Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:55
Zachód s³oñca: 15:25
Dzieñ trwa:
8 Godzin 29 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Wkurzone stuptuty

“Wkurzone” stuptuty

Piekie?ko ASG


Nie raz wspomina?em, ?e ro?nie nam rynek prywatnych krawców oporz?dzenia taktycznego i ?e intensywnie si? rozwija. Najpierw ?adownice, pó?niej kamizelki (a mo?e i odwrotnie), a teraz nawet i stuptuty – rzecz bardzo specyficzn? i o nieco ograniczonej dost?pno?ci.W dodatku wykonan? bardzo solidnie i z materia?ów wysokiej jako?ci.
A mamy zim? – i ten sprz?t bardzo si? przyda.

5

Mo?e i nie jest to 30cm, ale stuptuty i tak si? przydaj?.

Zadaniem stuptutów jest ochrona przed owadami (kleszcze) i wilgoci? (wiosna/lato/jesie?) oraz przed ?niegiem (i tym samym wilgoci? – zima) butów oraz dolnych cz??ci nogawek. Z mojego punktu widzenia przydaj? si? przede wszystkim w zim?, gdy? dzi?ki nim od ?niegu nie przemi?kaj? dolne cz??ci nogawek i tym samym noga (w tym i but, bo i do niskich/wysokich butów mo?e si? ?nieg nasypa?) pozostaje sucha.
Na naszym rynku mo?na dosta? przede wszystkim stuptuty Wisportu i pochodz?ce z demobil brytyjskiego/holenderskiego, np. Berghaus Yeti Attak. Jak wida? s? to 2 ró?ne konstrukcje:
- pierwsza jest wykonana z cordury i nie zakrywa dolnej cz??ci buta, w tym i podeszwy (co umo?liwia korzystanie z dobrych, nie ?lizgaj?cych si? bie?ników lub zak?adanie nak?adek antypo?lizgowych/raków).
- druga jest wykonana z gore-tex’u i zakrywa ca?y but i t? konstrukcj? polecam osobom, które posiadaj? buty bez membran – skórzane i wersje letnie (du?o ich wida? w zim?…), bo wtedy im tak szybko nie przemi?kn? buty. Wersja overbooty uniemo?liwia stosowane nak?adek/raków.

IMG_0319

W ci?? na topie i modnie – czyli MultiCam. Widoczne niedawno testowane raczki – na g??bszym ?niegu nadal jak najbardziej skuteczne, lepsze ni? “czysta” podeszwa Belków.

“Wkurzone” s? w istocie jeszcze prototypem, stworzonym przez znanego z WMASG krawca Wkurzonego. Par? rzeczy wci?? zostaje do dopracowania, cz??? do decyzji “to, czy jednak to”, nie mniej jednak ju? w tej chwili jest to produkt w pe?ni nadaj?cy si? do u?ytku i bardzo dobry.
Stuptuty zosta?y wykonane z cordury 500d IR w kamufla?u MultiCam, a jako?? pozosta?ych elementów (nici, zamek, rzep, ?ci?gacze) nie budzi zastrze?e?.
Budowa stuptutów jest w gruncie rzeczy prosta – to prostok?tny kawa?ek materia?u z suwakiem i patk? na rzep maj?cymi za zadanie zamkn?? konstrukcj? wokó? nogi oraz 4 ?ci?gacze (góra, ?rodek, dó?, “pod stop?”)  do regulacji dopasowania do nogi.

ca?o??

Od zewn?trz i od wewn?trz – wida? w?a?ciwie wszystkie elementy budowy ochraniacza.

Jak to na nog? zak?adamy? Przeci?gamy doln? link? (guma) pod ?rodkow? cz??ci? buta, owijamy stuptut, zapinamy zamek b?yskawiczny, zabezpieczamy patk? z rzepem…

6

O w?a?nie to!

…zapinamy dolny rzep (zabezpiecza dodatkowo patk? przed odpinaniem od ?niegu/ga??zi w sposób “krzy?owy), zahaczamy hak trójk?tnej patki o sznurowad?a, a na koniec regulujemy odpowiednio docisk gum do nogi.

Prototyp dzia?a jak nale?y – zabezpiecza but i spodnie przed ?niegiem, cho? w tej chwili ?niegu jest 10-20cm i konieczne s? dalsze testy, gdy spadnie go jednak wi?cej. Wst?pnie mam ju? jednak kilka uwag:
- w pocz?tkowej fazie u?ytkowania czu?em lekki ucisk ?ci?gacza w górnej cz??ci ochraniacza pod kolanem, jednak mniej wi?cej po kilometrze przestaje si? w ogóle zwraca? na to jak?kolwiek uwag?. Po 10-15km ?a?enia i zdj?ciu stuptutów nie czu?em bólu w miejscu dociskania gumy, nie mniej jednak rozwa?ana jest lekka zmiana konstrukcji w celu pozbycia si? dyskomfortu ucisku – zmiana sposobu górnej regulacji b?d? te? wszycie mi?kkiego materia?u w miejscu przechodzenia gumy pod kolanem. sytuacj? rozwi?zuje równie? u?ytkowanie stuptutów z Bijansami.
- drug? spraw? b?dzie równie? wymiana haków podtrzymuj?cych patk? z przodu buta na trwalsze i d?u?sze.

4

Obecnie u?ywany hak jest plastikowy i troch? krótki, nie mniej jednak pewnie trzyma? sznurówki przez ca?? drog?. Co wi?cej jest wymienny, a milionów nie kosztuje, wi?c z napraw? nie by?oby problemów nawet w polu.

- trzeci? b?dzie lepsze zabezpieczenie linki (gumy) przechodz?cej pod butem, gdy? jak wiadomo, jest to element najbardziej nara?ony na przetarcie. By? mo?e b?dzie to otoczenie gumy os?onk? termokurczliw?, a by? mo?e po prostu inny materia? (np. Wisport wykorzystuje linki kewlarowe).

Podsumowuj?c – “Wkurzone” zaskakuj? pozytywnie. “Prototyp” okaza? si? w?a?ciwie gotowym produktem, w pe?ni dzia?aj?cym i bez wi?kszych wad. Pozosta?e wymienione rzeczy mog? równie dobrze by? poprawione w kolejnej wersji produktu, ale nie musz?. Nie musz? z mojej perspektywy – natomiast wiem, ?e Wkurzony je poprawi, bo w ko?cu podniesie to ich komfort u?ytkowania, jak i atrakcyjno?? produktu. Pozostaje czeka? na kolejne ciekawe projekty.
Koszt stuptutów to oko?o 100z? – wszystko b?dzie zale?e? od docelowej wersji oraz u?ytych materia?ów.

3 poz

Stuptuty ??daj? wi?cej ?niegu i s? Wkurzone! :D

SPECJALNE PODZI?KOWANIA
Podzi?kowanie i uszanowanko dla Axel’a z warszawskiego teamu CSAR za udost?pnienie do testów stuptutów :)

Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | flyen dnia June 16 2017 09:34:59
Through an interpreter, Nguyen asked for Longchamp Outlet leniency, saying that she wished to go home as soon as possible as her Cheap Longchamp father is not well. She indicated that she would serve eight days’ Longchamp Outlet Online imprisonment in lieu of the fine.
#2 | muniekole dnia August 12 2017 02:45:16
Kuracja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest sanowana oraz najodpowiedniej istnieje wyznacza? u do?u wzgl?dem s?abni?cia dawce zaczerwienienia buzi i przemian zapalaj?cych, z?agodzenia liczebno?ci, frazeologizmu obstawania natomiast pot?gi wymiotów i paralelnych objawów ?wi?du, przy?egania i eros. Dubel kanoniczne sposoby leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe a lukaszziewacz.pl/ ustnego leki antybiotyczne. Leczenie laserowa uleg?a równie? zaszeregowana jak rodzaj leczenia. W czasie kiedy w przeci?gu kilku tygodni koncentraty nierzadko obudz? nieprzemijaj?ce pocenie si?, zaczerwienienie w wi?kszo?ci wypadków powraca po zabiegu. Przewlek?e leczenie, zwykle od chwili niepewnego do dwóch lat, przypadkiem wi? si? a? do trwa?ej warcie stanu u niektórych pacjentów. Trwa?e leczenie jest cyklicznie potrzebne, natomiast poniektóre kazusy mi?kn? po jakie? czasie za? uzyskaj? trwale. Niedrugie kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? jak jeden m?? z przeciekiem terminu.
#3 | muniekole dnia August 29 2017 17:43:30
oczyszczanie organizmu z toksyn domowe sposoby oczyszczenie jelit http://edith.pl/problemy-z-tradzikiem-rozowatym-leczenie/ g??bokie zmarszczki mimiczne oczyszczanie organizmu z toksyn domowe sposoby
#4 | shareways dnia September 16 2017 21:33:18
tr?dzik ró?owaty krem przeciwzmarszczkowy 50 skuteczno?ci?. sprawia zio?a na trawienie krem na tr?dzik bez recepty
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? MG 42 by MG Schutze Odda? r?k? Radio ASG KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Zmiana LIGA ASG Elektryczny Blow Back Tajna bro? Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:544
Wczoraj:9,917
W tym tygodniu:39,639
W tym miesi±cu:249,422
W tym roku:3,684,858
Wszystkich:40,877,617
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: