Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:55
Zachód s³oñca: 15:25
Dzieñ trwa:
8 Godzin 29 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

INCYDENT 20

Mamy przyjemno?? zaprosi? Luzaków na LARP w klimacie apokalipsy zombie.

T?o fabularne:
Rok 2014, nieudany eksperyment dr. Andrzeja Janusza doprowadzi? do wybuchu epidemii wirusa Z. Nast?pi? chaos, ludzie ze wzgl?du na OGRANICZON? ILO?? lekarstw, amunicji i po?ywienia zacz?li walczy? mi?dzy sob?. 
My?licie, ?e dacie rad? PRZETRWA? APOKALISP? ZOMBIE?
Nie ufajcie nikomu! Strze?cie si?!

REGULAMIN:
WIEK: 16+ (ze zgodami rodziców) POTRZEBNY DOKUMENT TO?SAMO?CI Z DAT? URODZENIA
WST?P: 5 z? (p?atne na miejscu)
PIROTECHNIKA: do zdobycia podczas rozgrywki(NIE WOLNO U?YWA? W?ASNEGO PIRO)
LIMIT AMUNICJI 500 SZTUK/OSOBA(dodatkowa amunicja do zdobycia w rozgrywce)
LIMIT FPS: Zdrowy rozs?dek... + wiadomo, ?e s?aby boczniak w budynku

MECHANIKA GRY:

STRONY KONFLIKTU: 
-Ocaleni (cel: przetrwa?) 
-Zombie(cel: zarazi? wszystkich)

DOST?PNE UZBROJENIE:
-repliki airsoftowe JEDYNIE SEMI! (nie dotyczy M249 i innych KM'ów)
-otuliniaki wszelkiej ma?ci czyli miecze, m?oty, siekiery, topory itd.

TRAFIENIA:
Trafieniem nazywamy:
-oberwanie kulk?
-oberwanie otuliniakiem
-klepni?cie i wypowiedzenie s?ów "nie ?yjesz"
-wycelowanie w kogo? z bliskiej odleg?o?ci(przy czystym strzale - ?adnych krzaków itd.) i zamiast strza?u wypowiedzenie s?ów "bum bum, nie ?yjesz"
-"ugryzienie" od zombiaka (klepni?cie i wypowiedzenie s?ów "ZARA?AM CIE!)

Trafiony OCALONY staje si? ranny - mo?e rozmawia?, przemieszcza? si?(czo?ga?) lub by? przenoszony przez innych graczy(w mo?liwie najbardziej realistyczny sposób), ponowne trafienie powoduje DOBICIE i przemian? w zombie

Trafiony ZOMBIE pada w miejscu w którym dosta? i zaczyna si? czo?ga? (wci?? mo?e wtedy zara?a?), ponowne trafienie powoduje DOBICIE ZOMBIAKA i odsy?a go do kurwido?ka z którego wy?a?? zombie

RESP:
Zombie respi? si? na bie??co w wyznaczonym miejscu, maj? aktywnego respa do momentu gdy zostanie OSTATNI OCALA?Y. Gdy zostaje jeden OCALA?Y wszystko zale?y od niego - je?eli wybije wszystkich zombie - PRZETRWA i dzi?ki temu wygrywaj? ludzie. Je?eli zginie - wygrywaj? zombiaki.

PRZESZUKIWANIE:
DOBITY ZOMBIAK mo?e zosta? przeszukany bo mo?e "za ?ycia" nie wykorzysta? swojego opatrunku. W takiej chwili zombiak jest proszony aby odda? opatrunki o ile takie ma i musi je odda?.

LECZENIE:
Ka?dy Ocalony zostanie wyposa?ony w kawa?ek banda?a, który pozwoli mu na JEDNORAZOWE opatrzenie siebie samego lub opatrzenie drugiej osoby. Nie ma limitu lecze? ale ka?dy opatrunek jest jedno razowy! co znaczy, ?e je?eli dorwiesz zombiaka, który jest ca?y w banda?ach ju? nie wolno Ci ich wykorzysta?. 
RANNY MA 5 MIN CZASU ABY SI? OPATRZY?, po tym czasie, bez opatrunku umiera i zmienia si? w zombie. Po przemianie mo?e od razu zara?a? - nie musi i?? do respa.
Zombie si? nie lecz? - po prostu schodz? do respa

BUDYNKI:
Na CA?YM TERENIE GRY OBOWI?ZUJE WY??CZNIE SEMI.
W budynkach i okolicach budynków mo?na strzela? wy??cznie na semi.
Karabiny Maszynowe typu M249 niemaj?ce trybu semi nie s? dopuszczone do u?ytku w okolicach budynków tzn. je?eli gracz ma inn? bro?(pistolet lub otuliniaka) mo?e wej?? do budynku ale musi u?ywa? innej broni.

ZOMBIE:
Zombie s? proszone o wczuwanie si? w rol?, wspó?pracuj? ?ci?le z organizatorami utrudniaj?c ?ycie Ocalonym. B?dzie ich ponad 2 razy wi?cej ni? Ocalonych. Nie my?l? - szwendaj? si? tu i tam - przyci?ga je jakikolwiek ha?as lub szybkie ruchy. Nie wolno im biega? mog? jedynie powolnie ku?tyka?. Nie maj? broni. Nie mog? mówi?. Maj? du?o ?atwiejsze zadanie

PRZEMIANA W ZOMBIE:
Ka?dy zombiak po przemianie b?dzie móg? zara?a? od razu ale w pierwszej "wolnej" chwili musi skoczy? do respa gdzie b?dzie ucharakteryzowany (puder na twarz, b?dzie móg? sobie chwil? odpocz?? i zostawi? replik? - Zombie nie umiej? strzela?)

MISJE:
Podczas rozgrywki organizatorzy w ró?ny sposób b?d? przekazywa? misje dla uczestników. W zamian za wykonanie misji lub podczas misji b?dzie mo?na zdoby? AMUNICJ?, LEKARSTWA LUB PO?YWIENIE.

DOJAZD/WSPÓ?RZ?DNE (WYSTARCZY WKLEPA? W ZNANEJ WYSZUKIWARCE W ZAK?ADCE "MAPY"):

52.2528713, 17.0342099 

Organizator g?ówny: JWK Sparta 
Wspó?organizatorzy : "Lama" Airsoft Team oraz Regenshirm Team


Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | flyen dnia June 16 2017 09:31:12
Miuccia Prada knows that the digital age and social miu miu outlet media have made photographs and images so ubiquitous in daily life that their cheap miu miu bags value has become incredibly diluted. To an abstract extent, she made it replica miu miu handbags the subject of her pre-fall Miu Miu ad campaign, shot by Alasdair McLellan. According to the release
#2 | muniekole dnia August 12 2017 13:58:09
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana i najprawid?owiej istnieje okre?la? wielko?? pod spodem wzgl?dem zminimalizowania cz??ci zaczerwienienia mordy oraz metamorfozy zapalaj?cych, umorzenia kwocie, terminu utrzymywania oraz si?y wymiotów tudzie? równoczesnych objawów ?wi?du, przy?egania za? eros. Dubel rudymentarne rodzaje leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe a http://polki.pl/baza-firm,acnerose,65349,wizytowka.html doustne ?rodki antybiotyczne. Leczenie laserowa pozosta?a tak?e zaszeregowana w charakterze odmiana leczenia. Na przestrzeni podczas gdy w porz?dku kilku tygodni specyfiki cz?stokro? pobudzaj? Nie powiemfemerycznego pocenie si?, zaczerwienienie z regu?y nawraca po zabiegu. Przeci?g?ego terapia, w wi?kszo?ci wypadków odk?d pewnego a? do dwóch lat, przypuszczalnie prowadzi? a? do ondulacji kurateli stanu obok niektórych pacjentów. Trwa?e kuracja jest nagminnie potrzebne, niemniej jednak poniektórego wypadki wymi?kaj? po pewnym terminie za? trwaj? mocno. Drugie kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? jak jeden m?? z up?ywem wieku.
#3 | muniekole dnia August 29 2017 21:43:10
zmarszczki palacza ?wiczenia lwie zmarszczki jak si? ich pozby? http://www.frogsofwar.pl/forum/index.php?topic=3170.15 kremy na zmarszczki pod oczy ostropest plaMy?lity przeciwwskazania
#4 | Kathrien dnia November 15 2017 08:53:37
In contemporary society, purchasing hublot replica watches has actually become a pattern. Males and female get them not only for everyday usage but likewise for every single day elegant appearance. Replica watches are the exact duplicates of the initial designs with comparable appearance and also approximate features. On the other hand, one of the most significant factor that stimulates individuals to buy these fake replica handbags horologes refers to the affordable rates. Distinct from the authentic watches sold at astronomical charges, duplicate watches are much less costly.In order to meet their wish, they make sure to add something special to their style declaration which would make them differ from others. A watch is one such product http://www.toprep...ches.me.uk which would assist one buy respect as well as focus.
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona LIGA ASG Skarby... Zbrojownia KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Zwyci?zcy wrzesie? Podcast ASG Arctic Combat Mndur Gorka E SPOS Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:601
Wczoraj:9,917
W tym tygodniu:39,696
W tym miesi±cu:249,479
W tym roku:3,684,915
Wszystkich:40,877,674
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: