Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:27
Zachód słońca: 16:46
Dzień trwa:
10 Godzin 19 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:15
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

" First feeling " repliki PKM firmy A&K

" First feeling " repliki PKM firmy A&K

MILO - BLACK WIDOW KOALICJA PÓ?NOC S?UPSK

Lata ?wietlne min??y od czasu kiedy po raz ostatni na Ratsach opisywa?em swoje pierwsze repliki. O ile mnie pami?? nie myli - ostatnie moje wypociny dotyczy?y M60 z pod flagi P&J. Po d?ugiej zatem przerwie ponownie siadam nad replik? karabinu maszynowego, tyle, ?e tym razem to produkt, który jest odwzorowaniem rosyjskiej my?li technicznej.

1) PUDE?KO:

Szaro, nudno i buro.... Gdyby nie ma?a naklejka informacyjna, ci??ko by?oby odgadn?? co jest w ?rodku. Jedynie gabaryty pud?a zdradzaj?, ?e nic z rodziny KAC PDW to raczej nie jest :)

2) CO JEST W KOMPLECIE :

W ?rodku znajdziemy replik?, bateri? Nimh 8,4V, ?adowark?, magazynek ( box ) elektrycznie podkr?cany, przej?ciówk? do omini?cia mosfetu no i oczywi?cie komplet dokumentów (gwarancja i instrukcja ale nie w j?zyku polskim)3) PKM SAM W SOBIE:

Pierwsze wra?enie gdy otwiera si? pud?o jest .. piorunuj?ceeeee .. To naprawd? chinol ? Szybkie powierzchowne ogl?dziny i nie zauwa?y?em wi?kszych baboli typu, z?y odlew , ?le na?o?ona farba itp.

Zatem....... TAK...... to chinol ale wykonany jedwabi?cie.

Zacznijmy wi?c na spokojnie ogl?da? tego kolosa od strony t?umika p?omienia. Jak wida? na poni?szej fotce - nie ma do czego si? przyczepi?. Zarówno wykonanie jak i malowanie jest naprawd? ?wietne !Muszka równie? wyko?czona niczego sobie a do tego jej podstawa "sko?kowana" jest tam gdzie trzeba.Id?c dalej widzimy regulator gazowy i jego trzy ustawienia tak jak ma to miejsce w palnej wersji:Tu? za nim zaczyna si? mocowanie dwójnogu. Wspomn? tu, ?e jest to jedna z niewielu rzeczy, które mi si? nie podobaj? w produkcie A&K. Nie chodzi mi o wykonanie, które wygl?da na przyzwoite ale o fakt tego i? ma on jak dla mnie zbyt du?e luzy w pozycji z?o?onej przez co w trakcie wymiany kompozytu b?dzie znacznie utrudnia? chwyt karabinu no i b?dzie  irytowa? "lataniem" na wszystkie mo?liwe strony.Sam dwójnóg rozpina si? nie?le a za to wszystko odpowiada przyzwoita spr??yna:

Nast?pnym elementem, na który warto zwróci? uwag? to rura gazowa, gdzie zamontowano Mosfet i regulacj? szybkostrzelno?ci. Jak dla mnie, takowa regulacja to zb?dny bajer no ale jak jest to powinno si? wiedzie?, ?e szybkostrzelno?? regulujemy naciskaj?c odpowiedni guzik.W przypadku tej repliki, r?czka transportowa wydaje si? by? mocowana solidnie:

Na ca?ej replice mo?emy odnale?? kilka oznacze? takich jak na fotkach poni?ej:Na temat górnej pokrywy nie b?d? si? wiele rozwodzi?... jest zrobiona kozacko a to b?dzie wida? na fotkach w dalszej cz??ci tego opisu. Charakterystyczne jest tu zapi?cie, które na pierwszy rzut oka ze strony zewn?trznej wydaje si? podobne do tego z AK ale jak wida? od ?rodka, zbudowane jest nieco inaczej:


Nastawny celownik wykonany jest starannie, z dba?o?ci? o szczegó?y. Nic tutaj nie lata. Wykonanie wzorowe !!

W ?rodku widzimy Gearbox w wersji Long, znany mi?dzy innymi z "bydlaczków" czy "?winek" typu M249 czy M60. Zatem o szkielet i jego p?kanie nie powinni?my si? martwi?, je?eli my?limy przysz?o?ciowo o jakim? mocnym tuningu.Charakterystyczn? cech? tej wersji GB jest ?atwy dost?p do zmiany spr??yny bez potrzeby otwierania ca?ego mechanizmu.W tym jednak przypadku wydaje si? to by? niemo?liwe gdy? Gearbox jest zbyt mocno cofni?ty a samo zdj?cie kolby równie? nic nie daje poniewa? brakuje miejsca by wcisn?? palec, ?rubokr?t itp. Ze ?rodka mamy wyprowadzone  kable do baterii, podkr?cania magazynka i plus spinaj?cy rurkowy bezpiecznik ( na fotce wida? wtyk deans lecz fabrycznie replika posiada w tym miejscu wtyk typu tamiya ):

Komora Hop Up to dobrze znane rozwi?zanie z innych "sawów" :Spójrzmy nieco ni?ej odchodz?c od mechaniki, skupiaj?c si? na walorach estetycznych repliki. Zdecydowanie w oczy rzuca si? chwyt pistoletowy, który wykonany jest z drewna i w przeciwie?stwie do np.: aeg'ów AK jest znacznie w??szy ( jak to ma miejsce w wersji palnej ) gdy? w jego wn?trzu nie by?o potrzeby ukrycia silnika.

Analogicznie, z tego samego drewna wykonana jest kolba. Dodam,?e wszystkie wspomniane elementy drewniane, maj? jak dla mnie dosy? ciekawy czerwonawy kolor. Nic doda? nic uj?c - mimo i? to nie orygina? to zas?uguje na potwierdzenie faktu, ?e wykonana jest baaaardzo starannie:Stopka kolby jest metalowa i posiada rozk?adan? opor? ramienn?:

W miejscu gdzie powinna znajdowa? si? smarownica, ulokowano kluczyk regulacyjny muszki:
Kolba zamocowana jest solidnie i na obecn? chwil? nie zauwa?y?em problemów typu luzy itp.

Selektor ognia znajduje si? tylko po jednej stronie i posiada dwa tryby typu safe i auto. Wygl?da tak:Po przeciwnej stronie mamy suwad?o, które chodzi bezproblemowo i zamocowane jest bez u?ycia jakiejkolwiek spr??yny co objawia si? tym, ?e suwad?o nie cofa si? do pozycji pocz?tkowej tylko zostaje w tym miejscu gdzie je pu?cimy:

W miejscu wyrzutnika ?usek, gdy otworzymy klapk?, ujrzymy ?ciank? gearboxa.Od spodu wida? gniazdo magazynka. Solidne wej?cie pod maga przypomina wspawan? nakr?tk?:4) MAGAZYNEK:

Opisuj?c wcze?niejsze repliki, raczej nie by?o potrzeby aby zatrzymywa? si? i rozpisywa? w tym dziale. Tym razem b?dzie jednak inaczej gdy? zdecydowanie jest na co popatrze?.

Magazynek ju? po otworzeniu pude?ka wywo?uje u?miech na twarzy. Jeszcze lepiej jest gdy si? go wyci?gnie i zobaczy, ?e jego wykonanie i kolorek s? fantastyczne. Wykonany jest z metalu i mie?ci w swoim wn?trzu 5000 kulek:Od spodu mamy prze??cznik, którym ustawiamy czy mag ma podawa? kompozyt przez spust czy podawa? go bez przerwy.Chc?c wsypa? kulasy musimy magazynek otworzy? z boku zwalniaj?c d?wigienk? dociskaj?c? klapk?:A tak box wygl?da z góry:Po prawej stronie mamy klapk?, po której otworzeniu ujrzymy dwie komory - jedna na batk? i przewody a druga pogl?dowa na ilo?? kompozytu w magu. Co ciekawe - komora na batk? chroniona jest dodatkow? klapk?. Po co ? Nie mam zielonego poj?cia, tym bardziej, ?e komora druga nie posiada takiego rozwi?zania:

Ciekawostk? równie? jest droga, jak? transportowane s? kulki z maga do komory. Do tej pory w boxach spotyka?o si? rurk?, która by?a koszmarem wielu z nas. Tym razem postawiono na plastikowy tunel co wydaje si? by? rozwi?zaniem trwalszym i mniej stresuj?cym dla u?ytkownika:


Podsumowuj?c temat magazynka to przyzna? trzeba, ?e oprócz tego i? wykonano go z wielk? staranno?ci? to dodatkowo zastosowano niekonwencjonalne rozwi?zania wewn?trz, które maj? u?atwi? ?ycie airsoftowym graczom.

5) BATERIA:

Jak pisa?em na wst?pie to chi?ski Nimh 8,4V i nie ma nad czym si? rozwodzi?. Warto wi?c pomy?le? o wymianie baterii na chocia?by 9,6V lub lipola 7,4V czy 11.1V. W magu zmie?ci si? np:. lipo GE 11.1V 2800 mAh

6 ) JAK TO STRZELA:

Nadszed? czas aby schronowa? replik?. Tu wielkie podzi?kowania dla sklepu JAR-MIX MILITARIA za u?yczenie chrono X-cortech.

Hop Up oczywi?cie skr?cony na zero. Kulki 0,2g G&G :STRZA? nr 1:STRZA? nr 2:


STRZA? nr 3:

STRZA? nr 4:STRZA? nr 5:Jak wida?,wynik stockowej repliki oscyluje w granicach 460 fps.

7 ) PODSUMOWANIE:

Powtórz? si? po raz kolejny ale w wi?kszo?ci przypadków, ci??ko si? tu do czegokolwiek przyczepi?. Oczywi?cie minusy mo?na znale?? jak chocia?by wspomniany luz na dwójnogu, czy maj?ce ma?o wspólnego z palnym odpowiednikiem przyciski do regulacji szybkostrzelno?ci.

Niemniej ca?o?? robi wra?enie spójnej, solidnej i trudnej do zakatowania maszynerii. Czy tak b?dzie w trakcie u?ytkowania ? To si? oka?e. Póki co jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej repliki mimo faktu i? wa?y ona bagatela ponad 7 kilo Niewyparzona g?ba

Jako, ?e jest to opis typu first feeling - nie zagl?da?em do wn?trza GB. Jednak cudów nie ma co si? spodziewa?. Standardy A&K i s?aby silnik to rzeczy znane z innych replik tego producenta.

ZAPRASZAM DO DYSKUSJI I PYTA? w temacie repliki PKM

Na koniec kilka fotek pogl?dowych na replik? PKM firmy A&K:

Ca?a recenzja (opis oraz fotki) opiera si? wy??cznie na moich opiniach i zosta?a napisana przeze mnie (MILO -BLACK WIDOW KP S?UPSK) co oznacza i? nie stanowi kopii z ?adnej innej strony.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | mg schutze dnia July 23 2013 07:09:40
Wszystko fajnie... ale:

1 Chwyt pistoletowy jak i r?czka transportowa powinny by? z tworzywa nie drewna. To ju? jest jawne walenie w ciula U?miech
2 Replika nie ma selektora tylko bezpiecznik.
3 Suwad?o zrobiono tak jak w oryginale.
Te? trzeba odci?gn?? (prze?adowa?) i dopchn?? do pozycji pierwotnej U?miech

Poza tym replika zacna, ale wol? swojego stalowegotyrana który zniesie nawet moje cielsko na sobie U?miech
#2 | jingboo dnia October 26 2017 10:49:19
Or, or rose, platine, sont une chose, le cas sont maintenant en or 18 carats. Parce que pour l'or pour ajouter un métal différent, l'or a causé une couleur différente. replique montre , le nickel dans le blanc est le platine, le cuivre plus les cheveux rouges sont l'or rose. Le platine, l'or rose, l'or est une chose. Platine, or, or rose, quelques marques de montres, ou des bijoux, or différent mais au même prix. Mais de nombreuses marques, le prix de la coquille d'or différente aura quelques différences. Par exemple, la version la plus typique, Rolex montre en or d'une montre, la version de la coquille d'or rose, la version de coquille de platine du prix n'est pas la même chose. La coquille d'or Patek Philippe Montre la coquille d'or rose la moins chère et la coquille blanche vous un peu. Par exemple, Rolex nouvelle 40 mm DD, coquille d'or 228238 prix est de 25 millions 8, l'or rose 228235 coquille est de 27 millions 8, la coquille de platine 228239 est de 27 millions 8. Or rose et le platine sont plus chers que l'or. C'est parce que beaucoup de platine, d'or rose sont ajoutés des métaux précieux. Nous savons tous que le platine et l'or rose en particulier, mais l'inconvénient est que longtemps va changer de couleur, la couleur est sombre, tandis que le platine en raison de la nécessité de rhodium dans la couche extérieure, une longue période va porter. Afin d'éviter ce problème, comme Rolex va améliorer les «ingrédients» de platine et d'or rose. Pour le platine et l'or rose Riga platine, de sorte que la stabilité de la couleur, le temps ne change pas de couleur, de sorte que Rolex Montre or rose appelé éternel or rose, le platine appelé éternel platine. D'autres marques de montres sont similaires
#3 | Kathrien dnia November 15 2017 08:36:15
Shimada, who is already buying inventory for louis vuitton replica handbags next winter, prepares for much more advancement in down jackets, thanks to both technological development and lifestyle requirements. She points out young professionals that live midtown and do not own cars and trucks amongst those who will happily spend cash on a brand-new down jacket every period since they can wear it each day for five months or so.As well as those that uk moncler outlet do not encounter harsh winter seasons every year aspire to buy into the appearance. Elfassy keeps in mind that Canadian outerwear is developing significant cachet abroad. "We were constantly understood for warm layers now we're recognized for Mulberry replica handbags cozy layers and style," he claims. "And it really feels good.".Moncler has opened its American flagship store in the heart of New York City on http://www.moncle... Madison Method, to add to a second on.
#4 | Dan12j dnia January 31 2018 11:14:28
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Luty 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS Makarov KWC LIGA ASG Alice Custom Odda? r?k? Skarby... Zwyci?zcy wrzesie? Niemcy zamykaj? Combat Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
Great job on spending ...
This is a wonderful ar...
It's really cool blog....
Thank you for creating...
Wonderful article, it ...
The Citizen Mens Eco-D...
The Eco-drive technolo...
Now, to add the finish...
As you might expect it...
Falling in love with t...
This one is for keepin...
Some might also say th...
The strap is made from...
It makes the Alpinist ...
The first thing about ...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
clb0116 [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:4,977
Wczoraj:11,801
W tym tygodniu:4,977
W tym miesiącu:276,294
W tym roku:928,090
Wszystkich:42,535,386
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: