Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:13
Zachód słońca: 15:57
Dzień trwa:
8 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:50
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Festyn Charytatywny

Koalicja Pó?noc na festynie charytatywnym

 W sobot? 22 czerwca 2013, Koalicja Pó?noc bra?a udzia? w Wielkim Festynie charytatywnym Zachodniopomorskiego Domowego Hospicjum dla Dzieci w Koszalinie po??czonym z III Piknikiem Zdrowia i Bezpiecze?stwa. Pomagali?my przy zbiórce pieni?dzy na sprz?t medyczny dla dzieci b?d?cych pod opiek? hospicjum. Odwiedzaj?cy nasze stoisko mogli obejrze? repliki, mundury jak równie? postrzela? na przygotowanej strzelnicy.


 III Piknik Zdrowia i Bezpiecze?stwa z za?o?enia ma propagowa? zdrowy i bezpieczny tryb ?ycia, a tak?e pokaza? mo?liwo?ci, jakie w tym zakresie stwarza Koszalin, dzia?aj?ce tu lokalne firmy, stowarzyszenia i instytucje. Co roku odbywa si? w ostatni? sobot? przed wakacjami, na terenach podo?ynkowych, którymi w imieniu miasta zarz?dza ZOS sp. z o.o. I cho? ma charakter profilaktyczny i edukacyjny, to nie brakuje tak?e „konsumpcyjnych” atrakcji: konkursów z nagrodami, wyst?pów rozrywkowych, pokazów, gier i zabaw, a tak?e mo?liwo?ci zrobienia ró?nych bada? diagnostycznych, do których na co dzie? trzeba mie? skierowanie od lekarza jak równie? zakupienia unikalnych produktów, niedost?pnych w codziennej, sklepowej ofercie. W tym roku po raz pierwszy do grona sta?ych organizatorów i pomys?odawców Pikniku: ZOS Sp. z o.o., Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, Centrum Kultury 105 i grupy lokalnych firm zjednoczonych pod mark? Made in Koszalin, do??czy?o Zachodniopomorskie Domowe Hospicjum Dzieci?ce w Koszalinie. To w?a?nie z my?l? o podopiecznych tej instytucji zosta? zorganizowany festyn charytatywny, podczas którego odby?y si? licytacje i sprzeda? cegie?ek na rzecz Hospicjum.


 Dzie? imprezy dla czwórki z nas rozpocz?? si? jeszcze przed godzin? 0600, poniewa? musieli?my przejecha? oko?o 50km po NS'a, z którego mia?a powsta? strzelnica ASG. Wracaj?c zrobili?my jeszcze drobne zakupy i skierowali?my si? na "tereny podo?ynkowe" w okolicach koszali?skiej gie?dy. Na miejscu czeka?a ju? na nas reszta ekipy. Z miejsca zabrali?my si? do budowy naszego stanowiska. Pierwszy stan?? NS, chwil? pó?niej by?o ju? ogrodzenie i ob?o?one siatk? maskuj?c? sto?y pod repliki. Operacja budowy trwa?a moment, byli?my gotowi przed oficjalnym startem imprezy, który by? wyznaczony na godzin? 1200.

 Festyn przebiega? weso?o, spokojnie... i gor?co. Gdy cz??? z nas opiekowa?a si? strzelnic? oblegan? przez najm?odszych reszta ch?opaków w pe?nym szpeju spacerowa?a czy mo?e bardziej lansowa?a si? :P po okolicy z puszk? w r?ku zbieraj?c datki. Wspó?czuj? im poniewa? by?o gor?co jak na patelni. My mieli?my NS'a oni skrawki cienia przy innych stoiskach ko?o, których w?a?nie przechodzili. Mimo ,i? chroni? nas namiot ci?g?e skupienie, potrzebne by dzieci mog?y bezpiecznie odda? si? strzelaniu równie? wyciska?o poty. Ka?dy ma?y strzelec dosta? ma?y gad?et od naszych sponsorów firmy GUNFIRE oraz FROGTAC. Ci??ko by?o tak?e przy sto?ach z replikami gdzie nie by?o zas?ony przed s?o?cem. Ch?opaków przed falami pyta? ratowa?y katalogi GUNFIRE'a lecz i to nie by?o wieczne, te które zosta?y po jakim? czasie podda?y si? kanikule i po prostu si? rozklei?y. Impreza trwa?a.

 Kilku ch?opaków wysz?o na scen? by zaprosi? ludzi do nas jak i poinformowa? dzieci o zbli?aj?cym si? konkursie strzeleckim dla najm?odszych. W mi?dzyczasie trwa?y przygotowania do ma?ego pokazu dynamicznego zatrzymania, które od jakiego? czasu zawita?o na treningach Koalicji Pó?noc uzupe?niaj?c szlifowan? od lat taktyk? zielon?. Fakt jeszcze wiele nam brakuje i pope?niamy mas? b??dów jednak nie trenuj?c nic nie osi?gniemy dlatego prosimy o wyrozumia?o?? przy ogl?daniu materia?u wideo z pokazu. ;)

 Tu? przed zbli?aj?cym si? konkursem jeszcze raz ze sceny zaprosili?my milusi?skich do wzi?cia udzia?u. Akcja przebieg?a szybko i sprawnie. Krótkie zapisy i jedziemy z koksem. Ka?dy uczestnik mia? do oddania po pi?? strza?ów do tarczy, zliczali?my punkty i nast?pny. Po oko?o 15 minutach od konkursu, delegacja rozpocz??a na scenie og?aszanie wyników. Musz? zdradzi?, ?e zwyci?scy zmia?d?yli konkurencj? swoimi wynikami.

 Oprócz klasycznie nagradzanych pierwszych trzech miejsc przygotowali?my nagrod? dla najm?odszych uczestników, któr? zgarn??y przemi?e bli?niaczki Klaudia i Kinga. Ciekawostk? jest, to ?e jedna z sióstr by?a o w?os od podium. Nagrodami by?y gad?ety ufundowane przez naszego sponsora - GUNFIRE.
 Oko?o godzin? pó?niej odby? si? wspomniany pokaz wzbogacony o "zerwanie kontaktu". Nast?pnie wrócili?my do "rutynowych" dzia?a? tj.: strzelnica i zbieranie datków. Przez ca?y czas trwania imprezy mogli?my si? raczy? pysznym jedzeniem przygotowanym na festyn. By?y kie?baski z grilla, karkówka, grochówka, chleb ze smalcem, ca?y wachlarz ciast, lody, herbata i kawa. Takiego cateringu jeszcze nie mieli?my. :) Dla nas i impreza trwa?a do godziny 1800 kiedy to rozpocz?li?my demonta? stanowiska. Klasycznie przebieg?o to w mig. Chwil? jeszcze postali?my i ka?dy rozjecha? si? w swoj? stron?. Podczas festynu zebrano 13 975,80 z? i 5 euro. :)

 

 Impreza mimo trudów zwi?zanych w temperatur? przebiega?a z u?miechem i zadowoleniem. Jak si? cieszy? gdy cel jakim by?a pomoc podopiecznym hospicjum wr?cz uskrzydla. Koalicja Pó?noc b?dzie wspiera? Zachodniopomorskie Domowe Hospicjum Dzieci?ce w Koszalinie tak?e poza organizowanymi przez nich imprezami, chcemy zbiera? datki równie? przy okazji naszych spotka?.

 Chcemy gor?co podzi?kowa? organizatorom, a zw?aszcza Pani Beacie Cypun za zaproszenie nas jak i szczere zainteresowanie czy niczego nam nie brakuje. :)


 Dzi?kujemy równie? naszym sponsorom firmom GUNFIRE oraz FROGTAC za pomoc w formie gad?etów, którymi mogli?my obdarowa? dzieciaki.

 

 Osobi?cie chcia?bym gor?co podzi?kowa? wszystkim uczestnikom akcji. Ch?opaki, bez Waszego zaanga?owania nie uda?oby si? tak dobrze dzia?a?. Jeszcze raz dzi?kuj?. HOOAH!!!

Wi?cej zdj??: LINK

Zdj?cia:
Zachodniopomorskie Domowe Hospicjum Dzieci?ce w Koszalinie.
e-koszalin.pl
koalicjapolnoc.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia June 26 2013 22:33:05
Dobra robota Koledzy!Szeroki u?miech
#2 | zoll dnia December 26 2017 04:42:43
Sure the pictures make them look readable but in real life you definitely cant see the sub replica watches as I tried to do in a boutique. The salesman could not read them either without magnification. This hand also replica watches sale the fleur de lis that, of course, pays homage to the French history of the Detroit region. You can read more about that, and what a Pontchartrain is, over on the watches store or on the fount of knowledge known as hublot replica. It looks like one of those weather barometers you find on the walls in old folks homes and around the same size too. The hour and rolex replica sale hands have a distinctive, curved design, while the simple red seconds counter again features the brand logo as its counterweight. The replica watches sale collections are limited edition one offs, certainly not made for everyday wear or pocketbooks.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Odda? r?k? Act od Valor Combat Zmiana MG 42 by MG Schutze KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Skarby... Alice Custom Tajna bro? Zwyci?zcy wrzesie?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
The Citizen Mens Eco-D...
The Eco-drive technolo...
Now, to add the finish...
As you might expect it...
Falling in love with t...
This one is for keepin...
Some might also say th...
The strap is made from...
It makes the Alpinist ...
The first thing about ...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
clb0116 [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,554
Wczoraj:18,013
W tym tygodniu:16,554
W tym miesiącu:475,904
W tym roku:475,904
Wszystkich:42,083,200
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: