Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:16
Dzień trwa:
7 Godzin 58 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:35
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

22-23.06 Mistrzostwa Wieloboju Formacji SGO

22-23.06 Mistrzostwa Wieloboju Formacji SGO

W czerwcu odb?d? si?, organizowane pod patronatem SPAP Gda?sk, Mistrzostwa Wieloboju SGO. B?d? to, pierwsze w Polsce, zawody pasjonatów wzorowane na mistrzostwach wieloboju antyterrorystycznego - wspierane przez operatorów jednostek specjalnych.

Formacja SGO zaprasza na organizowane pod patronatem SPAP Gda?sk Mistrzostwa Wieloboju SGO. Zapraszamy uczestników indywidualnych oraz 3 osobowe zespo?y reprezentuj?ce grupy pasjonackie, rekonstrukcyjne, paramilitarne, pro-obrone i pokrewne. Celem Mistrzostw Wieloboju SGO jest popularyzacja zdrowej rywalizacji sportowej oraz promowanie s?u?by w Samodzielnych Pododdzia?ach Antyterrorystycznych Policji.

ORGANIZATOR

Organizatorami zawodów jest Formacja Pasjonacka SGO (oddzia? w Gda?sku) oraz Gda?ska Szko?a Sportów Walki Champion

Honorowy patronat nad imprez? obj?? Dowódca Samodzielnego Pododdzia?u Antyterrorystycznego w Gda?sku.

PRZEBIEG ZAWODÓW

Mistrzostwa odb?d? si? w dniach 22-23 czerwca w Gda?sku.
Biuro zawodów oraz baza noclegowa: GKS Champion, ul. Traugutta 84 w Gda?sku
Strzelnica: Gda?skie Centrum Strzeleckie ul. Ja?kowa Dolina 114 w Gda?sku
Obiekt szkoleniowy: SPAP Gda?sk, ul. S?owackiego 161 w Gda?sku

Transport miedzy poszczególnymi punktami odbywa? b?dzie si? indywidualnie lub z wykorzystaniem pomocy organizatora.

Harmonogram:

21 czerwca (pi?tek)

godz 20:00 udost?pnienie bazy noclegowej dla osób przyje?d?aj?cych spoza Gda?ska

22 czerwca (sobota)

godz 9:00 otwarcie biura zawodów
godz 11:30 odprawa zawodników i wyjazd na strzelnic?
godz 12:00 rozpocz?cie zawodów – konkurencje strzeleckie
godz 14:30 zako?czenie rywalizacji na strzelnicy, wyjazd na tor przeszkód
godz 15:00 rozpocz?cie zmaga? na torze przeszkód
godz 17:00 zako?czenie rywalizacji na torze przeszkód. Wyjazd w rejon trójmiejskiego parku krajobrazowego
godz 18:00 rozpocz?cie biegu na odcinku 10 km wzd?u? linii brzegowej Zatoki Gda?skiej oraz konkurencji p?ywania 400 m
godz 20:00 zako?czenie zawodów i cz??? integracyjna na terenie Kolibki Adventure Park

23 czerwca (niedziela)

godz: 10:00 Wizyta w siedzibie Samodzielnego Pododdzia?u Antyterrorystycznego Policji w Gda?sku, prezentacja wyposa?enia oraz krótki blok szkoleniowy z instruktorami SPAP
godz 13:00 oficjalne og?oszenie wyników oraz wr?czanie nagród i dyplomów

Harmonogram ma charakter orientacyjny i mo?e ulec zmianie.

KONKURENCJE

Rywalizacja strzelecka, obejmowa? b?dzie strzelectwo dynamiczne z wykorzystaniem broni palnej (pistolet Glock 19 lub 23), w tym: strzelanie zza przeszkód, strzelanie z obu r?k, strzelanie w ograniczonych warunkach ?wietlnych, wymiana magazynka i inne.

Rywalizacja na torze przeszkód obejmowa? b?dzie konkurencje sprawno?ciowe na specjalnie przygotowanym obiekcie, który obejmuje m.in. drabinki, dr??ki, równowa?nie i inne.

Rywalizacja wytrzyma?o?ciowa obejmowa? b?dzie bieg wzd?u? linii brzegowej Zatoki Gda?skiej na odcinku 10 km, konkurencj? specjaln? oraz przybycie wp?aw 400 metrów.

We wszystkich konkurencjach rywalizacja b?dzie odbywa? si? na zasadzie uzyskania lepszego czasu. Za niecelny strza?, nie pokonanie przeszkody lub nie wykonanie zadania na punktach specjalnych obowi?zywa? b?d? kary czasowe okre?lone szczegó?owo przed zawodami przez s?dziego.

UCZESTNICTWO

Do zawodów przyst?pi? mo?e ka?da pe?noletnia osoba reprezentuj?ca sformalizowane lub niesformalizowane grupy oraz formacje o charakterze pasjonackim, rekonstrukcyjnym, pro-obronym lub paramilitarnym. Wobec uczestników wymagane jest posiadanie:

kompletu mundurowego wed?ug wzoru stosowanego w reprezentowanej przez siebie grupie, plecak (minimum 20 litrowy), obuwie powy?ej kostki, k?pielówki, ochrona oczu.

Osoby, które nie mia?y styczno?ci z broni? paln?, nie s? przystosowane do podwy?szonego wysi?ku lub posiadaj?ce l?k przed wod? nie powinny bra? udzia?u w biegu.

KLASYFIKACJA

Wszystkie konkurencje maj? charakter rywalizacji czasowej. Ostateczny czas uwzgl?dnia? b?dzie ewentualne kary na?o?one przez s?dziego za niepokonanie przeszkody lub nie wykonanie zadania. Ranking tworzony b?dzie osobno dla ka?dej konkurencji. Klasyfikacja ko?cowa uwzgl?dnia? b?dzie punkty zebrane we wszystkich konkurencjach. Poza klasyfikacj? indywidualn?, prowadzona b?dzie równie? klasyfikacja zespo?owa, która stanowi? b?dzie sum? punktów zebranych przez maksymalnie trzech reprezentantów uczestnicz?cych w zawodach grup.

ZG?OSZENIA

Organizator przyjmuje zg?oszenia oraz op?aty wpisowego. Zg?oszenia przyjmowane s? drog? mailow? na adres:

W tytule nale?y wpisa? „Wielobój SGO”. W zg?oszeniu nale?y poda? równie? imi?, nazwisko, pseudonim oraz nazw? reprezentowanej grupy. W wiadomo?ci zwrotnej przekazany zostanie numer rachunku do wp?aty wpisowego oraz informacje organizacyjne.

Wpisowe wynosi 50 PLN. W cenie zapewniony jest: nocleg, dost?p do sali treningowej, przydzia? pistoletu Glock i 20 sztuk amunicji oraz ubezpieczenie.

Termin przyjmowania zg?osze? oraz wp?at up?ywa z dniem 15 czerwca. Ilo?? miejsc ograniczona do 30 osób. Zorganizowane grupy reprezentowa? mog? maksymalnie 3 osoby.

NAGRODY

Wr?czenie nagród oraz dyplomów nast?pi w niedziele 23 czerwca z r?k Dowódcy SPAP Gda?sk w siedzibie pododdzia?u. Nagrody po wyborze przez zwyci?zców wys?ane zostan? poczt?.

Nagroda g?ówna dla zwyci?skiego zespo?u to komplet umundurowania Helikon-Tex w kroju PCU w dowolnie wskazanym kamufla?u, repliki GFC Guns, darmowy udzia? w profesjonalnym szkoleniu CQB z firm? Cichy Fight and Tactics Counterterrorism Training Poland, komplet profesjonalnych naszywek Combat ID w technologii IR wed?ug projektu zwyci?zcy oraz vouchery na atrakcje Kolibki Adventure Park. Przewidziane s? równie? nagrody ufundowane przez firmy Helikon-Tex oraz Gunfire za II i III miejsce w kategorii zespo?owej oraz dla zwyci?zcy w rankingu indywidualnego.

Organizatorzy:

Formacja SGO

Gda?ska Szko?a Sportów Walki Champion

Patronat honorowy:

Dowódca Samodzielnego Pododdzia?u Antytrerrorystycznego Policji

Partnerzy i sponsorzy:


Cichy Fight and Tactics
Combat ID
Gda?skie Centrum Strzeleckie
Gunfire.pl
Helikon-Tex
Kolibki Adventure Park
Sako Sp. z o.o.

?ród?o:

www.formacjasgo.pl 

Strona FB imprezy:

https://www.facebook.com/events/507599789289897/

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | hoowei dnia May 03 2018 03:49:09
While some people worship the replica watches as the seasons progress, noting what hairstyles footballers and celebrities bear so they can mimic them, others claim to have no interest in the passing styles that hublot replica uk and pavement alike yet there is no escape. Whether we like it or not, the clothes, shoes, belts buckles and accessories we wear depend on fake rolex sale that decide what the shops will sell, and there is no denying that this is a decision based entirely on what is 'in' this season. Watches are no exception to this consumptive force at the moment a rich, vibrant blue is making a comeback in watch dials right across the replica watches cooling sensation to counter the hot summer perhaps. With so many people influenced by high-profile celebrities that cannot afford to be 'unfashionable' think snide remarks from women's magazines, fashion is a force to be reckoned with one that replica watches sale can risk ignoring.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Grudzień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
?o?nierz Specnazu Skarby... Szkolenie Certyfikowane Radio ASG Makarov KWC Odda? r?k? Arctic Combat Zwyci?zcy wrzesie? Tajna bro? Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
I have been seeking in...
Thanks for your sharin...
I want you to thank fo...
Thank you for your sha...
nice blog very informa...
[url=https://www.jualt...
[url=https://www.jualt...
[url=https://www.jualt...
[url=https://www.jualt...
[url=https://www.jualt...
[url=https://www.jualt...
[url=https://www.jualt...
[url=https://www.jualt...
[url=https://www.jualt...
erdasar. Pertama, gita...
ecara pribadi, saya me...
ada umumnya sangat ter...
menyenangkan saya, kar...
ditulis tidak hanya ol...
ambar yang dipukul. Na...
adi": struktur ritmik ...
tuk membacanya. Saya t...
s tahun, dia tidak mel...
n di kepalanya. Sepert...
Dasha memiliki buku ca...
jalan telanjang.Ayah s...
h serius setengah seri...
mua benda hitam seoran...
dan entah bagaimana te...
a bayangkan.Ibu masih ...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.pumafe...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:6,386
Wczoraj:7,609
W tym tygodniu:13,995
W tym miesiącu:77,563
W tym roku:3,348,681
Wszystkich:44,955,977
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
09-12-2018 17:45
Z on zadanie zakrętu wielkości równej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości czy też osobnej cechy lokalu, jaki sprzedał konsumuje w czasie obliczonym w regulacji lub

Hectorveive
03-12-2018 09:44
! ! : http://kinokub.net
/
: 2019 http://kinokub.net
/istoricheskiy/ 2018 : http://kinokub.net
/kriminal/ 2018 : [url=http://kinoku
b.

Engami
02-12-2018 03:13
Z on funkcja zakrętu sumie pewnej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, ciążący spożywcę nieruchomości ewentualnie odmiennej cechy lokalu, który sprzedał je w terminie obliczonym w regulacji bądź z

Engami
02-12-2018 02:40
Z on obowiązek zwrotu ilości łagodnej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości czy też odrębnej cesze lokalu, jaki przekazał konsumuje w czasie wskazanym w regulacji w

Engami
02-12-2018 00:35
Z jego osoba obowiązek skrętu liczbie spokojnej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości czy też odmiennej własności lokalu, jaki sprzedałby spożywa w terminie skonstato

Engami
02-12-2018 00:03
Z on zadanie zakrętu wielkości równej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości albo autonomicznej cechy lokalu, który sprzedałby spożywa w frazeologizmie ustalonym

Engami
01-12-2018 22:24
Z jego osoba funkcja przełomu sumie lekkiej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości czy też osobnej cesze lokalu, kto zlekceważył spożywa w czasie określonym w ustawi

Engami
01-12-2018 21:53
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie spokojnej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości albo autonomicznej cesze lokalu, jaki zlekceważył spożywa w terminie przezna

Engami
01-12-2018 20:16
Z jego osoba My?lija zakrętu liczbie łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości względnie autonomicznej cesze lokalu, jaki scedował konsumuje w okresie nazwanym

Engami
01-12-2018 19:45
Z on obowiązek zwrotu sumie prostej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości czy też odmiennej cechy lokalu, jaki zlekceważył spożywa w okresie scharakteryzowanym

Raymondesoto
13-11-2018 19:45
! ! : http://enewz.ru/ne
ws/21742-v-rossii-
mogut-povysit-poro
g-dolgov-ogranichi
vayuschih-vyezd-za
-granicu.html , http://enewz.ru/ne
ws/26179-priznaniy
a-ukrainskih-diver
sant

viastectaxia
08-11-2018 19:44
Bezzenny jest wprawdzie podczas gdy masywnie przyrzadzone entuzjasta windows 10 cena soczystym podziwu oraz czulosci az do polproduktu podstawowego, efektywni

viastectaxia
08-11-2018 18:59
Samotny jest wszelako jak obowiazkowo zrealizowane wielbiciel gry komputerowe dla dzieci kompletnym kultu tudziez milosci do artykulu poczatkowego, efektywnie mimetyc

viastectaxia
08-11-2018 16:46
Kawaler istnieje jakkolwiek jak wiarygodnie zrealizowane zapaleniec windows 8 skonczonym respektu oraz czulosci az do towaru poczatkowego, efektywnie przedstawiajacym

viastectaxia
08-11-2018 15:58
Singiel istnieje niemniej jednak kiedy dbale sporzadzone entuzjasta hardware nat kompletnym kultu a czulosci az do towaru pierwotnego, skutecznie falszujacym jego naj

viastectaxia
07-11-2018 18:58
Samotny jest lecz jak statecznie spelnione entuzjasta gry konsole recenzje obszernym podziwie a namietnosci az do towaru wchodzacego, efektywnie imitujacym je

LanceAloky
05-11-2018 10:45
! : http://okaybro.ru : Sam Haskins http://okaybro.ru/
foto-prikoly-inter
esnoe/

Conniecreew
02-11-2018 09:30
! ! : 1080 : hd 720 http://kinokub.net
/fantastika/ 2017 : 2018 http://kinokub.net
/komediya/ 2017 : [url=http://kinoku
b.net/melodrama/]

Friemia
25-10-2018 22:38
W jednej ze bud tańca sporządzono także specjalistyczny tok tańca gwoli dzieci (Gród podwawelski, ul. W związku z tym by w ciągu tańca królowałaby współbrzmienie, najodpowiedniej [url=https://bit.l
y/2

fubaaro
01-10-2018 12:58

Dentalsend
10-09-2018 15:28
? ? : , . , . . [url=https://denta
lgu.ru/statyi/impl
antatsiya-zubov/ka
kie-implanty-my-st
avim/ style="color:#000; text-decoration: none;"] [/url] ,

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: