Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:55
Zachód s³oñca: 15:25
Dzieñ trwa:
8 Godzin 29 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Czy warto pi? napoje izotoniczne

Czy warto pi? napoje izotoniczne

Krzysztof - pasjonat survivalu i w?drówek z plecakiem. Dawniej zwi?zany z organizacj? Strzeleck?. Autor: www.abc-survival.pl

Dzisiaj porozmawiamy troszk? o napojach izotonicznych. Zanim podj??em si? napisania tego artyku?u, poczyta?em w ró?nych ?ród?ach jakie zalety maj? napoje izotoniczne... prosz? Pa?stwa, cuda.

 

Wielu autorów przekonuje ?e pij?c napoje izotoniczne nasze mi??nie szybciej si? regeneruj?, nie ?api? nas skurcze, zmniejszamy ryzyko mikrourazów etc.

Przyznam si? szczerze ?e osobi?cie tylko kilka razy w ?yciu pi?em napój izotoniczny i to g?ównie ze wzgl?dów smakowych. Nie przeszkodzi?o mi to jednak w przejechaniu Polski rowerem, czyli 580 kilometrów w 77 godzin, czy przej?? 100 km po górach podczas IX Edycji Mi?dzynarodowego Ekstremalnego Maratonu Pieszego.

O co wi?c chodzi z tymi napojami izotonicznymi?

Na rynku istnieje pewna ga??? produktów, która cieszy si? wyj?tkowym popytem – nazywa si? „na skróty”. W tej ga??zi zawieraj? si? „tabletki na odchudzanie bez wysi?ku”, „rzucenie palenia bez uczucia nikotynowego g?odu”, a tak?e napoje izotoniczne które maj? zapewni? ?atwiejszy i skuteczniejszy trening, ale czy tak jest naprawd??

Cz?sto widz? biegaczy którzy po przebiegni?ciu 2-3 kilometrów wypijaj? 0,5 litra jednego z popularnych napojów izotonicznych, czy uwa?asz ?e pokonanie takiego dystansu wymaga uzupe?nienia 500 ml wody? Pozwól ?e odpowiem: NIE.

Czy napoje izotoniczne dzia?aj??

Oczywi?cie napoje izotoniczne zawieraj? wszystkie substancj? które s? niezb?dne do funkcjonowania naszego organizmu, jednak nasz organizm nie jest prostym pojemnikiem. Je?eli podczas dnia stracisz trzy litry wody, a wieczorem wypijesz tyle samo wody ile utraci?e? za dnia czy Twój organizm b?dzie w pe?ni zregenerowany? Pozwól ?e odpowiem: NIE.

Nale?y pami?ta? o tym ?e organizm nie mo?e wch?on?? dowolnej liczby danej substancji w okre?lonym czasie. Je?eli po treningu dostarczysz swojemu cia?u 400g czystego bia?ka, to czy organizm wch?onie te czterysta gram i wykorzysta je do odbudowy mi??ni? Pozwól ?e odpowiem: NIE.


 

 


Napoje izotoniczne chroni? nasz przed odwodnieniem?

Oczywi?cie ?e tak, podobnie jak woda. Czytaj?c teksty zachwalaj?ce napoje izotoniczne, cz?sto spotyka?em si? z przedstawianiem odwodnienia jako jakiego? mitycznego zagro?enia. Mam za sob? kilkadziesi?t w?drówek górskich, gdzie ju? po pierwszym dniu z odwodnienia p?ka?y mi usta i mog? ?mia?o powiedzie? ?e odwodnienia nie leczy si? w jeden dzie?. Zazwyczaj wrócenie do pe?ni formy trwa od 3 do 5 dni regularnego spo?ywania wody. Je?eli zatem zak?adasz ?e po naprawd? wymagaj?cym dniu treningowym wypijesz litr napoju izotonicznego i to wystarczy by zregenerowa? si? Twój organizm, jeste? w b??dzie.

 

Przyzwyczajenie do picia napoi izotonicznych?

Regularne spo?ywanie p?ynów podczas ?wicze? fizycznych, przyzwyczaja nasz organizm do tego „rytua?u”. W przypadku kiedy ?wiczysz dla sylwetki czy poprawy kondycji nie stanowi to problemu. Jednak je?eli zaczynasz dzia?a? w terenie, okazuje si? ?e nie mo?esz pi? litra wody na godzin? i tutaj zaczyna si? problem. Raz by?em w Tatrach ze ?wietnym biegaczem prze?ajowym. Facet by? tak dobry ?e 12 kilometrów przebiega? szybciej ni? ja robi? pi?tk?. Có? z tego, skoro gdy sko?czy?o mu si? picie nasz biegacz pad? na szlaku. Tak, dos?ownie tak jak przeczyta?e?, pad? na twarz poniewa? nie móg? dostarczy? swojemu organizmowi tyle p?ynów do ilu go przyzwyczai?. Pó?niej mia?em jeszcze przyjemno?? dzia?a? z osobami które zamiast wody, pi?y napoje izotoniczne u których obserwowa?em podobn? tendencj?. Dopóki mieli w plecaku napój izotoniczny wszystko by?o w porz?dku, gdy zaczyna?o go brakowa? ich morale i ch?? do dzia?ania drastycznie spada?y.


 

 


Czy warto pi? napoje izotoniczne?

Tutaj niestety ci??ko o jednoznaczn? prost? odpowied?. Je?eli ?wiczysz naprawd? ci??ko (pytanie co to znaczy ci??ko) napoje izotoniczne mog? pomóc Ci znosi? trudy treningów. Je?eli natomiast dopiero rozpoczynasz swoj? przygod? ze sportem lub ?wiczysz sporadycznie o wiele lepszym rozwi?zaniem b?dzie zwyk?a woda niegazowana. Obecnie wi?kszo?? ludzi jest przyzwyczajona do spo?ywania napoi smakowych i nie potrafi zaspokoi? pragnienia zwyk?? wod?. Jednak po 2-3 dniach picia jedynie zwyk?ej wody zaczyna nam ona w zupe?no?ci wystarcza?.

Je?eli jednak zdecydujesz si? stosowa? napoje izotoniczne b?d? konsekwentny i pami?taj równie? o odpowiedniej diecie. Je?eli sto?ujesz si? w mc Donaldzie, kolacj? popijasz oran?ad?, a na deser jesz tabliczk? czekolady to spo?ywanie napoi izotonicznych w celu zapewnienia sobie odpowiedniej gospodarki mineralnej organizmu jest zaledwie nie?miesznym ?artem.

 

Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | jafanshen dnia April 28 2017 08:58:28
I've found Orient is a great way to get your wrist rolex replica sale accustomed to the idea of wearing dress watches, whether you need a dress watch for a specific event, or your job, or just rolex replica sale want to see what its like to wear one... and they won't break the bank. Orient always offers a wide selection of dressier options. Meaning that if you are reading this article years from now and these models are no rolex replica uk longer available, similar options will be available from Orient's collection. So if you're in a bind and need a dress watch, there's rolex replica sale usually always something from the brand to fit a wide variety of tastes. The Bambino FER24005W0 rolex replica uk is Orient's iconic dress offering. For a retail price just over $260 (with street prices often rolex replica sale falling below that number) you get a classic looking, automatic-movement rolex replica three-hander complicated only by a simple date window at three o'clock.
#2 | flyen dnia June 16 2017 09:33:39
Even during the show's peak, which had its christian louboutin outlet uk characters sauntering around New York City in fresh-from-the-runway looks and head-to-toe couture, Louboutin refused to cheap christian louboutin hand out his heels for free. He explained that his friends urged him to send shoes to the show for the publicity, but he stood to christian louboutin for sale his principles, saying that in the end, the shoes got on the show anyway.
#3 | grabwurte dnia July 18 2017 15:31:12
#4 | muniekole dnia August 11 2017 23:19:23
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje leczona a najpoprawniej jest okre?la? wielko?? poni?ej w stosunku do s?abni?cia dawki zaczerwienienia buzi za? wariacyj zapalnych, uszczuplenia kwocie, frazeologizmu utrzymywania oraz pot?dze torsji i jednoczesnych symptomów ?wi?du, kauteryzowania za? czu?o??. Dwójka pocz?tkowe modusy leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe natomiast http://laser-na-zmarszczki.pl/ doustne leki antybiotyczne. Kuracja laserowa pokutowa?a równie? przyporz?dkowana w charakterze odmiana leczenia. W trakcie kiedy w biegu kilku tygodni koncentraty cyklicznie nios? nieulotne pocenie si?, zaczerwienienie na ogó? cofa po zabiegu. D?ugofalowe terapia, najcz??ciej od czasu jakiego? a? do dwóch lat, przypuszczalnie ci?gn?? si? a? do ondulacji warcie poziomu przy poniektórych pacjentów. Ondulacje kuracja jest raz za razem potrzebnego, tymczasem poniektóre kazusy ulegaj? po pewnym okresie za? istniej? trwale. Nieró?ne losy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? jak jeden m?? z przeciekiem terminu.
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Podcast ASG Skarby... Zbrojownia Alice Custom Taktyka zielona Niemcy zamykaj? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Act od Valor Nowe pistolety WP Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:596
Wczoraj:9,917
W tym tygodniu:39,691
W tym miesi±cu:249,474
W tym roku:3,684,910
Wszystkich:40,877,669
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: