó?noc

Relacja WO?P 2013 - Koalicja Pó?noc

Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Redaktor Naczelny. Specjalizacja: Nowo?ci, artyku?y o tematyce airsoftowej i militarnej. Kontakt PW oraz

Zapraszamy do przeczytania relacji z dzia?a? Koalicji Pó?noc podczas WO?P 2013. Tak wiemy, ?e ju? jest marzec, ale niestety dopiero teraz nada?y?a si? okazja do sporz?dzenia tego wpisu. :) Prosimy o zrozumienie.

Przygotowania

Nasze przygotowania do WO?P trwa?y ju? od pocz?tku grudnia. Wst?pnie prowadzili?my rozmowy z zarz?dcami galerii handlowych, a nast?pnie z osobami odpowiedzialnymi za organizacj? WO?P na terenie Koszalina. Przebrn?li?my przez pewne trudno?ci z ustaleniem konkretnego miejsca, gdzie prowadziliby?my kwest?. Koniec ko?ców zapad?a decyzja, ?e Koalicja Pó?noc w tym roku b?dzie mobilnym oddzia?em, a dok?adniej b?dzie patrolowa? ca?y Koszalin w poszukiwaniu ch?tnych do wsparcia Orkiestry.

Koalicja Pó?noc mia?a te? dzia?a? w S?upsku, jednak w ostatniej chwili otrzymali?my informacj?, ?e nie b?dzie to mo?liwe - decyzja z góry.

Sponsorzy

Kilka dni przed imprez? otrzymali?my wsparcie od naszych sponsorów. Dzi?ki nim, nasza kwesta nie wygl?da?a tak samo jak innych wolontariuszy. Firmami, które nas wspomog?y by?y GUNFIRE.PL oraz www.naszywki.pl . Otrzymali?my wiele gad?etów, takich jak naszywki, r?kawice, plakaty, arafatki, chusty, kalendarze, kominiarki, które mogli?my rozda? tym co w sposób szczególny przyczynili si? do grania razem z orkiestr? lub te? zlicytowa?. Jako ciekawostk? dodam, ?e Koalicja Pó?noc jako jedyna mia?a do zaoferowania oprócz naklejanych serduszek, tak?e serca w formie naszywek.

Pocz?tkowe dzia?ania

W ko?cu nasta? dzie? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. Bardzo ?adna, zimowa pogoda, s?o?ce przebija?o si? zza chmur, mróz na poziomie -10*C. Zgodnie z planem wszysctkie osoby zaanga?owane w WO?P ze strony Koalicji, pojawi?y si? o godzinie 9:00 pod ratuszem w Koszalinie. Ustalili?my plan dzia?a?, podzielili?my si? na dwie sekcje, wrzucili?my do puszek swoje datki i ruszyli?my.

Na samym pocz?tku, postanowili?my uda? si? w kierunku Centrum Handlowego "Atrium". O tak wczesnej porze, w niedziel?, miasto by?o jednak opustosza?e. Oczywi?cie pojawia?y si? pojedyncze osoby, które wrzuca?y conieco do puszek, ale jednak by?o to nic, w porównaniu z tym co dzia?o si? pó?niej. Po odwiedzeniu "Atrium" i posileniu si? w znanych restauracjach fastfood'owych, postanowili?my znów wróci? do centrum, przy okazji odwiedzaj?c koszali?ski MotoPark. Dodam jeszcze, ?e w "Atrium" dzia?a?y dwie inne sekcje paramilitarne - GRH 82nd Airborne "Jack Of Diamonds" oraz JS 1373 Koszalin.

MotoPark

Dotarli?my do MotoParku. Okaza?o si?, ?e tam te? ju? si? co? dzieje, a mianowicie trwa?y licytacje oraz pokazy driftingowe. Od samego pocz?tku, jak tylko si? tam pojawili?my, zostali?my "wkr?ceni" do wspó?organizacji kwesty w MotoParku. Tak wi?c wypakowali?my z placaków fanty przeznaczone na licytacj? i jednocze?nie zacz?li?my prawdziw? zabaw?. Wi?kszo?? osób o wiele bardziej interesowa?y militarne klimaty i o wiele ch?tniej licytowano nasze gad?ety. Du?? popularno?ci? cieszy?y si? naszywki WO?P, r?kawice, kominiarki oraz arafatki.

Jako, ?e publiczno?? powoli zacz??a chyba marzn??, trzeba by?o rozkr?ci? troch? imprez?. Zaproponowali?my, aby kierowcy driftuj?cych aut, organizowali przeja?d?ki dla ch?tnych za skromne datki do puszek. Pomys? od razu przeszed? do realizacji i Koalicja Pó?noc jako pierwsza skorzysta?a z tej atrakcji. Po raz kolejny wrzucili?my do swoich puszek ma?e datki i w kilka osób zapakowali?my si? do Subaru. Po kilku kó?kach wszyscy byli?my mega zadowoleni, a i publiczno?? zacz??a ch?tniej zape?nia? puszki. W mi?dzyczasie udzielili?my wywiadu dla TVP Szczecin.

Ju? mieli?my si? zbiera? na dalsze patrole w kierunku centrum, kiedy Prezes MotoParku da? nam ciekaw? propozycj?. Mianowicie na pocz?tku mieli?my zaliczy? terenow? przeja?d?k? jego hummerem, a potem mieli?my odby? tym samym pojazdem eskapad? po ca?ym mie?cie. Jak ustalili?my, tak te? zrobili?my. By? to jeden z najciekawszych momentów podczas ca?ego WO?P 2013. Zarówno jazda terenowa jak i "rekonesans" hummerem po mie?cie na d?ugo zapadn? nam w pami?ci. Bo kto na co dzie? ma mo?liwo?? poje?dzi? sobie na pace takiego pojazdu w pe?nym oporz?dzeniu i z karabinami? :) Ca?a podró? trwa?a ponad godzin?, odwiedzili?my najwa?niejsze miejsca w Koszalinie, przeprowadzili?my krótkie pokazy desantu z pojazdu i stanowili?my jednocze?nie najwi?ksze widowisko dla osób postronnych w czasie ca?ej imprezy.

Piesze patrole i Galeria Emka

Po ciekawych akcjach w MotoParku i lansowaniu si? po mie?cie hummerem przyszed? czas na piesze patrole, podczas których zebrali?my troch? pieni??ków. Wiele osób chcia?o sobie z nami zrobi? zdj?cie, porozmawia? itd.

Pó?nym popo?udniem trafili?my do Galerii Emka w Koszalinie. Nasz cz?owiek, który dzia?a? w sztabie WO?P, ustali? z organizatorami, ?e b?dziemy mieli swoje 10 minut na scenie pokazowej. Tak wi?c oprócz wart przy wej?ciach do galerii, mieli?my okazj? zlicytowa? sporo sprz?tu za poka?ne sumki oraz przeprowadzi? prezentacj? sprz?tu airsoftowego. Publiczno?? by?a zainteresowana naszymi dzia?aniami, co chwil? kto? wrzuca? do puszek pieni?dze, robi? sobie z nami zdj?cia i zagadywa? o nasz? organizacj?. W tych ostatnich sytuacjach przydawa?y si? ulotki informuj?ce czym jest ASG, dostarczone prez Gunfire.


?wiate?ko do nieba i sztab WO?P

Po wizycie w Emce cz??? osób ze wzgl?du na pó?n? por? dnia rozesz?a si? do domów, a druga cz??? zosta?a i pojechali?my pod ratusz zobaczy? "?wiate?ko do nieba" oraz zda? puszki. W sztabie WO?P dostali?my herbat? i grochówk?. Przyjemnie sobie porozmawiali?my, odpocz?li?my troch? i porozgl?dali?my si? troch? po placu ratuszowym, gdzie trwa? koncert. Nie dostali?my oficjalnej informacji ile pieni?dzy zebrali?my, ale szacunkowo b?dzie to kilka tysi?cy z?otych - mamy nadziej?, ?e pobili?my rekord z zesz?ego roku, gdzie by?o ok. 4 tysi?cy z?.

Podsumowanie

W WO?P Koalicji Pó?noc bra?y udzia? dwie dru?yny - Green Berets KP Koszalin oraz 6th Forest Recon Division KP Koszalin, oprócz tego wspomog?o nas kilka osób niezrzeszonych. Chcia?bym podzi?kowa? wszystkim za zaanga?owanie. My?l?, ?e do?o?yli?my t? ma?? cegie?k? pomocy dla osób potrzebuj?cych.

Osobne podzi?kowania dla sponsorów za wsparcie:Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | jafanshen dnia October 27 2017 04:44:07
Yes, in addition to Rolex making rolex replica sale bar-setting watches for quality and value they have also worked hard to maintain an image as the "I made it watch." You can't deny the sales numbers rolex replica sale even if you don't personally want a Rolex watch. Rolex was also ranked the most reputable consumer product company in the world, according to one study earlier in 2014. So what I am saying is that a combination of actual high-quality as well as rolex replica uk notoriety and desirability has made it so that even the richest of the richest sometimes compete extra hard just to get something as a prize that they could otherwise just buy. For them, it is about being competitive. The competitive spirit is really replica watches uk what Rolex likes to attach itself to, even though it doesn't outright say it. Car racing, classic car replica watches sale shows, tennis, golf, etc... these are all at their heart highly competitive events replica watches uk where there are losers, but also winners.
#2 | clibin009 dnia March 21 2018 02:19:38
birkenstock outlet
nike outlet store
timberland boots
cheap jordans for sale
valentino shoes outlet
yeezy 350 boost
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
coach outlet online
polo ralph lauren
coach outlet
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
christian louboutin
fitflops sale clearance
adidas nmd
jordan shoes
adidas shoes
michael kors factory outlet
jordan shoes
ugg boots
ugg outlet
birkenstock sandals
valentino shoes
ugg boots
ralph lauren sale clearance
mbt shoes
uggs outlet
canada goose
fitflops
cheap jordan shoes
coach outlet
coach factory outlet
supreme clothing
pandora store
birkenstock
oakley sunglasses sale
canada goose
hermes bags
nike air max outlet
cheap uggs
coach outlet
pandora charms sale clearance
rolex watches
adidas nmd
cheap jordans
canada goose jackets
adidas nmd
nike outlet
fitflops sale
mulberry handbags
louis vuitton outlet
pandora jewelry
jordan shoes
michael kors uk
adidas superstar
pandora charms sale
air max 97
hermes handbags
new balance shoes
ray ban sunglasses
nike air max
birkenstock shoes
longchamp handbags
coach outlet
longchamp uk
mulberry bags
kate spade handbag
kate spade
ferragamo outlet
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
jordan retro 11
michael kors outlet
canada goose uk
tory burch outlet
nmd adidas
oakley sunglasses
canada goose outlet
moncler
hermes birkin
canada goose outlet
canada goose sale
pandora
coach factory outlet
ultra boost
coach factory outlet
michael kors
coach outlet online
pandora charms
adidas outlet
michael kors outlet clearance
moncler outlet
doudoune moncler
nike outlet
moncler
ralph lauren sale clearance
kate spade
jordan shoes
coach outlet store online clearances
ray ban sunglasses discount
fitflops sale clearance
michael kors
coach outlet
canada goose outlet
christian louboutin outlet
moncler outlet
adidas outlet
ugg boots
louboutin shoes
adidas nmd
yeezy boost
michael kors outlet
pandora charms
burberry outlet store
coach factorty outlet
pandora jewelry
cheap nfl jerseys
yeezy boost 350
canada goose outlet
supreme clothing
ugg outlet
canada goose outlet
canada goose
uggs outlet
uggs
moncler jackets outlet
coach outlet
nike outlet
kate spade handbags
ray ban sunglasses
red bottom shoes
coach factory outlet
cheap jordans
christian louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
moncler uk
longchamp handbags
fred perry polo
pandora charms
birkenstocks
ugg boots
air jordans
nike shoes
north face jackets
adidas yeezy
harden vol 1
kate spade outlet
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
replica watches
ralph lauren outlet
pandora jewelry
cheap mlb jerseys
burberry outlet
nike store
coach factory outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
canada goose outlet
coach canada
philipp plein outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
coach outlet online
michael kors outlet
uggs
adidas superstar
birkenstock sandals
adidas campus
timberland outlet
timberland boots
moncler coats
coach outlet
adidas yeezy boost
adidas yeezy boost
pandora charms
canada goose jackets
ralph lauren outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet online
canada goose uk
louis vuitton outlet store
fitflops
moncler jackets
louis vuitton
canada goose jackets uk
adidas yeezy
canada goose jackets
timberland boots outlet
red bottoms shoes
kate spade bags
coach factory outlet
mcm handbags
moncler jackets
canada goose sale
coach outlet
coach outlet
oakley sunglasses
canada goose uk
nike air max
adidas shoes
adidas
salvatore ferragamo shoes
supreme clothing
coach outlet
nmd shoes
coach outlet store
air jordans
adidas shoes
moncler jackets
christian louboutin
adidas shoes
prada handbags
mbt
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
pandora charms
puma shoes
birkenstock shoes
adidas shoes
moncler jackets
canada goose outlet
canada goose uk
fitflops
new balance outlet
uggs canada
coach outlet
ugg outlet
fitflops
ugg outlet
ugg boots
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store
coach outlet store
salvatore ferragamo
ugg boots on sale
ugg boots on sale
ferragamo shoes
nike zoom
air jordan shoes
nike outlet store
tory burch outlet
moncler outlet
cheap nike air max
canada goose outlet
birkenstock sandals
ralph lauren outlet
tory burch outlet store
pandora jewelry
adidas outlet
coach outlet store
cheap mlb jerseys china
oakley sunglasses
ugg australia
converse shoes
hermes handbags
canada goose
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
ralph lauren outlet
nike outlet
mbt shoes
polo ralph lauren outlet online
adidas originals
canada goose outlet
pandora charms
michael kors outlet
coach outlet
mulberry uk
cheap jordans free shipping
skechers shoes
ralph lauren uk
gucci handbags
jordans
louboutin shoes
christian louboutin outlet
air max 2018
tory burch outlet online
coach outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
supra shoes
hermens bags
cat boots
ecco shoes for men
michael kors outlet
columbia sportswear
kate spade outlet store
coach factory outlet
pandora outlet
birkenstock
supra shoes
coach outlet store
fitflops sale clearance
michael kors outlet
red bottoms
adidas yeezy boost
ralph lauren
michael kors outlet clearance
kate spade outlet
nike shoes for men
polo outlet
moncler outlet
michael kors handbags
coach outlet
coach factorty outlet
michael kors outlet clearance
converse outlet store
cheap jordans
uggs canada
mulberry outlet
nike shoes
moncler jackets
adidas yeezy
coach factorty outlet
birkenstock sandals
pandora charms uk
ralph lauren uk
yeezy boost
kate spade outlet
pandora jewelry official site
ralph lauren outlet
vans shoes
pandora charms
air max 2018
ralph lauren outlet online
coach outlet
philipp plein shirt
coach factory outlet
michael kors outlet online
prada outlet
pandora jewelry
vans store
adidas yeezy
nba jerseys
michael kors outlet
gucci outlet
jordans
cheap nba jerseys
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet
canada goose sale
ralph lauren outlet
air max 97
coach outlet
uggs
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
pandora jewelry
mlb jerseys
michael kors handbags
longchamp outlet
pandora outlet
hermes handbags
canada goose outlet
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
air jordan shoes
pandora charms sale clearance
coach outlet
coach outlet store
nike shoes
pandora jewelry outlet
coach outlet
canadian goose
jordan retro
longchamp outlet
ugg boots
fred perry
adidas yeezy
coach outlet store online
ugg boots
pandora outlet
oakley sunglasses
yeezy boost
north face outlet
pandora charms
michael kors handbags
longchamp outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose uk
north face jackets
ugg boots canada
ralph lauren outlet
cheap uggs
canada goose
louis vuitton outlet online
reebok shoes
coach factory outlet
ecco shoes
coach outlet
cheap oakley sunglasses
ralph lauren
canada goose outlet
hermes outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
yeezy boost
kate spade
canada goose outlet
michael kors outlet online
nmd adidas
supreme new york
cheap jordans
ugg ustralia
air max 2017
cheap ray bans
canada goose jackets
yeezy boost
nike air max
michael kors outlet
asics shoes
cheap jordans
mcm outlet
ralph lauren
180320yueqin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Marzec 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Survival Zbrojownia Combat Alice Custom Radio ASG Zwyci?zcy wrzesie? Taktyka zielona Homemade Libia Arctic Combat Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
[url=http://www.birken...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony