Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:38
Zachód słońca: 20:22
Dzień trwa:
15 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:50
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

"Ostatnia Misja" Podsumowanie


31.07 na miejsce zbiórki stawi?a si? spora grupa ludzi spragnionych integracji. Powiem tylko tyle w temacie i? by?o... ech a jak mog?o by? ;) Nawet o godzinie 24.00 od?piewano orgowi uroczy?cie "sto lat". ?ezka si? kr?ci na my?l ?e wi?cej nie b?dzie mi dane wys?ucha? owej pie?ni w tym samym miejscu.
Nazajutrz, troszk? z ci??sz? g?ow? by?o trzeba wsta? i przygotowa? si? do boju. Dodam tylko tyle i? pogoda w owej czynno?ci wcale nie pomaga?a. Na zbiórce o godzinie 10.00 by?o (tak na oko) z dobre 29*C!

Strzelanka by?a stylizowana na si?y rz?dowe i terrorystyczne. Ubiór odpowiedni dla wybranej frakcji - obowi?zkowy! No có?, sporo ludzi przekona?o si? i? jest to lepsze rozwi?zanie ni? kolorowe ta?my, lecz ?rodowisko ASG jeszcze chyba nie jest gotowe.
Na zbiórce, jak ju? nadmieni?em, stawi?o si? blisko 100 uczestników. Nie b?d? wymienia? teamów bo nie chc? przypadkiem kogo? omin?? lecz o jednym musz? wspomnie?. Special Forces Airsoft Team (bo to o nich mowa) zawitali do Nas a? ze Szczecina, i s?u?yli ramieniem w walce jak i zapewniali wy?mienit? zabaw? podczas integracji (kto by? ten wie ;) ).

Mam ma?? uwag? co do samej zbiórki. Ludzie zebrali si? szybko... no i na tym mo?na by by?o zako?czy? gdy? jak to zawsze bywa cz??? uczestników nie jest wcale zainteresowana tym co ma do powiedzenia org. Tym razem do dyspozycji mia?em nawet szczekaczk? zamontowan? na aucie, ale... czasem to i bro? atomowa za ma?o. Straszne ale prawdziwe.


No tak. Gdy prze brn?li?my przez rozprowadzenie zacz??a si? w?a?ciwa cz??? imprezy. Kilka s?ów od dowódców do swoich podopiecznych i w bój. Sprawa wygl?da?a tak i? terrory?ci "Wolno??" broni?y si? w budynku, uniemo?liwiaj?c si?om rz?dowym odnalezienia 3 przesy?ek znajduj?cych si? w owym budynku. To co si? dzia?o przez pierwsz? godzin? gry mo?na ?adnie zobrazowa? komentarzem jednego z kolegów b?d?cych po stronie rz?du który obejrza? fotki z imprezy; "o matko to na wie?ach a? taka aleja snajperów by?a?".

Lecz gdy niestrudzeni szeregowcy "Wolno?ci" posiedzieli na tym dachu przy wspomnianej temperaturze, akcja zacz??a si? zag?szcza? i raz po raz da?o si? s?ysze? i? jakie? pi?tro i korytarz zosta?y zaj?te. Co do samego sposobu strzelania w budynku to by? przewidziany no limit fps oraz ogie? pojedynczy. Niestety nawet przy tak prostych regu?ach zdarzaj? si? nieporozumienia i niepotrzebne utarczki. Rzek?bym "na lito?? Bosk?" jak jest no limit i boisz si? oberwa? to nie przyje?d?aj i nie lamentuj bo dosta?e? z 10 czy te? 5 metrów z 460fps; takie s? regu?y i koniec! Druga sprawa to wmawianie na si?? ?e kto? u?y? ognia ci?g?ego gdy ten po prostu mia? szybki palec. Niestety takie bezece?stwa mia?y miejsce i momentami bardzo psu?y gr?. Niestety mia?a miejsce jeszcze jedna przykra sytuacja w której to pewien pan (specjalnie pisz? z ma?ej) w bardzo niekulturalny sposób od szczeka? si? do pewnej dziewczyny która wzywa?a go do wycofania bo twierdzi?a ?e dosta?... ale wi?cej na ten temat na http://www.demony...

No ale czas na dobre rzeczy. Z jednej jak i drugiej strony konfliktu zdarza?y si? lepsze i gorsze akcje. Jednego jednak odmówi? nikomu nie mo?na - ch?ci do walki. Akcja toczy?a si? na zewn?trz hotelowca jak i w jego wn?trzu. Toczy?a si? równie? na dachach i balkonach. Huk granatów momentami zwala? z nóg, lecz niema si? czemu dziwi? gdy? w takich w?skich pomieszczeniach to i niepozorna "piratka" ha?asuje jak 2 kilo trotylu.
Na temat samej walki nie b?d? nic pisa? gdy? ka?dy chyba wie jak si? walczy w bliskim starciu.
Mo?na powiedzie? i? si? dzia?o ;)Na koniec chc? podzi?kowa? wszystkim tym którzy byli w Nadolu tego i poprzedniego dnia. Wiele si? mówi na temat czy impreza by?a dobra czy te? z?a. Wiele si? mówi o organizacji. Niby to wszystko prawda ale nawet najlepiej zorganizowana impreza nie obejdzie si? bez jej uczestników. Dlatego pami?tajcie - szanujcie siebie na wzajem i zasady fair play. To tylko od Was zale?y czy b?dziecie mieli dobre czy te? z?e wspomnienia.

Ja osobi?cie po "Ostatniej Misji" mam pozytywne odczucia i s?dz? ?e kiedy?, kto?, gdy ju? siedemdziesi?tka wybije na karku i akurat b?dzie przeje?d?a? ko?o miejsca w którym sta? ów hotel i z ?ezk? w oku pomy?li "Cholera! Tu straci?em cz??? z?ba! To by?y pi?kne czasy...".
?ycz? wszystkim aby mieli tylko dobre wspomnienia.
Galerie:
Galeria 1 Link
Galeria 2 Link
Galeria 3 Link
Galeria 4 Link
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia August 23 2010 21:06:48
Na przedostatnim zdj?ciu w swojej legendarnej bia?o-niebieskiej koszuli Radzio D-ca Airsofr Special Forces Szczecin, którego mia?em przyjemno?? pozna? na Panzerdfau?cie IV. Razem pracowali?my w Sztabie Calmlandii w roli Genera?ów.

Pami?tam, ?e mówi? o "Ostatniej My?liji" i chwali? sobie t? imprez?.
#2 | Technofilia dnia August 23 2010 21:09:34
Niom szczeciniaki to fajne ch?opaki Z przymru?eniem oka
#3 | SKURA dnia August 23 2010 21:20:08
Tylko mnie si? wydaje ?e 31.08 to dopiero b?dzie Pokazuje j?zyk
#4 | Mario75 dnia August 23 2010 21:56:45
Ju? kto? poprawi? na 31.07. Skura dzi?ki za czujno??.
#5 | Radzio dnia August 23 2010 22:44:52
O mi?a recka ze spotkania, dzi?kuje za podzi?kowania i zaproszenie Z przymru?eniem oka
#6 | Mario75 dnia August 24 2010 09:53:29
?aden Team Koalicji nie móg? dojecha? na "Ostatni? My?lij?" Krzywi si? Jednak to co mnie zdziwi?o w tym przedsi?wzi?ciu to brak ograniczenia FPS cho?by do tych symbolicznych 450FPSPokazuje j?zykZ przymru?eniem oka Koalicja Pó?noc stosuje ograniczenia mocowe wynikaj?ce z przepisów MCS i s? one zdroworozs?dkowe. Widzia?em jednak na zdj?ciach, ?e cz??? ludzi na szcz??cie zabezpieczy?a si? ochron? twarzy. Nie chcia?bym dosta? z 600FPS wskakuj?c do pomieszczenia z paru luf seri?, z bliskiej odleg?o?ci w twarz. Mam nadziej?, ?e podej?cie niektórych na zasadzie "je?li nie chcesz dosta? w twarz to wystaw d..?" mo?e z czasem b?dzie bardziej humanitarne Z przymru?eniem oka , a mo?e to tylko "marzenia ?ci?tej g?owy" U?miech Na szcz??cie jak rozumiem by?o ograniczenie do SINGLE FIRE co ogranicza?o tkzw. "palco?cisk"Szeroki u?miech

Co do pirotechniki na du?ych imprezach, je?li to nie s? imprezy na zaproszenia dla sprawdzonych Teamów, lepiej moim zdaniem jednak robi? wpisowe i zapewni? piro jako organizator. Na PanzerFaust IV by? pokaz piro. Powiem szczerze, ?e niektóre ?adunki mimo odpowiedniej odleg?o?ci, powodowa?y "trzepotanie" nogawek fal? uderzeniow? i wiem, ?e s? ekipy, które nami?tnie stosuj? takie ma?e kabum dla "podniesienia realizmu"Szeroki u?miech Oczy jak i uszy mam tylko jedne /tzn. nowe b?benki ani oczy mi nie odrosn? U?miech /, chyba ?e zaczniemy stosowa? niebawem równie? ochron? uszuZ przymru?eniem oka

Rozumiem, ?e imprezy NO LIMIT s? równie? "potrzebne" Z przymru?eniem oka Jednak wówczas niech nie maj? pretensji Ci którzy na takie imprezy si? wybrali, ?e go?? ze snajpy o du?ej mocy strzeli? mi z paru metrów w twarz. Technofilia okre?li? bardzo konkretnie i nie kry?, ?e impreza nie ma limitu FPS i chwa?a mu za to! J?li komu? nie pasowa?o nie musia? przyje?d?a?, wi?c nie rozumiem tego "rzekomego" marudzenia, o którym Techno wspomina.
#7 | Sundowner dnia August 24 2010 19:14:12
A ludzie si? dziwi?, ?e nosz? kilka opakowa? stopperów w moim "boo-boo kit".
#8 | Mario75 dnia August 25 2010 23:05:15
Nam powiedziano kiedy?, ?e przy pewnych wybuchach, które mog? zaserwowa? koledzy z innego Teamu, to stopery nie pomog?, a stoperanZ przymru?eniem oka Wi?c warto chyba i ten ?rodek "zaradczy" mie? w swoim "boo-boo kit".U?miech
#9 | Sundowner dnia August 26 2010 07:49:56
S?ysza?em t? histori?. Przy 180dB to nic nie pomo?e, cho?by si? mia?o i s?uchawki i stopery, to nadal brzmi jak wystrza? karabinu... który w tak ograniczonej przestrzeni nadal jest cholernie g?o?ny.

Ale to trzeba troch? my?le?, wi?kszo?? pomieszcze? po których biegamy nie jest specjalnie nowych, petardki jakie z Dooode u?ywali?my to pierdni?cie przy piratce, a ju? tynk ze ?cian lecia?. Niewiele brakuje ?eby naruszy? struktur? starego budynku, a kilkana?cie eksplozji wprowadza w ?adne drgania. Utrat? s?uchu mo?na prze?y?, ale ?elbetonow? belk? w czerep ju? nie.
#10 | Mario75 dnia August 26 2010 16:17:44
Lubi? rozs?dnych ludzi. My?lenie i przewidywanie nie boli. Jenak nie tylko my?lenie o sobie, ale i o innych uczestnikach spotka? ASG.

Je?li wiem, ?e do mnie strzelaj? prawdziw? amunicj?, czy jestem w ?rodku wojny, b?d? inaczej si? zachowywa? ni? podczas ASG. Zatem nie przek?adajmy tak bezpo?rednio pola walki, ?eby pozoracja nie zako?czy?a si? traum?, zamiast mi?ych wspomnie? w doborowym towarzystwie.

Niektórzy niestety maj? jakie? dziwne nawyki ze "starego wojska" i nadal chcieliby, ?eby by?a fala, a fala w ASG to ju? w ogóle by?y miód na ich serca. Doda? do tego, ?e mo?na by by?o "przepie...li?" takie "mi?kkie fryty" to ju? w ogóle przyjemno?? sama w sobie, bo w ko?cu trzeba udowodni? ?wiatu, ?e jest si? najzaje..strzym z zaje...ychU?miech Niech dr?? narody kiedy hardcore wkracza na Airsoftowe pola walki. Formoza i Grom to te? cieniasy. Ja wszystkim poka?? jak si? "rozpie...la". Ups kto? tylko zamieni? karabin na replik?, jaki niefart. Tfuuu jak mo?na u?ywa? s?owa replika, to takie poni?aj?ce - pomy?li hardcore i celuj?c z bliska w g?ow? oponenta, wywali seri?. Fikn??? Super! Za wojska nawet tylu nie fika?o U?miech
#11 | grabwurte dnia July 23 2017 10:50:05
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Lipiec 2017 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Arctic Combat Zmiana Mndur Gorka E SPOS Taktyka zielona Podcast ASG Niemcy zamykaj? LIGA ASG Tajna bro? ?o?nierz Specnazu Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
Source [url=http://via...
Check [url=http://vial...
Check [url=http://cell...
Check [url=http://krem...
More [url=http://viali...
Read More [url=http://...
Zrodlo [url=http://via...
Go to [url=http://vial...
More [url=http://cellu...
Visit [url=http://cell...
Read More [url=http://...
Go to [url=http://sply...
Visit [url=http://zmar...
Source [url=http://oso...
Visit [url=http://bezp...
More [url=http://www.t...
Visit [url=http://plam...
Source [url=http://hem...
Read More [url=http://...
More [url=http://zacze...
More [url=http://kremy...
Go to [url=http://www....
Check [url=http://krem...
Zrodlo [url=http://wyg...
Zrodlo [url=http://pla...
Read More [url=http://...
Check [url=http://zmar...
Read More [url=http://...
Check [url=http://hemo...
Zrodlo [url=http://pow...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
Read More [url=http://...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:4,463
Wczoraj:12,465
W tym tygodniu:4,463
W tym miesiącu:261,807
W tym roku:2,218,589
Wszystkich:39,411,348
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

RichardGene
11-07-2017 05:59
kbbzido http://www.pcdehoe
fijzertjes.nl/gucc
i-riem-namaak-kope
n-394.php http://www.bures.n
l/922-bijenkorf-ro
tterdam-michael-ko
rs-tassen.html http://www.sparkel
ecvideo.es/323-nik
e-roshe-run-gold

CurtisDob
24-06-2017 05:40
btimxbt http://www.postenb
lankestijn.nl/597-
nike-air-max-paars
.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/846-vans
-toy-story-collect
ion.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/274-zapa
tos-skechers-mujer
-colegio.h

Jeffreynox
23-06-2017 19:50
2 &#1082;&#1086;&#1083;
&#1086;&#1085;&#1082;
&#1080; &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#10

RichardGene
19-06-2017 17:49
yinwolq http://www.los-gra
nados-apartment.co
.uk/569-y3-adidas-
ultra-boost.html http://www.la-bast
on.fr/adidas-tubul
ar-invader-rose-pa
le-343.html http://www.lesfees
bouledeneige.fr/pu
ma-suede-noi

ThomLig
19-06-2017 08:38
&#1050;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1074; &#1079;&#1077;&#1088;
&#1085;&#1072;&#1093;
&#8211; &#1101;&#1090;&#1086;
&#1074;&#1072;&#10

CurtisDob
19-06-2017 02:07
cghqtky http://www.depoelg
roningen.nl/006-as
ics-volleyball-sho
es.php http://www.bures.n
l/329-michael-kors
-tas-selma-beige.h
tml http://www.fiets4d
aagsekempenland.nl
/283-converse-witt
e-all-stars.

CharlesSTO
16-06-2017 08:55
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077; &#1074;&#1088;&#1077;
&#1084;&#1103; &#1076;&#1086;&#1089;
&#1090;&#1072;&#1090;
&#1086;&#1095

RichardGene
13-06-2017 16:44
gckoykp http://www.poker-p
ai-gow.es/140-salo
mon-x-ultra-2-gtx-
foro.htm http://www.conijn-
partyservice.nl/24
5-vibram-fivefinge
rs-nederland-winke
l.php http://www.familyc
ord.es/042-zapatos
-louis-v

CurtisDob
12-06-2017 11:11
pvbjsou http://www.rwpiete
rs.nl/739-vibram-f
ive-fingers-den-ha
ag.html http://www.harling
en-havenstad.nl/ph
ilipp-plein-shoes-
dames-676.html http://www.ruudsch
ulten.nl/028-nike-
huarache-groen-bes

Clintonrub
09-06-2017 14:54
&#1088;&#1072;&#1079;
&#1088;&#1091;&#1096;
&#1072;&#1102;&#1090;
&#1082;&#1083;&#1077;
&#1090;&#1082;&#1080;
&#1101;&#1087;&#1080;

CurtisDob
07-06-2017 05:01
xyzbxrb http://www.evcd.nl
/nike-air-presto-2
016-291.html http://www.cambiae
xpress.es/zapatos-
clarks-hombre-merc
adolibre-venezuela
-672.php http://www.xivcong
resoahc.es/ray-ban
-wayfarer-2140-54m
m

CurtisDob
05-06-2017 06:41
ihwencc http://www.softwar
etutor.co.uk/044-a
didas-tubular-prim
eknit-red.htm http://www.softwar
etutor.co.uk/319-a
didas-yeezy-3-ebay
.htm http://www.demetz.
co.uk/adidas-tubul
ar-x-black-white-5
57.h

RichardGene
04-06-2017 00:51
beaedve http://www.fashion
destock.fr/133-adi
das-nmd-r1-jaune.p
hp http://www.evil-e-
low.de/203-nike-ai
r-max-1-schwarz-wi
ldleder.html http://www.evil-e-
low.de/424-nike-ai
r-max-rose-gold-me
tallic.

RichardGene
04-06-2017 00:41
hdruavi http://www.auto-mo
bile.es/237-zapati
llas-nike-tiempo-2
016.php http://www.cheap-l
aptop-battery.co.u
k/895-adidas-stan-
smith-women-red.ht
m http://www.debezet
ting.nl/vans-schoe
nen-dames-504

RichardGene
03-06-2017 22:59
ueqivhj http://www.vivalur
.fr/945-adidas-ult
ra-boost-trace-car
go.php http://www.histoir
esdinterieur.fr/ad
idas-ultra-boost-r
elease-date-triple
-black-957.html http://www.histoir
esdinterieur.fr/ad

CurtisDob
03-06-2017 22:29
miiexdc http://www.estime-
moi.fr/adidas-flux
-rose-courir-005.p
hp http://www.attitud
esinde.fr/987-adid
as-eqt-adv-olive-f
or-sale.php http://www.estime-
moi.fr/adidas-zx-f
lux-pink-floral-09
3.php h

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: