Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:13
Zachód słońca: 15:57
Dzień trwa:
8 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:50
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

FORMACJE PATROLOWE – JAK PORUSZA? SI? W TERENIE by HoHoL


Kolumna r11; najprostsza, podstawowa formacja patrolowa. Kolumna to nic innego jak id?cy g?siego cz?onkowie patrolu. Na czole kolumny idzie Pointman i jak ju? wiemy z poprzedniego artyku?u jego stref? obserwacji jest obszar przed patrolem. Kolejne osoby w patrolu obserwuj? lew? i praw? stron? patrolu zgodnie z zasad? parzy?ci prawo, nieparzy?ci lewo. Patrol zamyka ubezpieczenie tylne. Zale?nie od rozkazu dowódcy na ubezpieczeniu tylnym jest jeden lub dwóch ludzi.

Cz?onkowie patrolu podczas marszu, co kilka kroków powinni obejrze? si? za siebie by sprawdzi? czy kolejna osoba za nimi pod??a. Kontroluj? w ten sposób odst?py pomi?dzy sob?. W razie rozci?gni?cia si? patrolu nale?y niezw?ocznie zatrzyma? patrol w celu uporz?dkowanie odst?pów. Przyj??o si?, ?e cz?onkowie patrolu w tej formacji id? w odst?pach 5-7m od siebie w dzie? i 2m w nocy (zale?nie od widoczno?ci i terenu dzia?ania). Cz?ste ogl?danie si? za siebie dodatkowo usprawnia komunikacj?, bo umo?liwia zauwa?enie znaków patrolowych przekazywanych przez ?o?nierzy id?cych za nami. Je?eli si? nie obejrzymy prawdopodobnie nast?pna osoba b?dzie musia?a zwróci? nasz? uwag? w sposób werbalny, a tego nale?y unika?.Je?eli chodzi o ubezpieczenie tylne patrolu to w przypadku, gdy odpowiedzialny za nie jest jeden cz?onek patrolu sprawa jest prosta. Co kilka kroków ostatnia osoba odwraca si? i kontroluje obszar za patrolem. Troch? bardziej skomplikowane jest prowadzenie ubezpieczenia tylnego przez dwóch cz?onków patrolu. Poni?ej przedstawiam najprostsz? technik?.

Ostatni dwaj cz?onkowie patrolu prowadz? ubezpieczenie tylne poruszaj?c si? wzgl?dem siebie r?abk?r1;. Kiedy jeden z nich prowadzi obserwacj? drugi pod??a za patrolem, po 10m zatrzymuje si?, odwraca i przykl?ka. Przejmuje obserwacj? informuj?c zmiennika komend? SET. Po tej komendzie prowadz?cy obserwacj? wstaje i pod??a za patrolem, mija zmiennika i po kolejnych 10m zatrzymuje si?, odwraca i przykl?ka, przejmuj?c obserwacj?. Dok?adnie wyja?nia to poni?szy rysunek.Nale?y pami?ta? by zmieniaj?c pozycj? nie wchodzi? na lini? strza?u zmiennika.
Pojawia si? pytanie kiedy stosowa? ubezpieczenie tylne jednoosobowe a kiedy dwuosobowe. Przyj??o si? stosowanie nast?puj?cego rozwi?zania. Je?eli kontakt z nieprzyjacielem jest prawdopodobny to stosujemy ubezpieczeni pojedyncze. Je?eli kontakt z nieprzyjacielem jest pewny stosujemy dwójk? na ubezpieczeniu tylnym.
Decyzja nale?y do dowódcy patrolu.

W?ród osób nie obytych z tematem w tym momencie pojawiaj? si? w?tpliwo?ci jak ta ostatnia dwójka nad??a si? zmienia? i nie zostaje w tyle za reszt? patrolu. Otó? trzeba tu wspomnie? o pr?dko?ci z jak? porusza si? patrol. Kiedy jeste?my pewni kontaktu i stosujemy ubezpieczenie tylne patrol porusza si? bardzo powoli i ostro?nie. Do oblicze? czasów przemarszu przyjmuje si? i? w takiej formacji patrol pokonuje jeden kilometr w ci?gu godziny. To oko?o 16 metrów na minut?, czyli naprawd? bardzo wolno. W zwi?zku z tym ubezpieczenie tylne patrolu nie ma problemu z nad??aniem.

Kolumna jest ?atwa do kontrolowania i intuicyjna dla cz?onków patrolu. Najwi?ksz? si?? ognia w tej formacji mamy z lewej i prawej strony patrolu. Najmniejsz? na czole i na ko?cu formacji. Je?eli dowódca chce zwi?kszy? si?? ognia na czole patrolu musi zmieni? formacje patrolow? na lini? bojow? zwan? te? tyralier?.
Linia bojowa r11; Linia bojowa jest formacj? wyj?ciow? do ataku. Stanowi j? pojedynczy szereg gdzie odst?py pomi?dzy poszczególnymi cz?onkami patrolu wynosz? oko?o 6-8m.
Linia bojowa zapewnia maksymaln? si?? ognia na kierunku, na który si? porusza.

Zmiana formacji z kolumny na lini? bojow? jest stosunkowo prosta. Przyjmijmy na potrzeby tego artyku?u, ?e komend? do zmiany formacji b?dzie BAZA. Po wydaniu tej komendy poszczególni cz?onkowie patrolu rozwijaj? si? w linie bojow? wzgl?dem Pointmana wed?ug zasady parzy?ci na prawo od niego a nieparzy?ci na lewo.

Przedstawia to poni?szy rysunek.

Takie rozwini?cie w sposób naturalny dzieli nam patrol na dwie sekcje.
Pierwsz? sekcj? stanowi? ludzie znajduj?cy si? na lewo od Pointmana wraz z nim.
Drug? sekcj? stanowi? ludzie znajduj?cy si? na prawo od Pointmana. Jak wida? dowódc? sekcji pierwszej b?dzie dowódca patrolu a dowódc? sekcji drugiej b?dzie jego zast?pca (nawigator).

Wszelkie manewry w tej formacji wykonujemy zgodnie z zasad? jedna sekcja si? porusza, druga ubezpiecza. Poruszanie si? odbywa si? metoda skoków taktycznych.
Dowódca wydaje rozkaz, która sekcja ma si? porusza?, o ile metrów i w jakim kierunku. Manewry te wykorzystuje si? podczas ataku i wycofania sekcjami.


Przyk?ad 1: Lewa sekcja 30m naprzód
Przyk?ad 2: Prawa sekcja 20m w ty?


Oczywi?cie nie wolno nam zapomina?, i? wszystkie rozkazy dowódcy podobnie jak znaki patrolowe powinny by? powtarzane przez wszystkich cz?onków patrolu po linii. Dzi?ki temu ka?dy z nich b?dzie wiedzia?, czego oczekuje od nich dowódca. Wykonanie komendy potwierdza si? has?em GOTÓW.

Istnieje szereg innych formacji patrolowych na stopniu dru?yny jednak opanowanie tych dwóch podstawowych wystarczy do wykonywania zada? patrolowych. Je?eli grupa poprzez ?wiczenie tego elementu osi?gnie ju? odpowiedni poziom zgrania mo?na zacz?? my?le? o wprowadzaniu nowych formacji patrolowych.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | muniekole dnia August 12 2017 11:34:10
Kuracja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje leczona a najodpowiedniej istnieje mierzy? u do?u wobec zminimalizowania miary zaczerwienienia buzi tudzie? transformacyj zapalnych, zmniejszenia wielko?ci, frazeologizmu utrzymywania za? pot?dze torsji oraz równoleg?ych zwiastunów ?wi?du, kurzenia za? eros. Dwa wa?kie modusy leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe natomiast http://lupiezpstry.net.pl/ ustnego medykamenty antybiotyczne. Leczenie laserowa pokutowa?aby dodatkowo zaklasyfikowana jako forma leczenia. W ci?gu jak w porz?dku kilku tygodni farmaceutyki cz?stokro? stanowi? ulotne pocenie si?, zaczerwienienie z regu?y zawraca po zabiegu. D?ugofalowe terapia, zazwyczaj od chwili niepewnego a? do dwóch latek, prawdopodobnie biec do trwa?ej lustracji stanu przy niektórych pacjentów. Trwa?e kuracja istnieje cyklicznie niepotrzebne, atoli poniektóre losy ulegaj? po jacy? terminie tudzie? wytrwaj? mocno. Odmienne wypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? jak jeden m?? spo?ród up?ywem frazeologizmu.
#2 | muniekole dnia August 29 2017 21:21:05
krem pod oczy na cienie i zmarszczki kwas hialuronowy zmarszczki wokó? ust http://versus.co.at/funcs.php?name=przedmioty&id=18 tr?dzik ró?owaty krem tabletki powi?kszanie biustu opinie
#3 | Jam12 dnia January 06 2018 12:06:18
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? Act od Valor ?o?nierz Specnazu Skarby... Tajna bro? Zbrojownia MG 42 by MG Schutze Szkolenie Certyfikowane Arctic Combat Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
The Citizen Mens Eco-D...
The Eco-drive technolo...
Now, to add the finish...
As you might expect it...
Falling in love with t...
This one is for keepin...
Some might also say th...
The strap is made from...
It makes the Alpinist ...
The first thing about ...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
clb0116 [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,618
Wczoraj:18,013
W tym tygodniu:16,618
W tym miesiącu:475,968
W tym roku:475,968
Wszystkich:42,083,264
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: