Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:11
Zachód słońca: 15:17
Dzień trwa:
8 Godzin 06 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:28
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Rescue Belt


Pomys? po??czenia uprz??y z paskiem do spodni jako uniwersalnego pasa ratowniczego jest znany od jakiego? czasu w zachodnich jednostkach ratowniczych i stra?y po?arnej. Zaadoptowanie go do wyposa?enia operatorów wojskowych i SWAT to by?a tylko kwestia czasu( podobnie jak wcze?niej cywilnych camelbaków). Dzi? ten rodzaj pasa produkowany jest przez znaczn? cz??? wytwórców wszelkiego wyposa?enia taktycznego. Na razie stosowany przez pojedynczych operatorów w przeró?nych jednostkach.Pas ten o nazwie CQB Rescue Rigger Belt (inne nazwy: Emergency Rescue Belt, Last Resort Belt, Instructor Belt) to w sumie prosta górna cze?? zwyk?ej uprz??y. Dzi?ki pozbyciu si? poduszki (g?bki), która zapewnia wygod? podczas zjazdów pas ten spokojnie mie?ci si? w szlufki zwyk?ych spodni (tak BDU jak i Lewisów)
Zadaniem pasa rescue jest zgodnie z nazw? funkcja ratowniczo/zabezpieczaj?ca.
Mo?emy go u?ywa?;

-podczas transportu na p?ozach ?mig?owca
-podczas transportu na poje?dzie samochodowym
-podczas zjazdów na linach
-podczas improwizowanej ewakuacji
-podczas wszelkich przepraw linowych czy trawersów na wysoko?ciachZastosowa? takiego pasa mo?e by? oczywi?cie wi?cej. Olbrzymi? zalet? rescue belt jest fakt, ?e nie kr?puje naszej osoby podczas noszenia. Nie uciska i nie przeszkadza. Gdy nie korzystamy z niego w charakterze pasa ratowniczego pe?ni funkcj? zwyk?ego pasa do spodni i to jest ca?a zaleta takiego rozwi?zania. Noszenie nawet podczas d?ugich dzia?a? tak w mundurze jak i w cywilu nie nastr?cza ?adnych trudno?ci. Mo?emy go nosi? podczas ka?dej operacji i w ka?dej chwili mamy pod r?k? improwizowan? uprz?? o du?ej wytrzyma?o?ci statycznej oraz (cho? to mo?e si? wyda? w?tpliwe) du?ej wygodzie u?ytkowania.
?wiczenia MOUT... trzeba szybko zrobi? improwizowane stanowisko do zjazdu. Jeden operator siada przy parapecie, karabi?czyk wpina do pasa rescue i ..gotowe. Podobnie podczas przeprawy przez rw?ca rzek?, szybkiego zjazdu z mostu itp.itp. takich sytuacji mo?na znale?? mnóstwo.
Juz kilka lat temu rigger belt zosta? zauwa?ony przez operatorów SWAT. Cho? nie zast?pi on zwyk?ej uprz??y, ( nie jest tak wygodny, nie mo?na w nim wykonywa? zjazdów rodwróconych) niejednokrotnie mo?e by? ostatni? deska ratunku dla operatora SWAT podczas akcji.
Stworzono nawet wersje typowo dla tych jednostek z dodatkowym uchem z ty?u.Pas ten ma tak?e inn? du?? zalet?; za?o?ona na niego kabura czy pochwa no?a nie ?ciska (zgniata) pasa podobnie jak to si? dzieje w przypadku innych pasów nylonowych noszonych w spodniach.Generalnie mo?na u?ywa? go na dwa sposoby:
-jako pas do spodni
-jako pas na kombinezon nomexowy ( lub inny) podobnie jak typowy pas oporzadzeniowy.

W pierwszej metodzie musimy pami?ta? o wpuszczeniu bluzy mundurowej do spodni, aby ucho pasa by?o zawsze na wierzchu w gotowo?ci do u?ycia.
W drugim przypadku nale?y pami?ta? o tym, ?e pasa w sumie nic nie trzyma i siedzi on lu?no na naszych biodrach. Podczas zjazdu na pewno przesunie si? ku górze naszego cia?a.Sama technika zjazdu tez jest wa?na. Nale?y odchyli? cia?o, aby pas znalaz? si? prostopadle z naszymi nogami w stosunku do ?ciany. Wtedy trzymamy go naszymi plecami i przebywanie na ?cianie nie jest takie m?cz?ce. Jednak, gdy zanadto przechylimy si? do ?ciany, automatycznie nasze cia?o zacznie si? prostowa? a pas podejdzie nam pod ?ebra (gdy? nic go nie trzyma na udach w przeciwie?stwie do zwyk?ej uprz??y)
Dopóki b?d? go trzyma? szlufki w naszych spodniach wszystko b?dzie w porz?dku.
W sytuacji awaryjnej nie ma tak naprawd? znaczenia jak b?dziemy zje?d?a? z budynku. Szlufki na pewno wtedy si? pourywaj? a sam pas wyl?duje w okolicach klatki piersiowej ....lecz je?li ma on uratowa? nasze ?ycie..


Budowa (na podstawie pasa Blackhawk)

Wykonany zosta? z grubej (2 mm) ta?my nylonowej o szeroko?ci 49 mm.
Ca?a konstrukcja jest zgodna ze specyfikacj? (norm?) MIL-STD-858, która obejmuje wszystkie zapi?cia i ta?my u?ywane do produkcji uprz??y i spadochronów znajduj?cych si? na wyposa?eniu si? ameryka?skich.
Pas ten posiada numer NSN-4240-01-509-6086 (6087) czyli jest dopuszczony do u?ytku w armii USA i krajach NATO
Wytrzymuje obci??enie statyczne do 3500 kg (7000lb- zdarzaj? si? modele innych firm o wytrzyma?o?? do 8000lb)
Od zapi?cia do prawie po?owy pasa znajduje si? ta?ma velcro (rzep), która dodatkowo zabezpiecza ko?cówk? wychodz?c? z klamry.
Sama klamra jest szybka i prosta w obs?udze. Ten typ jest wykorzystywany w uprz??ach spadochronowych i niektórych modelach uprz??y wspinaczkowych
Pasy mo?na dosta? najpopularniejszych kolorach; czarnym, oliwkowym i piaskowym
Modele firmy BHI s? polecane przez ameryka?sk? organizacj? NOTA ( NATIONAL TACTICAL OFFICERS ASSOCIATION - skupiaj?c? oficerów wojska i policji.UWAGA! Pas ten nale?y traktowa? i dba? o niego podobnie jak o uprz?? wspinaczkow? czy spadochronow?
Nale?y go wymieni?, je?li s? widoczne przetarcia czy uszkodzenia szwów,
Gdy pas mia? kontakt z chemikaliami lub, gdy zosta? u?yty podczas ci??kiego odpadni?cia. ?ywotno?? takiego pasa skraca si? tak?e podczas niekorzystnego dzia?ania promieni UV i warunków klimatycznych np. cz?stego moczenia

Na obecn? chwil? pasy tego rodzaju produkuje juz kilkana?cie firm zachodnich.
Przedzia? cenowy to od 21 do 40 $
W Polsce mo?na znale?? je na razie tylko na allegro i w kilku sklepach.

Kilka linków do najpopularniejszych producentów

www.blackhawk.com

www.eagleindustri...

www.thewilderness...

www.bdstacticalge... (dawne SOE)

www.specopstech.com

www.spectergear.com

www.londonbridget...

a na koniec test pasa jednej z firm; blok stalowy wa?y 2000kg
Tekst opracowany zosta? przez: Super TAC.


Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia July 29 2010 01:06:32
Mam... :-]
Rzadko zabieram ze sob?... :/
#2 | Mario75 dnia July 29 2010 01:09:58
Proste i zawsze pod r?k?. Raczej pod szlufk? Z przymru?eniem oka Ostatnio u?ywali?my przy przeprawie linowej z Terenowym pasa parcianego Polskiego Wojska. My?l?, ?e do szybkiej przeprawy i ten pas spokojnie spe?nia podstawowe zastosowanie. Wiadomo, ?e uprz?? to uprz??, ale kto ma j? zawsze pod r?k?U?miech Jaki? czas temu z Dantee przegl?dali?my par? ofert. My?l?, ?e cz??? szpeju warta uwagi.
#3 | Marduk dnia July 29 2010 09:41:59
120-190 z? tyle na warunki polskie wynosi faktyczna cena takiego pasa, oczywi?cie mówi? o produktach oferowanych przez sklep CQBTACTICAL.PL którego produkty ?ledz? na bie??co. W tej cenie mo?na dosta? ju? uprz?? wspinaczkow?. Ogólne za?o?enie jest niez?e, jak najmniej na sobie w jak najwi?kszej funkcjonalno?ci i d??y si? do "odci??enia" ?o?nierza. Proste, logiczne lecz dla niektórych wci?? zbyt skomplikowane Pokazuje j?zyk
#4 | Sundowner dnia July 29 2010 23:46:17
Niezupe?nie Marduk. Taki pas nie pe?ni roli uprz??y wspinaczkowej, a u?ywaj?c go jako taki mo?na si? nieprzyjemnie zdziwi?. Riggers Belt jest narz?dziem raczej awaryjnym... jak bransoleta z paracordu, lub kondom w portfelu. U?ywanie go jako podstawowego wyposa?enia do alpinistyki jest raczej g?upim pomys?em i mo?e kogo? kosztowa? zdrowie lub ?ycie. Szczególnie na kombinezonie Nomexowym.
#5 | 1 dnia July 30 2010 13:21:06
http://www.youtub...r_embedded

Kilka dni temu pisa?em o wykorzystaniu pasów rescue. Tutaj u kolegi Dawida znalaz?em stary test no?a do którego wykorzysta?em pas Blackhawka. Jak wida? punkt mocowania liny znajduje si? na r?koje?ci no?a ;-)
To trident AB01. naprawd? konkretny nó?. Z tego co si? orientuje jeszcze nikt tak nie testowa? wytrzyma?o?ci no?a ;-)

by Super Z przymru?eniem oka
#6 | barracudaSPZ dnia July 31 2010 01:45:36
dupa dupa dupa. Sundowner ma racj?. Ten pas to jest awaria. Tak? sama awarie mozna wykona z pasa LWP i nici. Jest to wygoda bo masz pas i zjazdówk?. Z tym iz jest to awaryjna zjazdówka. Wyposa?ene przygotowuje sie na miar? potrzeb. Nikt nie bierze halo/haho na godzinna My?lij? w le?niczówwce na Mazurach. Nie znaczy to ?e logistyka nie powinna by? na to gotowa. Aha i po co ja to pisz?,
#7 | Mario75 dnia July 31 2010 10:03:02
Na pasie LWP przeprawiali?my si? pod S?upskiem na ?wiczeniach z Terenowym. Pas na maxa wytrzyma?y. Z oporz?dzeniem, replik? i plecakiem, spokojnie na tym mo?na by?o si? asekurowa?.

Uprz?? te? mo?na zrobi? z pasa parcianego, ale kto by nosi? d?ugi kawa? pasa parcianego typu "pó? linki holowniczej parcianej" U?miech Do tego taka uprz?? równie? trzyma uda i zbytnio nie podje?d?a pod ?ebra. Ale i tak w?yna si? w ró?ne cz??ci cia?a.

Wi?c je?li na szybko asekuracja awaryjna z takiego pasa czy LWP jest the best U?miech
#8 | Marduk dnia August 01 2010 18:30:16
Przepraszam nie powiedzia?em nic w stylu:" ludzie wyrzu?cie uprz??e zjazdowe bo jest co? o wiele lepszego bardziej pro i w ogóle" tylko napisa?em ?e pomys? dobry. Wiem ?e pas nie zast?pi uprz??y (przynajmniej nie te, ale pewnie ju? nad czym? takim pracuj? ). Chodzi o jak najwi?ksze zintegrowanie sprz?tu, bo po co nosi? np 100 kg sprz?tu skoro mo?na wzi?? po?ow? która b?dzie spe?nia?a te same funkcje, b?dzie l?ejsza i bardziej wytrzyma?a.
#9 | Sundowner dnia August 01 2010 18:34:22
Ale o tym ju? kiedy? pomy?lano... nazywa si? to STABO. I te? generuje tyle samo problemów co rozwi?zuje Z przymru?eniem oka
#10 | Marduk dnia August 01 2010 19:09:25
Tak ale co nie generuje problemów. Rozumiem, ?e takie projekty nie s? proste, a ich twórcy staj? przed wyzwaniami, przed którymi nie musieli stawa? ze wzgl?du na to ?e by?o to "rozparcelowane", ?e si? tak brzydko wyra?? ;-)
#11 | Sundowner dnia August 02 2010 00:19:20
Tzn tak.: Je?eli chodzi o integrowanie sprz?tu to jest tutaj sporo problemów tworzonych przez w?a?nie sprz?t alpinistyczny, który do marszobiegów jest niezbyt wygodny i ?atwo go uszkodzi?, przedzieraj?c si? przez krzaki, czo?gaj?c si?, czy ze?lizguj?c po betonowej p?ycie. Wymaga dobrych, ci??kich i drogich materia?ów, które trzeba utrzymywa? w relatywnie idealnym stanie.

Amerykanie w Indochinach kombinowali przy systemach ewakuacji lotniczej tworz?c takie wynalazki jak "McGuire rig", a z czasem SOG wykombinowali uprz??e STABO nadal istniej?ce obecnie - dzisiaj b?d?ce cz??ci? kamizelek ratowniczych JSAVES lub samodzielne, produkowane przez Yates i kosztuj?ce 2000+ z?, ale pe?ni?ce wy??cznie rol? uprz??y ratowniczej dla za?óg lataj?cych (strzelców, ?adunkowych).

STABO powsta?o z uprz??y spadochronowej, któr? zmodyfikowano, dodaj?c do niej pas pistoletowy i zmieniaj?c pasy dolne, by mog?y by? normalnie noszone odczepione - zwini?te z ty?u - przy pasie g?ównym. Na ten wynalazek ?adowano potem ca?e oporz?dzenie jak przy klasycznym LBE. Rozwi?zanie sprytne, ale powodowa?o dwa g?ówne problemy:
- uprz?? z uchwytami, klamrami itp wa?y znacznie wi?cej ni? szelki LBE;
- u?ywanie tego jest na w?asn? odpowiedzialno?? - nikt nie jest w stanie da? gwarancji na cokolwiek i nigdy nie wiadomo czy kolejny dzie? s?o?ca i deszczu nie odbi? swojego pi?tna na uprz??y w stopniu wystarczaj?cym do jej zerwania przy podpi?ciu do ?mig?owca.

Na naszym podwórku od jakiego? czasu MIWO-Lubliniec produkuje "r?kaw" MOLLE na pas (RATS) obs?uguj?cy równie? uprz??e alpinistyczne - to ju? jakie? konkretniejsze rozwi?zanie.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Czerwiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Homemade Libia MG 42 by MG Schutze KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Arctic Combat Skarby... Podcast ASG Act od Valor Szkolenie Certyfikowane Zwyci?zcy wrzesie? Nowe pistolety WP
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,584
Wczoraj:32,867
W tym tygodniu:180,894
W tym miesiącu:150,061
W tym roku:7,277,851
Wszystkich:55,766,255
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Engami
02-12-2020 21:19
Z jego osoba funkcja zwrotu sumy równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący spożywcę nieruchomości bądź portal autonomicznej własności lokalu, k

Engami
02-12-2020 19:50
Z jego osoba funkcja zakrętu liczbie łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości ewentualnie serwis samoi

Engami
02-12-2020 12:55
Z on zadanie skrętu kwoty spokojnej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości względnie [url=http://weeboo
w.online/1300-zl-d
o-wynajecia-mieszk
anie-3-pokojowe-ul
-lobzows

Engami
02-12-2020 11:34
Z on funkcja przełomu wielkości lekkiej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości lub [url=http://poorta
lowy.site/mieszkan
ie-w-krakowie-czyz
yny-2-pokojowe-ms-
12070/]

Engami
01-12-2020 11:28
Z on zadanie zwrotu sumie spokojnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości względnie [url=http://weebom
ix.online/wp-json/
oembed/1.0/embed]p
raca ogloszenia plock[/ur

Engami
01-12-2020 10:06
Z jego osoba zadanie przełomu sumy spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości albo praca psycholog poznan oferty o

Engami
30-11-2020 20:14
Z on funkcja skrętu wielkości płynnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości albo [url=http://weebom
ix.site/tag/parkin
g-i-garaz/page/3/]
praca ogloszenia plock[/url

Engami
30-11-2020 11:46
Z on funkcja zwrotu kwoty łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości względnie [url=http://poorta
lowy.site/wolne-lo
kale-dla-prawnikow
/]oferty pracy czestoch

Engami
30-11-2020 10:32
Z jego osoba obowiązek przełomu liczby prostej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości czy też [url=http://poorta
loo.site/dzialka-k
omercyjna-krakow-n
owa-huta/]bezplatn
e

Engami
29-11-2020 02:16
Z jego osoba obowiązek zakrętu kwoty łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości ewentualnie [url=http://poorta
lowy.site/poszukuj
e-lokalu-uzytkoweg
o-w-okolicach-k

Engami
29-11-2020 01:04
Z on obowiązek przełomu wielkości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości bądź [url=http://poorta
loo.site/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front

Engami
28-11-2020 12:58
Z jego osoba My?lija przełomu liczby gładkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości lub [url=http://weeboo
w.online/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front/fonts/t
itillium-re

Engami
28-11-2020 11:47
Z jego osoba funkcja przełomu sumie równowartościowej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości bądź [url=http://weeboo
w.online/page/17/]
oferty pracy warszawa targowek g

Engami
27-11-2020 19:42
Z jego osoba funkcja skrętu liczby prostej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości czy też [url=http://weeboo
w.online/lokal-uzy
tkowy-do-sprzedani
a-lub-wynajmu/]ofe
rty pracy

Engami
27-11-2020 18:31
Z jego osoba zadanie skrętu liczby mocnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości albo [url=http://weebom
ix.site/wypoczynek
-w-szczawnicy-caly
-dom-lub-osobne-po
koje-w-ce

Engami
27-11-2020 16:35
Z jego osoba zadanie skrętu kwoty regularnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości lub oferty praca przemysl okolice oddzielnej wła

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: