Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jesteś zwolennikiem używania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:13
Zachód słońca: 15:57
Dzień trwa:
8 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:50
Archiwum News 2014:
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Archiwum News 2013:
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Archiwum News 2012:
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Archiwum News 2011:
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

BASIC LIFE SUPPORT
Za namową Sundownera, zacząłem odwiedzać tę stronkę i podziwiać jego znakomitą twórczość techniczno r11; literacką. Mimowolnie zauważyłem kilka bardzo ciekawych artykułów i stwierdziłem że może i ja mógłbym przyłożyć się do rozwoju air softu na poziomie regionalnym. Niewielu z Koalicji miałem przyjemność poznać osobiście r11;jednakże nieliczni powinni wiedzieć że nie plotę jeśli chodzi o zagadnienia ratownicze..a cała reszta wyjdzie w praniu.

Obserwując kilka potyczek airsuftgunr17;owych doszedłem do przerażającego wniosku: a dokładniej rzecz ujmując r11; totalnego braku wiedzy o bezpieczeństwie, oraz pierwszej pomocy w ujęciu ogólnym. Nasza wspólna pasja z założenia wiąże się z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia urazów, zaczynając od otarć, sińców, krwawień, kończąc na złamaniach, czy nawet zatrzymaniu akcji serca. Większość z doświadczonych rgraczyr1; bardzo często wyposażona jest we właściwe środki pierwszej pomocy, które jednakże nie zawsze potrafi właściwie wykorzystać, albo z powodu niewiedzy czy też stanu psychofizycznego. Dlatego też w swej zawziętości, postanowiłem napisać cykl podstawowych poradników, które mam nadzieję pomogą przynajmniej jednej osobie zrozumieć problematykę i złożoność pierwszej pomocy. Będę się starał nie pisać ani zbyt wiele, ani zbyt mało.. po prostu tyle by nikt nie stał bezczynnie, gdy drugi cierpi z powodu własnej brawury czy cudzej głupoty. Na koniec zaznaczę tylko, iż nie jest to wiedza wyssana z palca, oparta na babcinych przypowieściach czy też wyłuskana przez nieżyciowego mola książkowego. Nie mam zamiaru również konkurować z autorytetem lekarzy, którzy jednak nie zawsze są w stanie zrozumieć, iż anatomia to wiedza ekspercka i nie każdy z nas zna chociażby jej podstawy.

PODSTAWOWE POJĘCIA WPROWADZAJĄCE W TEMATYKĘ PIERWSZEJ POMOCY

Nuda.. ale niezbędne jest określenie podstawy podstawowych pojęć, aby wszystko było jasne i czytelne, a pojęcie w pełni zrozumiałe.
RATOWNIK r11; osoba udzielająca pierwszej pomocy,
PIERWSZA POMOC r11; (PPP) r11; podstawowe zabiegi wykonywane dla człowieka do czasu zapewnienia fachowej opieki medycznej,
też uległa nagłej chorobie, schorzeniu lub urazowi,
URAZ r11; czynnik wywołujący obrażenia ciała r11; termiczny, chemiczny lub dynamiczny
OBRAŻENIE CIAŁA r11; obrażenie powstałe na skutek urazu,
INCYDENT r11; rodzaj wypadku który nie powoduje strat,
KATASTROFA r11; wydarzenie nagłe, duża liczba poszkodowanych wymagająca zaangażowania dużej ilości sił i środków ( miejscowe służby nie są w stanie poradzić sobie same ),
PODSTAWOWE PODTRZYMYWANIE ŻYCIA r11; (PPŻ r11; BASIC LIFE SUPPORT (BLS)) r11; czynności polegające na podaniu tlenu, udrożnieniu dróg oddechowych, oddechu zastępczego, wzmacnianie pracy serca oraz zapobieganie zakażeniu. (45% ofiar wypadków ginie na skutek nie udrożnienia dróg oddechowych).

PRAWNE PODSTAWY UDZIELANIA POMOCY

Również nuda.. i również niezbędne, jeśli chcemy poznać podstawy pierwszej pomocy. Spotkałem sporo osób które pierwsza pomoc traktowały jako szlachetną niewygodę, którą zdarza się obejrzeć w kolorowym pudełku, lub też podchodzące do tematu aż nazbyt poważnie, obawiając się konsekwencji prawnych przy zaniechaniu działania. Z czystej przekory podałem możliwe następstwa dla kozaczków którzy nie znają umiaru w mocy broni, lub też ofiarnie zabierają każdego nieletniego na organizowaną łupankę.

Art.160 Kodeksu Karnego
§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art.162 Kodeksu Karnego
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

W praktycznym jednak zastosowaniu, jeśli z powodu warunków lub własnego stanu psycho-fizycznego nie jesteśmy w stanie udzielić pomocy, możemy odstąpić od jej udzielenia (ważne jest jednak by powód był znaczącym i nie należał do rbłahychr1;). Natomiast jeśli w trakcie prowadzenia pomocy doznamy uszczerbku na zdrowiu, lub strat materialnych, mamy pełne prawo domagać się odszkodowania za poniesione straty.
ZŁOTA GODZINA r11; teoretyczne określenie czasu dla osoby poszkodowanej, pomiędzy wypadkiem a dotarciem osoby która jest w stanie odpowiednio podtrzymać funkcje życiowe ( to nie 60 min, dla każdego rzłota godzinar1; trwa różną ilość czasu )

PODSTAWOWA INFORMACJA DLA SŁÓŻB RATOWNICZYCH

Większość osób bagatelizuje lub nie jest w stanie zapamiętać odpowiedniej kolejności podawanych informacji, dlatego też przyjmujący zgłoszenie prowadzi osobę przez pytania tak my uzyskać niezbędną wiedzę. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż podczas składania zgłoszenia osoba informująca może utracić łączność lub też stracić przytomność z powodu odniesionych urazów lub też skażenia powietrza. Dlatego też przyjęta kolejność jest następująca:
GDZIE r11; wypadek się zdarzył r11; ulica, kilometr ( można określić po słupkach kilometrowych przy drodze),
CO r11; co się stało r11; rodzaj wydarzenia, odniesione obrażenia,
ILE r11; ilu jest poszkodowanych (liczba, wiek, płeć (choć wydaje się dziwna konieczność informowania o płci, jednakże wylew wewnętrzny u kobiety może charakteryzować się jedynie bladym kolorem skóry, gdyż cała krew z organizmu może się zmieścić w kobiecej miednicy) ,
JAKIE r11; jakie są obrażenia i objawy ( zwykle najistotniejszym jest podanie braku kończyn, ale jak pokazuje długa praktyka ASG r11; są tacy co bez głów potrafią jeździć na strzelanki ),
KTO r11; podajemy numer kontaktowy dla potwierdzenia zgłoszenia, czekamy na instrukcje, porady.

POSTĘPOWANIE W STANACH ZAGROŻENIA

Należy pamiętac by działać logicznie i nie wpadać w panikę. Zimna ocena sytuacji która zajmie kilka sekund na pewno pozwoli działać skuteczniej. Należy równiej uwzględnić podział zadań pomiędzy znajdujących się w okolicy ludzi i przyjęcie dowodzenia przez osobę najbardziej doświadczoną w udzielaniu pomocy (częsty problem to rmądrościr1; osób starszych lub oczytanych na książeczkach obrazkowych , którymi chętnie się dzielą w sposób agresywny powstały na skutek przypływu adrenaliny w sytuacji stresogennej). Należy również pamiętać by przy porównywalnym stanie zdrowia poszkodowanych - jako pierwszym udzielać pomocy ratownikom który ucierpieli w wypadku (będą w stanie pomóc nam przy czynnościach ratunkowych).

1. Dokonanie oceny sytuacji.
- co się wydarzyło,
- czy zagrożenie nadal istnieje ( jeśli do poszkodowanego ktoś próbował dotrzeć a nie udało mu się to, znaczy iż środowisko nie pozwala na ingerencję bez odpowiedniego wyposażenia)
- jak do tego doszło,
- czy jest z Tobą ktoś kto może Ci pomóc,
- czy ofiarą jest więcej niż jeden człowiek,
- czy powinieneś wezwać pogotowie ratunkowe

2. Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa.
- unikaj zagrożenia własnego zdrowia r11; jeśli staniesz się ofiar, nie będziesz mógł udzielić pomocy,
- jeżeli przypadek nie wymaga natychmiastowej pomocy, postaraj się usunąć źródło zagrożenia,
- przenoszenie poszkodowanego dozwolone jest jedynie w przypadku poważnego narażenia zdrowia. W większości przypadków przeniesienie może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, kalectwa lub nawet śmierci. Jeśli jest to niezbędne należy przenosić specjalnymi technikami i wyjątkowo ostrożnie.

3. Zaczynaj od najpoważniejszych obrażeń.
- Silne krwawienia r11; zazwyczaj są widoczne i można je zatamować silnym uciskiem,
- Zaburzenia oddechu r11;jeśli obrażeniom uległo kilka osób r11; ocenę stanu zdrowia zaczynamy od niekrzyczących, lub nieprzytomnych

OBJAWY ZAGROŻENIA ŻYCIA
- Utrata przytomności,
- Bezdech,
- Brak tętna na dużych tętnicach,
- Bladosć lub sinica,
- Rozszerzenie źrenic i brak ich reakcji na światło,
- Wiotkosć mięsni i utrata odruchów.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA RATOWNICZE

Przy prowadzeniu pierwszej pomocy, należy szczególną uwagę zwracać na układ krwionośny, oddechowy oraz kostny. Jeśli nie widzieliśmy sytuacji w której poszkodowany odniósł obrażenia, należy założyć, że jego układ kostny (szczególną uwagę zwracamy na kręgi szyjne i kręgosłup) mógł zostać uszkodzony, a poruszenie ciałem może pogorszyć ten stan, z przerwaniem kręgów szyjnych włącznie. Pierwszą z czynności jest określenie stanu wiadomości oraz reakcji na bodźce, co zostanie opisane później. Przy braku reakcji ze strony poszkodowanego, należy sprawdzić jego czynności życiowe. Człowiek nie oddycha kiedy ustanie praca serca, dlatego też określenie tętna jest szczególnie istotnym by określić sposób dalszego działania. Najłatwiej wyczuć tętno w tętnicy szyjnej, lub udowej a dokładnie rzecz biorąc w pachwinie udowej (z czego drugiej opcji nie polecam przy określaniu stanu kobiet .. może zostać później opacznie zrozumiane r11; szczególnie przez męża/chłopaka/znajomego). Sprawdzamy tętno przykładając 2 palce (wskazujący i serdeczny - tylko 2, nie 2+ kciuk jak gdzieniegdzie można zaobserwować) i liczymy uderzenia serca. Okreslenie postępowania według tętna jest czynnością wymagającą wiedzy i praktyki, dlatego też wystarczy że występuje i nie przekracza za bardzo ustalonych wartosci:

- u dzieci: 100/min r11; ok. 10 uderzeń w przeciągu 6 sekund,
- u młodzieży: 85/min r11; ok. 8-9 uderzeń w przeciągu 6 sekund,
- u dorosłych: 70/min r11; ok. 7 uderzeń w przeciągu 6 sekund.

Jeśli puls nie występuje, przystępujemy do reanimacji krążeniowej .. i tu zapewne każdy zna inną wersję, bo i jakże skoro prawie co roku zmieniają się wytycznej Polskiej Rady Resuscytacji. Podam swój sposób, a jak mówi stare dobre polskie przysłowie: gdzie dwóch polaków tam trzy zdania.
Rozpoczynamy od 3 wdechów niezależnie czy jest nas dwóch, czy też robisz to sam, a następnie znajdujemy wyrostek mieczykowaty .. czyli to miejsce gdzie kończą (lub zaczynają, zależnie od tego od której strony patrzymy) się żebra i na szerokość dwóch palców wyżej przykładamy nasadę dłonir30; i zaczynamy uciskać licząc głośno (a przynajmniej ostatnią dziesiątkę) do 30 na głębokość 4 do 5 cm (mam nadzieję że nikt nie będzie zmuszony uciskać niemowlęcia lub dziecka, bo tu wygląda to nieco inaczej).


Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


Jak ustaliliśmy z oczytanym Sundownerem r11; sam ruch uciskowy powinien wpompować nieco powietrza do płuc , lecz dla zachowania zasad sugeruję wykonanie kolejnych 3-5 wdechów ratunkowych i kontynuowanie pompowania.
Jeśli puls występuje, sprawdzamy czynności oddechowe.. i tu znowu spotykamy się z wieloma mądrymi poradnikami. Oczywiście każdy szanujący się assaultr17;owiec posiada sympatyczne lustereczko które pomaga mu przyjrzeć się wnętrzu pomieszczenia z za winkla jeśli nadejdzie tana potrzeba. W przypadku udzielania pierwszej pomocy r11; niech lustereczko które prawdę wam powie pozostanie tam gdzie zwykle jest noszone a sami zwyczajnie przyjrzyjcie się pracy klaki piersiowej, lub przyłóżcie ucho do ust poszkodowanego.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


Sytuacja stresogenna, czy też krótki bieg który odbyliśmy biegnąc ku poszkodowanemu (szczególnie gdy mamy na sobie te kila zdrowych kilo oporządzenia ) skutecznie przyśpiesza nasz oddech i ułatwia zagłuszenie tego którego poszukujemy. Jeśli oddech jest na tyle słaby, że nie mamy pewności czy nie jest złudzeniem, należy wykonać trzy do pięciu wdechów sławetna metodą usta-usta, oczyszczając wcześniej jamę ustną jeśli cos widocznego się tam znajduje.
Przy reanimacji oddechowej, ściskamy płatki nosa jedna ręką, a drugą chwytamy za podbródek i otwierając usta odginamy głowę ku tyłowi. Jak dużo powietrza wpompować w delikwenta?.. Spójrzcie na klatkę piersiową r11; musi się unieść na tyle wysoko by wyglądało to jak wdech.. po czym czekamy aż opadnie przed dokonaniem kolejnego wdechu.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


Może zastanawiać was, czy przypadkiem nie wdmuchniecie jeszcze głębiej czegoś, co blokuje dopływ powietrza do płuc. Odpowiedź brzmi r11; tak, jeśli coś się tam znajduje, to wepchniecie obiekt głębiej. Tyle tylko, że zblokowane zostanie tylko jedno z dwóch oskrzeli, pozwalając na oddychanie drugim.. i to wystarczy by nasz drogi kolega/koleżanka dotrwała do nadejścia upragnionej pomocy.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>

Co prawda płuca sztuczne.. ale doskonale widać na nich oskrzela


Ponieważ zauważyłem iż niektórzy przywiązują dużą wagę do zagadnień rtechnicznychr1; w trakcie obserwacji:
- oddychanie normalne to od 12 do 16 oddechów na minute,
- wydech jest procesem dwukrotnie dłuższym od wdechu,
- objętość oddechu to zwykle 0,5 litra, przy czym 150 ml (120 u kobiet) to przestrzeń martwa (od ust do krtani)
Jeśli osoba nie posiada obrażeń zagrażających poważniejszym urazom podczas przemieszczania, należy ułożyć ją w pozycji bocznej tzw: ustalonej, czyli ułożyć ją tak na boku, by język lub wymiociny nie zablokowały dróg oddechowych.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


Myślę że wystarczy informacji jak na jeden artykuł r30; nie będzie to jednotomowe kompendium, a ten potraktuję jako ogólne wprowadzenie do tematyki ratowniczej. Postaram się podejść do problematyki kompleksowo, i co pewien okres czasu zamieścić artykuł opisujący wybrane zagadnienia. Mam nadzieję że nie było to tak nudne jak się zdaje na wykładach.Artykuł jest własnością prywatną i nie zgadzam się na jakiekolwiek kopiowanie bez mojej zgody
Made by Dooode
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia August 22 2010 12:46:00
Dobry artykuł, fajnie, że w końcu ten temat został poruszony.

Myślę, że przydałby się Nam oddzielny dział np.: "Paramedics", "Co gdy..." albo "W razie W'u" czy "Poradnik Wypadowy" ;-] Moglibyśmy zbierać w jednym dziale ważne i przydatne informacje tak z ratownictwa jak i z survivalu.
#2 | Mario75 dnia August 22 2010 14:23:29
Sezon zimowy jest okresem gdzie dopracowuje się wiele technicznych kwestii. Wiemy, że repliki słabo znoszą temp. poniżej -15'C. Zazwyczaj wykorzystywane są niższe temp. do treningów na sucho. Jenak może ten zimowy czas wykorzystać na szkolenie paramedyczne dla Teamów.

Znaleźć odpowiedniej wielkości salę. Rzutnik i ekran pożyczę. Trzeba na ten temat porozmawiać. Może przy jakiś znikomych kosztach uda się coś takiego zorganizować. Kto wieZ przymrużeniem oka

Do tego czasu warto śledzić cykl artykułów Kolegi Doode.

Dodam, że np. na Panzerfaust IV był jeden zawał. Na szczęście pomoc nadeszła szybko.
#3 | Dantee dnia August 23 2010 20:32:07
Artykuł dobry i potrzebny.Sam muszę co kilka lat odnawiać kurs Pierwszej Pomocy Medycznej dla marynarzy.
#4 | Dooode dnia August 24 2010 21:05:17
Bardzo dziekuje, staram się jak mogę, a jeśli chodzi o marynarski kurs pierwszej pomocy, to miałem ten sam problem, wiec zrobiłem sobie przy odnowie "Certificate of Training in Medical First Aid" .. według zasad STCW nie trzeba bo juz odnawiać - do końca spokój z odnawianiem tego papierka.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona Homemade Libia Alice Custom Radio ASG MG 42 by MG Schutze Zbrojownia LIGA ASG Zwycięzcy wrzesień Elektryczny Blow Back Podcast ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprzęt karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprzętu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Społeczność CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artykuły by Sebi Testy by Straszydło Blady Kącik Filmowy Teksty Pitera FIA Szkoła Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://paccapita...
[url=https://victorias...
[url=https://getfreigh...
[url=https://willdylan...
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://nlsinspec...
[url=https://medcostz....
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://victorias...
[url=https://paccapita...
[url=https://getfreigh...
[url=https://willdylan...
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://nlsinspec...
[url=https://medcostz....
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://victorias...
[url=https://paccapita...
[url=https://getfreigh...
[url=https://willdylan...
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://nlsinspec...
[url=https://medcostz....
[url=https://www.theco...
[url=https://brandinge...
Artykuły
Świetne... :D a końców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:20,758
Wczoraj:32,921
W tym tygodniu:174,165
W tym miesiącu:721,675
W tym roku:721,675
Wszystkich:69,069,101
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
05-04-2021 14:22
Z on zadanie zakr?tu ilo?ci mocnej udzielonej zni?ce po jej waloryzacji, oskar?aj?cy nabywc? nieruchomo?ci czy te? zawiadomienia autonomicznej cechy lokalu, kto sced

Engami
05-04-2021 12:40
Z jego osoba Myślija prze?omu liczby spokojnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, obci??aj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci albo baza ogloszen oddzielnej cechy lokalu, k

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowarto?ciowej udzielonej zni?ce po jej waloryzacji, obwiniaj?cy odbiorc? nieruchomo?ci wzgl?dnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakr?tu liczbie p?ynnej udost?pnionej przeceny po jej waloryzacji, oskar?aj?cy spo?ywc? posiad?o?ci czy te? oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skr?tu ilo?ci równowarto?ciowej udost?pnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniaj?cy spo?ywc? posiad?o?ci b?d? serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowi?zek zakr?tu liczbie g?adkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniaj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci czy te? oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skr?tu sumie prostej u?yczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskar?aj?cy odbiorc? posiad?o?ci b?d? oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba Myślija zwrotu liczbie p?ynnej udzielonej zni?ce po jej waloryzacji, ci???cy odbiorc? nieruchomo?ci albo praca ogloszenia wroclaw odr?bnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakr?tu sumie równowarto?ciowej udost?pnionej zni?ki po jej waloryzacji, obci??aj?cy odbiorc? posiad?o?ci albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on Myślija prze?omu sumie ?agodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obci??aj?cy nabywc? nieruchomo?ci albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej w?

Engami
11-01-2021 21:55
Z on Myślija skr?tu wielko?ci spokojnej u?yczonej zni?ki po jej waloryzacji, obwiniaj?cy odbiorc? posiad?o?ci albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowi?zek skr?tu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obci??aj?cy nabywc? posiad?o?ci wzgl?dnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej u?yczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskar?aj?cy odbiorc? nieruchomo?ci lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowi?zek prze?omu wielko?ci spokojnej u?yczonej przeceny po jej waloryzacji, oskar?aj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci wzgl?dnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skr?tu sumie p?ynnej udost?pnionej zni?ki po jej waloryzacji, obwiniaj?cy odbiorc? nieruchomo?ci wzgl?dnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja prze?omu liczby lekkiej u?yczonej zni?ki po jej waloryzacji, obci??aj?cy nabywc? nieruchomo?ci ewentualnie baza lokalna samodzielnej w?as

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie prze?omu sumy pewnej udost?pnionej przecenie po jej waloryzacji, oskar?aj?cy nabywc? nieruchomo?ci ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakr?tu liczbie równowarto?ciowej udost?pnionej zni?ce po jej waloryzacji, obwiniaj?cy nabywc? nieruchomo?ci czy te? [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba Myślija prze?omu wielko?ci p?ynnej u?yczonej przeceny po jej waloryzacji, obci??aj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielko?ci p?ynnej udost?pnionej zni?ce po jej waloryzacji, obci??aj?cy odbiorc? posiad?o?ci czy te? ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja prze?omu ilo?ci prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniaj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci czy te? internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja prze?omu wielko?ci ?agodnej udost?pnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ci???cy odbiorc? nieruchomo?ci b?d? lokalne oferty odr?bnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie prze?omu sumy mocnej udost?pnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskar?aj?cy spo?ywc? posiad?o?ci wzgl?dnie praca lubliniec oferty samoistnej w?a

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skr?tu sumy ?agodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ci???cy odbiorc? posiad?o?ci wzgl?dnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej w?asno?c

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba Myślija prze?omu kwoty równowarto?ciowej u?yczonej zni?ce po jej waloryzacji, obci??aj?cy spo?ywc? posiad?o?ci albo praca ogloszenia wroclaw odr?bnej cesz

Niezbędnik - Essentials :
Wspomnienia: