Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:10
Zachód słońca: 16:01
Dzień trwa:
8 Godzin 50 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:43
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

"Ostatnia Misja" Podsumowanie


31.07 na miejsce zbiórki stawi?a si? spora grupa ludzi spragnionych integracji. Powiem tylko tyle w temacie i? by?o... ech a jak mog?o by? ;) Nawet o godzinie 24.00 od?piewano orgowi uroczy?cie "sto lat". ?ezka si? kr?ci na my?l ?e wi?cej nie b?dzie mi dane wys?ucha? owej pie?ni w tym samym miejscu.
Nazajutrz, troszk? z ci??sz? g?ow? by?o trzeba wsta? i przygotowa? si? do boju. Dodam tylko tyle i? pogoda w owej czynno?ci wcale nie pomaga?a. Na zbiórce o godzinie 10.00 by?o (tak na oko) z dobre 29*C!

Strzelanka by?a stylizowana na si?y rz?dowe i terrorystyczne. Ubiór odpowiedni dla wybranej frakcji - obowi?zkowy! No có?, sporo ludzi przekona?o si? i? jest to lepsze rozwi?zanie ni? kolorowe ta?my, lecz ?rodowisko ASG jeszcze chyba nie jest gotowe.
Na zbiórce, jak ju? nadmieni?em, stawi?o si? blisko 100 uczestników. Nie b?d? wymienia? teamów bo nie chc? przypadkiem kogo? omin?? lecz o jednym musz? wspomnie?. Special Forces Airsoft Team (bo to o nich mowa) zawitali do Nas a? ze Szczecina, i s?u?yli ramieniem w walce jak i zapewniali wy?mienit? zabaw? podczas integracji (kto by? ten wie ;) ).

Mam ma?? uwag? co do samej zbiórki. Ludzie zebrali si? szybko... no i na tym mo?na by by?o zako?czy? gdy? jak to zawsze bywa cz??? uczestników nie jest wcale zainteresowana tym co ma do powiedzenia org. Tym razem do dyspozycji mia?em nawet szczekaczk? zamontowan? na aucie, ale... czasem to i bro? atomowa za ma?o. Straszne ale prawdziwe.


No tak. Gdy prze brn?li?my przez rozprowadzenie zacz??a si? w?a?ciwa cz??? imprezy. Kilka s?ów od dowódców do swoich podopiecznych i w bój. Sprawa wygl?da?a tak i? terrory?ci "Wolno??" broni?y si? w budynku, uniemo?liwiaj?c si?om rz?dowym odnalezienia 3 przesy?ek znajduj?cych si? w owym budynku. To co si? dzia?o przez pierwsz? godzin? gry mo?na ?adnie zobrazowa? komentarzem jednego z kolegów b?d?cych po stronie rz?du który obejrza? fotki z imprezy; "o matko to na wie?ach a? taka aleja snajperów by?a?".

Lecz gdy niestrudzeni szeregowcy "Wolno?ci" posiedzieli na tym dachu przy wspomnianej temperaturze, akcja zacz??a si? zag?szcza? i raz po raz da?o si? s?ysze? i? jakie? pi?tro i korytarz zosta?y zaj?te. Co do samego sposobu strzelania w budynku to by? przewidziany no limit fps oraz ogie? pojedynczy. Niestety nawet przy tak prostych regu?ach zdarzaj? si? nieporozumienia i niepotrzebne utarczki. Rzek?bym "na lito?? Bosk?" jak jest no limit i boisz si? oberwa? to nie przyje?d?aj i nie lamentuj bo dosta?e? z 10 czy te? 5 metrów z 460fps; takie s? regu?y i koniec! Druga sprawa to wmawianie na si?? ?e kto? u?y? ognia ci?g?ego gdy ten po prostu mia? szybki palec. Niestety takie bezece?stwa mia?y miejsce i momentami bardzo psu?y gr?. Niestety mia?a miejsce jeszcze jedna przykra sytuacja w której to pewien pan (specjalnie pisz? z ma?ej) w bardzo niekulturalny sposób od szczeka? si? do pewnej dziewczyny która wzywa?a go do wycofania bo twierdzi?a ?e dosta?... ale wi?cej na ten temat na http://www.demony...

No ale czas na dobre rzeczy. Z jednej jak i drugiej strony konfliktu zdarza?y si? lepsze i gorsze akcje. Jednego jednak odmówi? nikomu nie mo?na - ch?ci do walki. Akcja toczy?a si? na zewn?trz hotelowca jak i w jego wn?trzu. Toczy?a si? równie? na dachach i balkonach. Huk granatów momentami zwala? z nóg, lecz niema si? czemu dziwi? gdy? w takich w?skich pomieszczeniach to i niepozorna "piratka" ha?asuje jak 2 kilo trotylu.
Na temat samej walki nie b?d? nic pisa? gdy? ka?dy chyba wie jak si? walczy w bliskim starciu.
Mo?na powiedzie? i? si? dzia?o ;)Na koniec chc? podzi?kowa? wszystkim tym którzy byli w Nadolu tego i poprzedniego dnia. Wiele si? mówi na temat czy impreza by?a dobra czy te? z?a. Wiele si? mówi o organizacji. Niby to wszystko prawda ale nawet najlepiej zorganizowana impreza nie obejdzie si? bez jej uczestników. Dlatego pami?tajcie - szanujcie siebie na wzajem i zasady fair play. To tylko od Was zale?y czy b?dziecie mieli dobre czy te? z?e wspomnienia.

Ja osobi?cie po "Ostatniej Misji" mam pozytywne odczucia i s?dz? ?e kiedy?, kto?, gdy ju? siedemdziesi?tka wybije na karku i akurat b?dzie przeje?d?a? ko?o miejsca w którym sta? ów hotel i z ?ezk? w oku pomy?li "Cholera! Tu straci?em cz??? z?ba! To by?y pi?kne czasy...".
?ycz? wszystkim aby mieli tylko dobre wspomnienia.
Galerie:
Galeria 1 Link
Galeria 2 Link
Galeria 3 Link
Galeria 4 Link
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia August 23 2010 21:06:48
Na przedostatnim zdj?ciu w swojej legendarnej bia?o-niebieskiej koszuli Radzio D-ca Airsofr Special Forces Szczecin, którego mia?em przyjemno?? pozna? na Panzerdfau?cie IV. Razem pracowali?my w Sztabie Calmlandii w roli Genera?ów.

Pami?tam, ?e mówi? o "Ostatniej My?liji" i chwali? sobie t? imprez?.
#2 | Technofilia dnia August 23 2010 21:09:34
Niom szczeciniaki to fajne ch?opaki Z przymru?eniem oka
#3 | SKURA dnia August 23 2010 21:20:08
Tylko mnie si? wydaje ?e 31.08 to dopiero b?dzie Pokazuje j?zyk
#4 | Mario75 dnia August 23 2010 21:56:45
Ju? kto? poprawi? na 31.07. Skura dzi?ki za czujno??.
#5 | Radzio dnia August 23 2010 22:44:52
O mi?a recka ze spotkania, dzi?kuje za podzi?kowania i zaproszenie Z przymru?eniem oka
#6 | Mario75 dnia August 24 2010 09:53:29
?aden Team Koalicji nie móg? dojecha? na "Ostatni? My?lij?" Krzywi si? Jednak to co mnie zdziwi?o w tym przedsi?wzi?ciu to brak ograniczenia FPS cho?by do tych symbolicznych 450FPSPokazuje j?zykZ przymru?eniem oka Koalicja Pó?noc stosuje ograniczenia mocowe wynikaj?ce z przepisów MCS i s? one zdroworozs?dkowe. Widzia?em jednak na zdj?ciach, ?e cz??? ludzi na szcz??cie zabezpieczy?a si? ochron? twarzy. Nie chcia?bym dosta? z 600FPS wskakuj?c do pomieszczenia z paru luf seri?, z bliskiej odleg?o?ci w twarz. Mam nadziej?, ?e podej?cie niektórych na zasadzie "je?li nie chcesz dosta? w twarz to wystaw d..?" mo?e z czasem b?dzie bardziej humanitarne Z przymru?eniem oka , a mo?e to tylko "marzenia ?ci?tej g?owy" U?miech Na szcz??cie jak rozumiem by?o ograniczenie do SINGLE FIRE co ogranicza?o tkzw. "palco?cisk"Szeroki u?miech

Co do pirotechniki na du?ych imprezach, je?li to nie s? imprezy na zaproszenia dla sprawdzonych Teamów, lepiej moim zdaniem jednak robi? wpisowe i zapewni? piro jako organizator. Na PanzerFaust IV by? pokaz piro. Powiem szczerze, ?e niektóre ?adunki mimo odpowiedniej odleg?o?ci, powodowa?y "trzepotanie" nogawek fal? uderzeniow? i wiem, ?e s? ekipy, które nami?tnie stosuj? takie ma?e kabum dla "podniesienia realizmu"Szeroki u?miech Oczy jak i uszy mam tylko jedne /tzn. nowe b?benki ani oczy mi nie odrosn? U?miech /, chyba ?e zaczniemy stosowa? niebawem równie? ochron? uszuZ przymru?eniem oka

Rozumiem, ?e imprezy NO LIMIT s? równie? "potrzebne" Z przymru?eniem oka Jednak wówczas niech nie maj? pretensji Ci którzy na takie imprezy si? wybrali, ?e go?? ze snajpy o du?ej mocy strzeli? mi z paru metrów w twarz. Technofilia okre?li? bardzo konkretnie i nie kry?, ?e impreza nie ma limitu FPS i chwa?a mu za to! J?li komu? nie pasowa?o nie musia? przyje?d?a?, wi?c nie rozumiem tego "rzekomego" marudzenia, o którym Techno wspomina.
#7 | Sundowner dnia August 24 2010 19:14:12
A ludzie si? dziwi?, ?e nosz? kilka opakowa? stopperów w moim "boo-boo kit".
#8 | Mario75 dnia August 25 2010 23:05:15
Nam powiedziano kiedy?, ?e przy pewnych wybuchach, które mog? zaserwowa? koledzy z innego Teamu, to stopery nie pomog?, a stoperanZ przymru?eniem oka Wi?c warto chyba i ten ?rodek "zaradczy" mie? w swoim "boo-boo kit".U?miech
#9 | Sundowner dnia August 26 2010 07:49:56
S?ysza?em t? histori?. Przy 180dB to nic nie pomo?e, cho?by si? mia?o i s?uchawki i stopery, to nadal brzmi jak wystrza? karabinu... który w tak ograniczonej przestrzeni nadal jest cholernie g?o?ny.

Ale to trzeba troch? my?le?, wi?kszo?? pomieszcze? po których biegamy nie jest specjalnie nowych, petardki jakie z Dooode u?ywali?my to pierdni?cie przy piratce, a ju? tynk ze ?cian lecia?. Niewiele brakuje ?eby naruszy? struktur? starego budynku, a kilkana?cie eksplozji wprowadza w ?adne drgania. Utrat? s?uchu mo?na prze?y?, ale ?elbetonow? belk? w czerep ju? nie.
#10 | Mario75 dnia August 26 2010 16:17:44
Lubi? rozs?dnych ludzi. My?lenie i przewidywanie nie boli. Jenak nie tylko my?lenie o sobie, ale i o innych uczestnikach spotka? ASG.

Je?li wiem, ?e do mnie strzelaj? prawdziw? amunicj?, czy jestem w ?rodku wojny, b?d? inaczej si? zachowywa? ni? podczas ASG. Zatem nie przek?adajmy tak bezpo?rednio pola walki, ?eby pozoracja nie zako?czy?a si? traum?, zamiast mi?ych wspomnie? w doborowym towarzystwie.

Niektórzy niestety maj? jakie? dziwne nawyki ze "starego wojska" i nadal chcieliby, ?eby by?a fala, a fala w ASG to ju? w ogóle by?y miód na ich serca. Doda? do tego, ?e mo?na by by?o "przepie...li?" takie "mi?kkie fryty" to ju? w ogóle przyjemno?? sama w sobie, bo w ko?cu trzeba udowodni? ?wiatu, ?e jest si? najzaje..strzym z zaje...ychU?miech Niech dr?? narody kiedy hardcore wkracza na Airsoftowe pola walki. Formoza i Grom to te? cieniasy. Ja wszystkim poka?? jak si? "rozpie...la". Ups kto? tylko zamieni? karabin na replik?, jaki niefart. Tfuuu jak mo?na u?ywa? s?owa replika, to takie poni?aj?ce - pomy?li hardcore i celuj?c z bliska w g?ow? oponenta, wywali seri?. Fikn??? Super! Za wojska nawet tylu nie fika?o U?miech
#11 | grabwurte dnia July 23 2017 10:50:05
#12 | muniekole dnia August 11 2017 23:45:29
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje leczona a najodpowiedniej istnieje okre?la? wielko?? pod wzgl?dem powstrzymania dawce zaczerwienienia mordy natomiast odmian zapalaj?cych, powstrzymania ilo?ci, frazeologizmu zostawania za? si?y torsji za? paralelnych przejawów ?wi?du, pykania oraz uczucie. Dwaj wa?kiego algorytmy leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe tudzie? http://przedwczesne-zmarszczki.pl/ oralne ?rodki antybiotyczne. Terapia laserowa pokutowa?a plus zaszeregowana w charakterze forma leczenia. W toku gdy w ?a?cuchu kilku tygodni koncentraty raz za razem skutkuj? nieprzelotnego pocenie si?, zaczerwienienie tak bywa zawraca po zabiegu. Przewlek?e kuracja, tak bywa od momentu pewnego do dwóch latek, przypuszczalnie przemyka? do trwa?ej ochronie stanu przy niektórych pacjentów. Trwa?e kuracja jest cz?sto nieod??cznego, atoli niektóre trafy topniej? po jakie? czasie oraz uzyskaj? trwale. Drugiego kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? co do jednego spo?ród przeciekiem okresu.
#13 | shareways dnia September 17 2017 09:37:32
ma?? na tr?dzik ró?owaty bez recepty krem na zaczerwienienia tr?dzikow? powinna najlepsze kosmetyki na cellulit dobry krem na tr?dzik ró?owaty
#14 | shareways dnia September 18 2017 10:28:47
dobry krem na cellulit szampon na ?upie? pstry wszystkim ?rodki drogerii aromaty zio?a na trzustk? i w?trob? zio?a na zaparcia
#15 | clibin009 dnia April 10 2018 09:12:56
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
#16 | fubaaro dnia October 01 2018 17:17:33
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna bro? Szkolenie Certyfikowane Combat Taktyka zielona Arctic Combat Act od Valor Skarby... Zmiana Niemcy zamykaj? Alice Custom
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:19,768
Wczoraj:33,615
W tym tygodniu:231,472
W tym miesiącu:815,050
W tym roku:815,050
Wszystkich:57,532,550
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: