Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:11
Zachód słońca: 15:17
Dzień trwa:
8 Godzin 06 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:28
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Wojskowa "Deskorolka"
Nazywa si? DTV Shredder, rozp?dza si? do 30 mph (ok 50 km/h) i ma zrewolucjonizowa? wspó?czesne pole walki, które i tak jest nafaszerowane elektronik?. G?ówn? zalet? tego urz?dzenia jest to, ?e nap?d jest przenoszony na g?sienice, które s? w stanie wjecha? w prawie ka?dy teren. Jak si? na tym je?dzi? Có? jeszcze nie mia?em okazji spróbowa?, ale osoby które go testowa?y twierdz? ?e prowadzi si? tak samo jak pojazdy ?yroskopowe tylko pozycja w trakcie prowadzenia jest prawie identyczna do pozycji surfera lub do jazdy na desce. Z reszt? co ja tam b?d? pisa? zobaczcie sami.


Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sundowner dnia September 13 2010 09:54:15
Useless...

Za ma?y prze?wit, za ma?a powierzchnia kontaktu, zbyt niskie. W ?niegu, b?ocie i na kamieniach si? tym nie poje?dzi. Wol? mocnego Quada - wymaga te? krótszego szkolenia, a i pozwala wozi? sprz?t na nim odci??aj?c moje stawy.
#2 | Mario75 dnia September 13 2010 11:35:41
Sundowner mo?esz na przyczepce wozi? stuff Z przymru?eniem oka Ciekawy jestem jaki to ma zasi?g na jednym do?adowaniu i ile wa?y. Projekt na pewno jest ciekawy. Czy trafi "pod strzechy" czy cywili czy wojska czas poka?e. Temat grubyU?miech
#3 | Sundowner dnia September 13 2010 12:36:50
Na przyczepce za Quadem to i dzia?o bezodrzutowe wozi? mog? Szeroki u?miech

To jest po prostu kolejna zabawka, co zreszt? potwierdzi ka?dy kto mia? okazje poje?dzi? na mocniejszym Quadzie w terenie (powiedzmy Suzuki KingQuad 750AXi). To co? w pierwszej lepszej ka?u?y si? zakopie. Za?ó?my na Quada g?sienice - co si? u nas na po?udniu stosuje na Polarisach (a fee) - i mo?na je?dzi? wsz?dzie, po wszystkim, byleby nie zala? chwytu powietrza (po za?o?eniu chrap mo?na brodzi? do 1+ metra).
#4 | Mario75 dnia September 13 2010 21:57:35
Chyba ta "deskorolka" na g?sienicach ma nap?d elektryczny? Wi?c mo?liwe i? jest wodoszczelna. Za ma?o danych. Trzeba prze?ledzi? temat za jakie? pó? roku czy rok i zobaczy? co z tego wyjdzie.
#5 | Sundowner dnia September 14 2010 07:40:49
Wodoszczelno?? jest problematyczna z in?ynierskiego punktu widzenia.

Zastosowanie szczelnej obudowy nie za?atwia sprawy, kiedy mówimy o czym? co jest wi?ksze od telefonu komórkowego i g??boko?ciach w okolicy 1m lub wi?cej. W skrócie - mamy tutaj do czynienia ze sporymi i szybko wzrastaj?cymi ci?nieniami i jedynym pewnym sposobem zapewnienia szczelno?ci uk?adu jest wytworzenie wewn?trz obudowy równego, lub wy?szego od tego na zewn?trz. Jest to do?? proste w wypadku np celownika optycznego - którego po z?o?eniu, ju? si? nigdy nie rozbiera (wype?nia si? go azotem pod ci?nieniem). W wypadku silników elektrycznych takiego komfortu si? nie ma i albo potrzeba specjalnych technik serwisowania, albo specjalnego (czyt. drogiego) uk?adu wprowadzaj?cego gaz pod ci?nieniem do obudowy. Jest te? jeszcze opcja pe?nego wype?nienia obudowy olejem - ale jest to nadzwyczaj paskudna technika. W wypadku maszyn z nap?dem elektrycznym pomijaj?c te tworzone specjalnie z my?l? o pracy pod wod? (np. skutery podwodne), zwykle pomija si? kwestie pe?nej wodoszczelno?ci skupiaj?c i zadowalaj?c si? jedynie na cz??ciowej wodoodporno?ci - uk?ad mo?e zosta? zalany na krótki okres czasu, lub d?u?szy - je?eli akurat nie pracuje - bez trwa?ego uszkodzenia. W wypadku techniki wojskowej jest to podej?cie raczej nieakceptowalne.

W wypadku silników spalinowych, z definicji pracuj?cych na wysokich ci?nieniach - ten problem albo nie istnieje, albo jest minimalny i nie dotyczy samego silnika, a tylko cz??ci jego podzespo?ów, z czym mo?na sobie relatywnie ?atwo poradzi? prowadz?c cz??? spalin do tych komponentów (na ile nie odbija si? to negatywnie na ich pracy).

Zainteresowani mog? poszuka? wi?cej informacji, zapoznaj?c si? z historia rozwi?za? technicznych stosowanych w czo?gach przystosowywanych do g??bokiego brodzenia.
#6 | Patol dnia September 18 2010 18:01:23
hmm a mi si? podoba ten pojazd

du?y prze?wit nie jest potrzebny zw?aszcza, ?e te g?sienice s? do?? blisko siebie [czo?g ma ma?y tak samo skutery ?nie?ne a daj? rad?...]

powierzchnia kontaktu? o wiele wi?ksza ni? w rowerze czy motorze bo chyba do takich pojazdów mo?na to porówna? a nie do quad'a

na moje oko poradzi sobie w ?niegu tak samo na kamieniach a dlaczego? a dlatego ?e jest nap?dzany silnikiem elektrycznym i ma g?sienice za? b?oto ka?dy my?l?cy ominie...

co do jego wodoszczelno?ci to sprawa jest banalnie prosta wystarczy zamkn?? silnik w wodoszczelnym "pude?ku" to nie jest trudne... g??biej ni? metr no mo?e pó?tora nikt je?dzi? nie b?dzie a na metrze ci?nienie wody nie urywa g?owy...

w temacie zasilania te? nie widz? problemu przy obecnych ogniwach paliwowych zapewne mo?na by nim "lata?" z tydzie? maj?c w pami?ci fakt ?e silnik elektryczny mo?e równie? pracowa? jako pr?dnica


skoro ju? zosta? wspomniany quad tak wi?c spróbuje wykaza? wy?szo?? "deski" nad "pseudo terenówk?" zatem deska jest o wiele prostsz? konstrukcj? ni? quad zgodnie z podstawow? my?l? przewodni? mechaniki im co? prostsze tym mniej zawodne ci?gn?c my?l dalej im mniej zawodne tym ta?sze im ta?sze tym wi?ksze prawdopodobie?stwo sukcesu

prostota deski daje jej plus równie? w szkoleniu mo?na w krótkim czasie nauczy? je?dzi? i... uwaga naprawi? co w przypadku quad'a nie b?dzie takie hop siup na krow? przy rozwi?zaniach modu?owych czas naprawy i skomplikowanie czynno?ci równie? jest na korzy?? dla deski wymiana silnika baterii i zawieszenia to na oko max 30min pracy

mam nadzieje ?e wejdzie ten sprz?cik do u?ycia bo cywilna wersja b?dzie lepsza i ta?sza
#7 | Sundowner dnia September 18 2010 21:18:10
Co do czasu szkolenia to mo?e niech si? Dooode wypowie, bo on ze mn? je?dzi?, ale nie przypominam sobie by po w??czeniu silnika by?y jakiekolwiek problemy, poza tym, ?e jak si? jedzie 70km/h przez pole w suchym sezonie, to niespecjalnie wiele wida?.

Co do reszty - w którym miejscu liczysz prze?wit skutera ?nie?nego ? Bo tak na moje oko, to jak si? ma tylko jeden komponent nap?dowy to ci??ko o czym? takim mówi?. Podobnie czo?gi - wi?kszo?? czo?gów ma prze?wit w okolicach 40cm+, takiego prze?witu trzeba szuka? w Mowagu i innych typowo terenowych pojazdach.

Zamkn?? szczelnie to nie jest takie hop siup - im g??biej przedmiot zanurzysz, tym wiesza masa o?rodka znajduj?ca si? nad nim na nie go dzia?a, wi?kszo?? zegarków nie wytrzymuje zanurzenia i operowania nim na 1m, co tu mówi? o komponentach pojazdu.

Ogniwa paliwowe s? okropn? opcj?, posiadaj? wydajno?? energetyczn? gorsz? od silnika benzynowego, a akumulatory specjalnie wydajne nadal te? nie s?. Nie bez powodu obecnie w konwencjonalnych okr?tach podwodnych idzie si? w kierunku silników Stirlinga, pozostawiaj?c historii kombinacje diesel+elektryk i ogniwa paliwowe.

Podajesz du?o interesuj?cych tez, tylko ?e po dwóch dniach szukania technicznych informacji na temat tej zabawki nie trafi?em na ?adne potwierdzaj?ce to co piszesz. Sorry, ja pozostaj? przy Quadzie za 8k Euro, na którym na jednym tankowaniu przejad? 300km, pojedzie 90km/h i jest wygodniejszy od mojego biurowego fotela.
www.firequad.pl/files/k2.jpg
#8 | Patol dnia September 19 2010 00:19:37
pytania za sto punktów ile trwa?o to je?d?enie? tydzie?? dwa? miesi?c? jak bardzo eksploatowali?cie sprz?t? strzelali do Was? news jest o sprz?cie dla ?o?nierzy operuj?cych w strefie dzia?a? wojennych jako ma?y indywidualny ?rodek transportu...

na wojnie nie masz czasu na naprawy ani miejsca na narz?dzia co dopiero na cz??ci dorzu? do tego koszty i czas podstawowego szkolenia mechanicznego i b?dziesz wiedzia? dlaczego rzadko i w ograniczonym stopniu s? u?ywane quady

hmm nie wiem jakie masz poj?cie o budowie maszyn ale mog? Ci napisa? ?e da?bym rad? przy pomocy zwyk?ej frezarki zrobi? z "alu" wystarczaj?co szczelny "power pack" zreszt? w?tpi? by potencjalny u?ytkownik brodzi? tym pojazdem w wodzie g??bszej ni? 1m równie? nie znam jego specyfikacji ale domy?lam si? ?e nie wa?y tyle by nie da?o si? go przeprawi? np na linach...

za? w temacie ogniw paliwowych nast?pi? spory prze?om w tym roku [patrz exo-szkielet - 72h pracy przy pe?nym obci??eniu systemu...] na ch?opski rozum mo?na wywnioskowa? i? jest to nowe rozwi?zanie co za tym idzie obecnie do?? drogie dlatego nie s?ysza?e? by by?o wykorzystywane w OP w których trzeba by u?y? du?? ich ilo??...

lubi? quady fajna zajawka ale wola?bym cichsz? i mniejsz? desk? Pokazuje j?zyk
#9 | Marduk dnia September 19 2010 00:28:40
heh
To tak samo jakby wyg?aszac prelekcj? na temat wy?szo?ci ?wi?t wielkiej nocy nad ?wi?tami bo?ego narodzenia.
Moje zdanie jest nast?puj?ce ten pojazd ma byc ma?y, zwinny, w miar? mo?liwo?ci szybki w terenie, ma?o awaryjny oraz powinien miec mo?liwo?c poci?gni?cia przyczepki.
Wi?c DTV ma wszystko czego trzeba.

@Sundowner
- Widzia?e? kiedy? podwodne zastosowanie Quada ?
Bo ja nie a sporo w ?yciu widzia?em (no mo?e nie tyle co nestorowie na tym portalu ale sporo).
- Po co pokonywac kilometry na DTV skoro to jest na tyle ma?e ?e wrzuci si? to na pak? hummvee albo czego? innego i problem z g?owy


P.S. Sun jedno ma?e. ale ...

TWÓJ FOTEL "BIUROWY" NIE MA OPARCIA I SIEDZISZ NA PODUSZCE !!!!!
#10 | Sundowner dnia September 19 2010 02:14:05
Pisz? o fotelu biurowym w pracy, raz. Dwa - widzia?em Quada w pe?nym zanurzeniu, ca?kiem nie?le sobie radzi?, ale mia? chrapy. Trzy - jak do dyspozycji jest HMMWV to po kie choler? si? w co? takiego bawi? ?

Nie wiem, mo?e si? starzej?, ale wol? dup? wozi? na czym? wygodnym, ni? w pe?nym rynsztunku sta? na czym? co zasuwa w terenie nie maj?c praktycznie ?adnej amortyzacji. A i te? mam taki dziwny przes?d, ?e ?o?nierz powinien na pole walki dotrze? wypocz?ty.

Zreszt?, póki co to wcale ciche nie jest, bo chodzi na dwusuwowym silniku benzynowym.
#11 | Dooode dnia September 19 2010 19:21:02
Niestety ilo?? "przypuszcze?" co do tego sprz?tu wykracza poza mo?liwo?ci krótkiego opisania. Ale tak skacz?c po ?ebkach to znów "chciejstwo" zbiera swoje ?niwo. Sunny ma racje, o czym wie ka?dy kto mia? przyjemno?? poszale? nieco na mocnym quadzie i o ile nie chce si? wykona? poczwórnego salta z wyskokiem wyje?d?aj?c z rowu o nachyleniu 45 st. to ka?dy jest w stanie ogarn?? w minut? zasady obs?ugi. Zupe?nie nie zrozumia?em sformu?owania "cywilna wersja b?dzie lepsza".. bo to by?by jeden z nielicznych przypadków kiedy cywile maj? dost?p do lepszego sprz?tu ni? wojsko.
No i oczywi?cie sprawa "omijania przez my?l?cych b?ota".. ci??ko nawet skomentowa? t? wypowied?, bo to musi by? szczyt my?li technicznej aby ?o?nierz (bo przecie? mówimy o zastosowaniu asg/militarnym) mia? omija? ka?d? przeszkod? wodn? powiedzmy po przej?ciu kolumny pancernej lub nawet po deszczu. Noo chyba ?e planujemy je?dzi? w klimacie polarnym gdzie nie ma takowych przeszkód.. no ale wtedy ?ywotno?? akumulatorów elektrycznych (przynajmniej wspó?czesnych) jest minimalnFotka a tak ma?a odleg?o?? od zimnego pod?o?a znacz?co wp?ynie na pr?dko?? rozladowania).. albo klimat pustynny gdzie równie? nie ma takowych przeszkód ..no có?..niestety tam równie? temperatury niszcz? aku do?? szybko i to nie tylko z powodu potwornego zu?ycia przy podjazdach pod przeszkody piaskowe.

Wiec rozpatruj?c dalej "propozycje technologiczne".. skok ci?nienia pomi?dzy zerem (poziomem gruntu) a trzema metrami g??boko?ci zanurzenia jest najwi?kszy (o czym wie ka?dy nurek), do czego dodaj?c ci?nienie wywo?ane sum? pr?dko?ci pojazdu i tafli wody (bo nie zawsze jest przecie? nieruchoma, cho? warto?? pr?dko?ci wody (je?li nie jest tsunami) jest pomijalna) ma ju? tak istotn? warto??, ze zwyk?e "pude?eczko" nie wystarczy. Zreszt? wspominaj?c o ?atwo?ci serwisu i zastosowaniu szczelnej obudowy zaprzeczamy sami sobie, bo te rzeczy wykluczaj? si? wzajemnie.

I tak mo?na by ci?gn?? w niesko?czono??. Zarówno ja, Sunny jak i wi?kszo?? ludzi z technicznym wykszta?ceniem zdaje sobie spraw? ?e obecny rozwój cierpi w jednym kierunku ; jako ?e miniaturyzacj? (która ogranicza zu?ycie energii) wci?? rozwijamy z wi?kszymi lub mniejszymi sukcesami, to nadal nie posiadamy alternatywnych ?róde? zasilania które zast?pi?yby obecnie stosowane których bilans mocy i efektywno?ci jest ma?o zadowalaj?cy dla wspó?czesnych zapotrzebowa?. Znów temat woda.
Na koniec odwo?am si? do m?skiego ego i prosz? by ka?dy zada? sobie pytanie na czym wola?by przemieszcza? si? do i na polu walki : na quadzie czy na takiej deseczce? Pewnie dwóch tu wypowiadajacych sie stwierdzi ze woleli by "deske".. powodzenia, reszta oceni swoja miar?.

A czepianie sie fotela Sunnego.. prymitywne
#12 | Patol dnia September 20 2010 08:00:45
Manga u?miech jaki? klubik wzajemnej adoracji?

ka?dy jest w stanie ogarn?? w minut? zasady obs?ugi

no ok podstawowe zasady pewnie tak bo co to za filozofia odpali? quada i ruszy?... tu akurat czytanie ze zrozumieniem si? k?ania i nie b?d? tego rozwija?

Zupe?nie nie zrozumia?em sformu?owania "cywilna wersja b?dzie lepsza".. bo to by?by jeden z nielicznych przypadków kiedy cywile maj? dost?p do lepszego sprz?tu ni? wojsko.

kolejny przyk?ad niezrozumienia czytanego tekstu... wy?o?? to jak krowie na rowie a mianowicie je?eli wejdzie deska do s?u?by to b?dzie rozwijana co za tym idzie cywilna te? / je?eli nie wejdzie do s?u?by nie b?dzie tak dobrze si? rozwija? czyli b?dzie gorsza tak czy nie? logiczne?

ok nie chce mi si? rozpisywa? o reszcie tekstu przeczytaj kilka razy posty zastanów si? kilkana?cie razy poczytaj o kilku tematach i mo?e pogadamy
#13 | Sundowner dnia September 20 2010 09:48:31
Teraz ja tej "lepszo?ci" nie rozumiem. Co ma piernik do wiatraka ? DTV jest rozwijana jako projekt CYWILNY, jako kolejna forma sportu ekstremalnego - mo?na by ?ec.
Wojskowe zastosowanie jest tylko proponowane. Wiec czemu nagle stan wersji cywilnej ma by? uzale?niony od zamówienia wojskowego ? Gdzie indziej mieli?my z czym? takim do czynienia, to mo?e z?apiemy sens tej tezy z analogii.

Wr?cz spotykamy co? odwrotnego, chocia?by patrz?c na bro?, gdzie bazuj?c wy??cznie na zamówieniach wojskowych istnieje stagnacja w ofercie dla strzelców cywilnych (popatrzmy na Beryla). To rynek cywilny nap?dza rozwi?zania na niego kierowane - tutaj popatrzmy na AR15, którego rozwój jest zasilany przez rozwi?zania pocz?tkowo kierowane na rynek cywilny.

Podobnie jest praktycznie w ka?dej dziedzinie. Pocz?tkowo co? jest tworzone wy??cznie na rynek wojskowy, pod specyficzne potrzeby, trafia tam i... i koniec (je?eli produkt okazuje sie dobry), dopiero jego wypuszczenie na rynek cywilny nap?dza rozwój - kiedy do HMMWV zacz?to montowa? mocniejsze Diesle Duramax ? Kiedy opracowano "wysoko?ciowe" wersje Hughesa 369 ? Kto nap?dza rozpowszechnienie si? Multicamu i rozwój jego rywali ?
#14 | Dooode dnia September 20 2010 15:14:49
Manga u?miech czytam ?wietnie, praktykuje codziennie i poza forami internetowymi (nie gazetki a literatur?).. ale có?, nie by?em pewien czy aby na pewno to ja nie rozumiem czy te? mo?e szanowny oponent. Post pokaza?em nauczycielce polskiego z (z dziesi?cioletnim sta?em) która stwierdzi?a, ?e i owszem - kilka b??dów gramatycznych znalaz?a, ale odpisa?em logicznie z pe?nym zrozumieniem. Pewne jednak by?a i? brak w kolejnym po?cie kontr argumentów, jedynie stwierdzenie "nie rozumienie mnie, bo czyta? nie potraficie". Widze wiek mamy podobny wiec i to nie argument. Proponuje powolutku przej?? przez literatur? techniczn? sprawdzaj?c wspomniane przez nas elementy.

A co do towarzystwa adoracji, to spokojnie mo?emy sobie pozwoli? na dyskusj? z Mardukiem (okre?lenie wynikaj?ce z za?o?enia tematu), z którym znamy si? od dzieciaka ..a adoracja co najwy?ej mo?e by? ze strony cz?onka Rangers gdzie (mo?liwe ?e mam z?e informacje, wi?c w razie pomy?ki upraszam o wybaczenie) Karol stara si? przynale?e?.
Kumpli wspieram gdy maj? racj?, debatuj? gdy moim zdaniem si? myl?, cho? to mo?e nie pe?na definicja semper fidelis o której niektórzy zapominaj? w tych ci??kich czasach.

Debata akademicka jak najbardziej, ale proponuj? wróci? do zagadnie? technologicznych, a porzuci? poziom emocjonalny. Tak wi?c szczerze pozdrawiam wojownika Patola
#15 | Patol dnia September 20 2010 18:17:33
ad Doodee

1. Poskar?y?e? si? Pani od polskiego?! Git! A co na to listonosz?

2. Rangers w TO lepiej nie mieszaj, pisa?em to jako JA a nie team 75thRangersRGT Koszalin...

3. Traktuj, to jak chcesz "zatka?o kakao", "ale mu dojeba?em" "jestem de bestem" powiewa mi to nie chce mi si? dalej odpisywa? pod tym news'em... U?miech

"as i was sayin before
see you around buddy boy
i'm feelin to fuck all
goodbye"

EDIT
Manga u?miechid? z tym do Pani od angielskiego...
#16 | Mario75 dnia September 21 2010 00:21:28
Rozmowa zaczyna by? czysto filozoficznaZ przymru?eniem oka, a nawet bardziej z czasem przypomina jakie? przepychanki s?owne. Moim zdaniem nadal rozmawiamy jak o ?aziku z Gwiezdnych Wojen, o którym tyle wiemy ile widzimy na filmie. My?l?, ?e wasze rozwa?ania na pewno zainteresowa?yby konstruktora "deski" i my?l?, ?e tylko konstruktorzy byliby w stanie na wszelakie pytania na temat tego urz?dzenia odpowiedzie?. Wszystko inne to tylko gdybanie.

Nikt z nas nie jest z NASA ani innych instytucji w których znaj? rozwi?zania nie opisywane nawet w najbardziej fachowej prasie. Równie dobrze mo?na dyskutowa? na temat highway'a terenowego, ?e po co s?u?bom mundurowym, dlaczego itp. Nie nam na szcz??cie, albo niestety o tym decydowa?.

Proponuj? "gdybanie" zako?czy? w tym temacie, a zamiast tego przy najbli?szej okazji wypi? razem jaki? trunek, którzy pij? faceci jak nawet dadz? sobie po g?bieZ przymru?eniem oka

Wiem, ?e jeste?cie inteligentni i o ile lubimy w b?ocie nawet brodzi? U?miech to nie koniecznie si? nimi obrzuca? Z przymru?eniem oka

Panowie kiedy robimy whysky? Mam buteleczk? litrow?. Termin oboj?tny /dobrze ?eby przed wylotem 13tego/ zapraszam. Mam gdzie przenocowa? wszystkich dyskutuj?cych i w doborowym towarzystwie po?mia? si? o tym i owym. W razie czego zapraszam na GG to dogadamy szczegó?y jak czasu Kolegom starczy. Je?li chwilowo nie starczy teraz, to jak to mówi? "co si? odwlecze to nie uciecze"U?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Czerwiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Combat KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG LIGA ASG Szkolenie Certyfikowane MG 42 by MG Schutze Radio ASG Odda? r?k? Act od Valor Zwyci?zcy wrzesie? Zbrojownia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:17,636
Wczoraj:32,867
W tym tygodniu:181,946
W tym miesiącu:151,113
W tym roku:7,278,903
Wszystkich:55,767,307
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Engami
02-12-2020 21:19
Z jego osoba funkcja zwrotu sumy równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący spożywcę nieruchomości bądź portal autonomicznej własności lokalu, k

Engami
02-12-2020 19:50
Z jego osoba funkcja zakrętu liczbie łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości ewentualnie serwis samoi

Engami
02-12-2020 12:55
Z on zadanie skrętu kwoty spokojnej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości względnie [url=http://weeboo
w.online/1300-zl-d
o-wynajecia-mieszk
anie-3-pokojowe-ul
-lobzows

Engami
02-12-2020 11:34
Z on funkcja przełomu wielkości lekkiej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości lub [url=http://poorta
lowy.site/mieszkan
ie-w-krakowie-czyz
yny-2-pokojowe-ms-
12070/]

Engami
01-12-2020 11:28
Z on zadanie zwrotu sumie spokojnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości względnie [url=http://weebom
ix.online/wp-json/
oembed/1.0/embed]p
raca ogloszenia plock[/ur

Engami
01-12-2020 10:06
Z jego osoba zadanie przełomu sumy spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości albo praca psycholog poznan oferty o

Engami
30-11-2020 20:14
Z on funkcja skrętu wielkości płynnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości albo [url=http://weebom
ix.site/tag/parkin
g-i-garaz/page/3/]
praca ogloszenia plock[/url

Engami
30-11-2020 11:46
Z on funkcja zwrotu kwoty łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości względnie [url=http://poorta
lowy.site/wolne-lo
kale-dla-prawnikow
/]oferty pracy czestoch

Engami
30-11-2020 10:32
Z jego osoba obowiązek przełomu liczby prostej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości czy też [url=http://poorta
loo.site/dzialka-k
omercyjna-krakow-n
owa-huta/]bezplatn
e

Engami
29-11-2020 02:16
Z jego osoba obowiązek zakrętu kwoty łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości ewentualnie [url=http://poorta
lowy.site/poszukuj
e-lokalu-uzytkoweg
o-w-okolicach-k

Engami
29-11-2020 01:04
Z on obowiązek przełomu wielkości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości bądź [url=http://poorta
loo.site/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front

Engami
28-11-2020 12:58
Z jego osoba My?lija przełomu liczby gładkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości lub [url=http://weeboo
w.online/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front/fonts/t
itillium-re

Engami
28-11-2020 11:47
Z jego osoba funkcja przełomu sumie równowartościowej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości bądź [url=http://weeboo
w.online/page/17/]
oferty pracy warszawa targowek g

Engami
27-11-2020 19:42
Z jego osoba funkcja skrętu liczby prostej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości czy też [url=http://weeboo
w.online/lokal-uzy
tkowy-do-sprzedani
a-lub-wynajmu/]ofe
rty pracy

Engami
27-11-2020 18:31
Z jego osoba zadanie skrętu liczby mocnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości albo [url=http://weebom
ix.site/wypoczynek
-w-szczawnicy-caly
-dom-lub-osobne-po
koje-w-ce

Engami
27-11-2020 16:35
Z jego osoba zadanie skrętu kwoty regularnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości lub oferty praca przemysl okolice oddzielnej wła

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: