Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:46
Zachód s³oñca: 15:31
Dzieñ trwa:
8 Godzin 45 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:49
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Uczyli si? przetrwa? na terytorium wroga

Uczyli si? przetrwa? na terytorium wroga


Uj?? przed ob?aw? i nie trafi? do niewoli to zaledwie po?owa sukcesu – mówi? instruktorzy kursu przetrwania. W Górach ?wi?tokrzyskich przesz?o go 18 ?o?nierzy, którzy szykuj? si? na misj? do Bo?ni i Hercegowiny. Przez tydzie? uczyli si?, jak prze?y? zim? w lesie, zbudowa? improwizowan? bro? lub rozpali? ogie? u?ywaj?c… baterii telefonu.


Do Kielc przyjechali ?o?nierze, którzy na prze?omie lutego i marca wyjad? na VII zmian? polskiego kontyngentu do Bo?ni i Hercegowiny. Na europejskiej misji wejd? w sk?ad Mobilnych Zespo?ów Szkoleniowych oraz Zespo?ów ??cznikowo-Obserwacyjnych.

W kieleckim Centrum Przygotowa? do Misji Zagranicznych 18 ?o?nierzy przesz?o kurs SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape – przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka). To obowi?zkowy element szkolenia dla wyje?d?aj?cych na misj?. Ma nauczy? ?o?nierzy zasad przetrwania na wrogim terytorium. Zaj?cia trwa?y tydzie? i podzielone by?y na cz??? teoretyczn? i praktyczn?.

Najpierw ?o?nierze poznawali procedury. Uczyli si? jak post?powa? podczas odbijania osób, unika? pojmania i jak zachowywa? si?, gdy trafi si? do niewoli.

Poznali te? zasady rozpalania ognia przy u?yciu krzesiwa lub baterii z telefonu komórkowego i udzielania pomocy medycznej samemu sobie. Na nauk? teorii instruktorzy po?wi?cili 20 godzin. Dwa razy wi?cej – na ?wiczenia w terenie.

– Cz??? teoretyczna by?a stosunkowo ?atwa. Trudniejsze by?o zastosowanie w praktyce tego, czego ?o?nierze nauczyli si? na wyk?adach. Najpowa?niejszym testem by?y dla nich trwaj?ce ponad dob? zaj?cia w Górach ?wi?tokrzyskich – mówi kierownik kursu kpt. Micha? Bech.

Ka?dy uczestnik kursu musia? sam przetrwa? dwa dni i noc pod go?ym niebem. Aby urealni? zaj?cia, ?o?nierze zostali wywiezieni w nieznany teren, gdzie musieli m.in. uj?? przed ob?aw? zorganizowan? przez grupy po?cigowe nieprzyjaciela.

– Nie da? si? wzi?? do niewoli, to zaledwie po?owa sukcesu. Podczas kolejnych etapów ?wicze? ka?dy ?o?nierz mia? udowodni?, ?e potrafi przetrwa? na wrogim terytorium. Musia? znale?? dla siebie bezpieczn? kryjówk? i dobrze j? zamaskowa?. Chc?c si? ogrza? lub napi? ciep?ej herbaty, musia? rozpali? ogie? wykorzystuj?c jedynie to, co mia? przy sobie lub znalaz? w okolicy – opowiada kpt. Bech.


Pp?k Krzysztof Karczewski, dowódca kontyngentu, u?ywaj?c krzesiwa rozpali? ognisko i przygotowa? sobie ciep?y napój. Ale dla niektórych ?o?nierzy zadanie wcale nie by?o ?atwe. – Jako dowódca chcia?em da? przyk?ad. Bra?em ju? udzia? w misji na Ba?kanach i wiem, ?e mog? si? tam wydarzy? ró?ne sytuacje i takie umiej?tno?ci bywaj? bardzo przydane – mówi pp?k Karczewski.

W trakcie zaj?? w terenie instruktorzy sekcji szkolenia taktycznego z Kielc sprawdzali, czy ich podopieczni potrafi? zatamowa? krwotok, opatrzy? z?aman? nog? nie maj?c apteczki. ?o?nierze nauczyli si? tak?e gromadzi? zapasy wody, któr? musieli wcze?niej oczy?ci?, i budowa? improwizowan? bro?, na przyk?ad nó?, w?óczni?, ?uk czy maczug?. By przetrwa? noc w górach, musieli zbudowa? sobie sza?as i zamaskowa? go.

?o?nierze musieli te? prze?wiczy? sytuacje na wypadek, gdyby trafili do niewoli. Uczyli si?, jak biernie stawia? opór, przetrwa? przes?uchanie i wywieranie presji psychologicznej. Instruktorzy pokazywali im, jak b?d?c w niewoli mog? nawi?za? kontakt z si?ami odbijaj?cymi zak?adników i przygotowa? ucieczk?.

Kurs by? przeznaczony dla ?o?nierzy, których dzia?ania obj?te s? ?rednim poziomem ryzyka, ?e zostan? odizolowani od oddzia?u.

Polski Kontyngent Wojskowy PKW EUFOR/MTT (ang. Mobile Training Teams) s?u?y w Bo?ni i Hercegowinie od grudnia 2010 roku. W jego sk?ad wchodz? cztery Mobilne Zespo?y Szkoleniowe oraz dwa Zespo?y ??cznikowo-Obserwacyjne, razem blisko 50 ?o?nierzy. Polacy s?u?? tak?e w kwaterze Si? EUFOR oraz w Europejskim Oddziale ?andarmerii Wojskowej.

G?ównymi zadaniami kontyngentu jest szkolenie i wspieranie Si? Zbrojnych Bo?ni i Hercegowiny oraz wspó?praca z przedstawicielami lokalnych w?adz, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarz?dowymi.

Bogus?aw Politowski

autor zdj??: kpt. Micha? Bech
Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | willismramage dnia July 28 2017 07:22:57
Reading is one of my hobbies. I like to blogs to get such interesting posts. Every blogs has their own writing fashion and I got to learn many things from this blog. I got good writing structure from custom essay writing service. Thank yo so much for the writing.
#2 | muniekole dnia August 12 2017 00:23:37
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest sanowana a najporz?dniej jest szacowa? pod wzgl?dem zminimalizowania liczby zaczerwienienia g?by i zmian palnych, zminimalizowania liczby, okresu otrzymania a sile wymiotów tudzie? równoleg?ych znaków ?wi?du, fajczenia tudzie? czu?o??. Duet g?ównego tryby leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe oraz www.detoks-watroby.pl ustnego leki antybiotyczne. Leczenie laserowa pozosta?a oraz zaklasyfikowana jak forma leczenia. Na przestrzeni podczas gdy w cugu kilku tygodni wyci?gi cz?stokro? przynosz? Nie powiemfemeryczne pocenie si?, zaczerwienienie tak bywa cofa po zabiegu. Rozwlek?ego kuracja, na ogó? odk?d niejakiego a? do dwóch lat, przypadkiem prowadzi? do ondulacji kontroli poziomu tu? przy niektórych pacjentów. Trwa?e leczenie istnieje cz?sto konieczne, jednak?e poniektórego przypadki pasuj? po jacy? czasie oraz zostaj? mocno. Nieprzyjezdnego kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wspólnie z przeciekiem terminu.
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna bro? Skarby... Mndur Gorka E SPOS Homemade Libia Arctic Combat Elektryczny Blow Back Nowe pistolety WP Zmiana Szkolenie Certyfikowane Radio ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:3,427
Wczoraj:15,322
W tym tygodniu:55,755
W tym miesi±cu:192,253
W tym roku:3,627,689
Wszystkich:40,820,448
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: