Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:14
Zachód słońca: 19:29
Dzień trwa:
14 Godzin 14 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 4:19
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

FORMACJE PATROLOWE – JAK PORUSZA? SI? W TERENIE by HoHoL


Kolumna r11; najprostsza, podstawowa formacja patrolowa. Kolumna to nic innego jak id?cy g?siego cz?onkowie patrolu. Na czole kolumny idzie Pointman i jak ju? wiemy z poprzedniego artyku?u jego stref? obserwacji jest obszar przed patrolem. Kolejne osoby w patrolu obserwuj? lew? i praw? stron? patrolu zgodnie z zasad? parzy?ci prawo, nieparzy?ci lewo. Patrol zamyka ubezpieczenie tylne. Zale?nie od rozkazu dowódcy na ubezpieczeniu tylnym jest jeden lub dwóch ludzi.

Cz?onkowie patrolu podczas marszu, co kilka kroków powinni obejrze? si? za siebie by sprawdzi? czy kolejna osoba za nimi pod??a. Kontroluj? w ten sposób odst?py pomi?dzy sob?. W razie rozci?gni?cia si? patrolu nale?y niezw?ocznie zatrzyma? patrol w celu uporz?dkowanie odst?pów. Przyj??o si?, ?e cz?onkowie patrolu w tej formacji id? w odst?pach 5-7m od siebie w dzie? i 2m w nocy (zale?nie od widoczno?ci i terenu dzia?ania). Cz?ste ogl?danie si? za siebie dodatkowo usprawnia komunikacj?, bo umo?liwia zauwa?enie znaków patrolowych przekazywanych przez ?o?nierzy id?cych za nami. Je?eli si? nie obejrzymy prawdopodobnie nast?pna osoba b?dzie musia?a zwróci? nasz? uwag? w sposób werbalny, a tego nale?y unika?.Je?eli chodzi o ubezpieczenie tylne patrolu to w przypadku, gdy odpowiedzialny za nie jest jeden cz?onek patrolu sprawa jest prosta. Co kilka kroków ostatnia osoba odwraca si? i kontroluje obszar za patrolem. Troch? bardziej skomplikowane jest prowadzenie ubezpieczenia tylnego przez dwóch cz?onków patrolu. Poni?ej przedstawiam najprostsz? technik?.

Ostatni dwaj cz?onkowie patrolu prowadz? ubezpieczenie tylne poruszaj?c si? wzgl?dem siebie r?abk?r1;. Kiedy jeden z nich prowadzi obserwacj? drugi pod??a za patrolem, po 10m zatrzymuje si?, odwraca i przykl?ka. Przejmuje obserwacj? informuj?c zmiennika komend? SET. Po tej komendzie prowadz?cy obserwacj? wstaje i pod??a za patrolem, mija zmiennika i po kolejnych 10m zatrzymuje si?, odwraca i przykl?ka, przejmuj?c obserwacj?. Dok?adnie wyja?nia to poni?szy rysunek.Nale?y pami?ta? by zmieniaj?c pozycj? nie wchodzi? na lini? strza?u zmiennika.
Pojawia si? pytanie kiedy stosowa? ubezpieczenie tylne jednoosobowe a kiedy dwuosobowe. Przyj??o si? stosowanie nast?puj?cego rozwi?zania. Je?eli kontakt z nieprzyjacielem jest prawdopodobny to stosujemy ubezpieczeni pojedyncze. Je?eli kontakt z nieprzyjacielem jest pewny stosujemy dwójk? na ubezpieczeniu tylnym.
Decyzja nale?y do dowódcy patrolu.

W?ród osób nie obytych z tematem w tym momencie pojawiaj? si? w?tpliwo?ci jak ta ostatnia dwójka nad??a si? zmienia? i nie zostaje w tyle za reszt? patrolu. Otó? trzeba tu wspomnie? o pr?dko?ci z jak? porusza si? patrol. Kiedy jeste?my pewni kontaktu i stosujemy ubezpieczenie tylne patrol porusza si? bardzo powoli i ostro?nie. Do oblicze? czasów przemarszu przyjmuje si? i? w takiej formacji patrol pokonuje jeden kilometr w ci?gu godziny. To oko?o 16 metrów na minut?, czyli naprawd? bardzo wolno. W zwi?zku z tym ubezpieczenie tylne patrolu nie ma problemu z nad??aniem.

Kolumna jest ?atwa do kontrolowania i intuicyjna dla cz?onków patrolu. Najwi?ksz? si?? ognia w tej formacji mamy z lewej i prawej strony patrolu. Najmniejsz? na czole i na ko?cu formacji. Je?eli dowódca chce zwi?kszy? si?? ognia na czole patrolu musi zmieni? formacje patrolow? na lini? bojow? zwan? te? tyralier?.
Linia bojowa r11; Linia bojowa jest formacj? wyj?ciow? do ataku. Stanowi j? pojedynczy szereg gdzie odst?py pomi?dzy poszczególnymi cz?onkami patrolu wynosz? oko?o 6-8m.
Linia bojowa zapewnia maksymaln? si?? ognia na kierunku, na który si? porusza.

Zmiana formacji z kolumny na lini? bojow? jest stosunkowo prosta. Przyjmijmy na potrzeby tego artyku?u, ?e komend? do zmiany formacji b?dzie BAZA. Po wydaniu tej komendy poszczególni cz?onkowie patrolu rozwijaj? si? w linie bojow? wzgl?dem Pointmana wed?ug zasady parzy?ci na prawo od niego a nieparzy?ci na lewo.

Przedstawia to poni?szy rysunek.

Takie rozwini?cie w sposób naturalny dzieli nam patrol na dwie sekcje.
Pierwsz? sekcj? stanowi? ludzie znajduj?cy si? na lewo od Pointmana wraz z nim.
Drug? sekcj? stanowi? ludzie znajduj?cy si? na prawo od Pointmana. Jak wida? dowódc? sekcji pierwszej b?dzie dowódca patrolu a dowódc? sekcji drugiej b?dzie jego zast?pca (nawigator).

Wszelkie manewry w tej formacji wykonujemy zgodnie z zasad? jedna sekcja si? porusza, druga ubezpiecza. Poruszanie si? odbywa si? metoda skoków taktycznych.
Dowódca wydaje rozkaz, która sekcja ma si? porusza?, o ile metrów i w jakim kierunku. Manewry te wykorzystuje si? podczas ataku i wycofania sekcjami.


Przyk?ad 1: Lewa sekcja 30m naprzód
Przyk?ad 2: Prawa sekcja 20m w ty?


Oczywi?cie nie wolno nam zapomina?, i? wszystkie rozkazy dowódcy podobnie jak znaki patrolowe powinny by? powtarzane przez wszystkich cz?onków patrolu po linii. Dzi?ki temu ka?dy z nich b?dzie wiedzia?, czego oczekuje od nich dowódca. Wykonanie komendy potwierdza si? has?em GOTÓW.

Istnieje szereg innych formacji patrolowych na stopniu dru?yny jednak opanowanie tych dwóch podstawowych wystarczy do wykonywania zada? patrolowych. Je?eli grupa poprzez ?wiczenie tego elementu osi?gnie ju? odpowiedni poziom zgrania mo?na zacz?? my?le? o wprowadzaniu nowych formacji patrolowych.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | muniekole dnia August 12 2017 11:34:10
Kuracja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje leczona a najodpowiedniej istnieje mierzy? u do?u wobec zminimalizowania miary zaczerwienienia buzi tudzie? transformacyj zapalnych, zmniejszenia wielko?ci, frazeologizmu utrzymywania za? pot?dze torsji oraz równoleg?ych zwiastunów ?wi?du, kurzenia za? eros. Dwa wa?kie modusy leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe natomiast http://lupiezpstry.net.pl/ ustnego medykamenty antybiotyczne. Leczenie laserowa pokutowa?aby dodatkowo zaklasyfikowana jako forma leczenia. W ci?gu jak w porz?dku kilku tygodni farmaceutyki cz?stokro? stanowi? ulotne pocenie si?, zaczerwienienie z regu?y zawraca po zabiegu. D?ugofalowe terapia, zazwyczaj od chwili niepewnego a? do dwóch latek, prawdopodobnie biec do trwa?ej lustracji stanu przy niektórych pacjentów. Trwa?e kuracja istnieje cyklicznie niepotrzebne, atoli poniektóre losy ulegaj? po jacy? terminie tudzie? wytrwaj? mocno. Odmienne wypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? jak jeden m?? spo?ród up?ywem frazeologizmu.
#2 | muniekole dnia August 29 2017 21:21:05
krem pod oczy na cienie i zmarszczki kwas hialuronowy zmarszczki wokó? ust http://versus.co.at/funcs.php?name=przedmioty&id=18 tr?dzik ró?owaty krem tabletki powi?kszanie biustu opinie
#3 | Jam12 dnia January 06 2018 12:06:18
#4 | Dan12j dnia January 31 2018 11:11:34
#5 | clibin009 dnia March 20 2018 08:57:21
birkenstock outlet
nike outlet store
timberland boots
cheap jordans for sale
valentino shoes outlet
yeezy 350 boost
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
coach outlet online
polo ralph lauren
coach outlet
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
christian louboutin
fitflops sale clearance
adidas nmd
jordan shoes
adidas shoes
michael kors factory outlet
jordan shoes
ugg boots
ugg outlet
birkenstock sandals
valentino shoes
ugg boots
ralph lauren sale clearance
mbt shoes
uggs outlet
canada goose
fitflops
cheap jordan shoes
coach outlet
coach factory outlet
supreme clothing
pandora store
birkenstock
oakley sunglasses sale
canada goose
hermes bags
nike air max outlet
cheap uggs
coach outlet
pandora charms sale clearance
rolex watches
adidas nmd
cheap jordans
canada goose jackets
adidas nmd
nike outlet
fitflops sale
mulberry handbags
louis vuitton outlet
pandora jewelry
jordan shoes
michael kors uk
adidas superstar
pandora charms sale
air max 97
hermes handbags
new balance shoes
ray ban sunglasses
nike air max
birkenstock shoes
longchamp handbags
coach outlet
longchamp uk
mulberry bags
kate spade handbag
kate spade
ferragamo outlet
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
jordan retro 11
michael kors outlet
canada goose uk
tory burch outlet
nmd adidas
oakley sunglasses
canada goose outlet
moncler
hermes birkin
canada goose outlet
canada goose sale
pandora
coach factory outlet
ultra boost
coach factory outlet
michael kors
coach outlet online
pandora charms
adidas outlet
michael kors outlet clearance
moncler outlet
doudoune moncler
nike outlet
moncler
ralph lauren sale clearance
kate spade
jordan shoes
coach outlet store online clearances
ray ban sunglasses discount
fitflops sale clearance
michael kors
coach outlet
canada goose outlet
christian louboutin outlet
moncler outlet
adidas outlet
ugg boots
louboutin shoes
adidas nmd
yeezy boost
michael kors outlet
pandora charms
burberry outlet store
coach factorty outlet
pandora jewelry
cheap nfl jerseys
yeezy boost 350
canada goose outlet
supreme clothing
ugg outlet
canada goose outlet
canada goose
uggs outlet
uggs
moncler jackets outlet
coach outlet
nike outlet
kate spade handbags
ray ban sunglasses
red bottom shoes
coach factory outlet
cheap jordans
christian louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
moncler uk
longchamp handbags
fred perry polo
pandora charms
birkenstocks
ugg boots
air jordans
nike shoes
north face jackets
adidas yeezy
harden vol 1
kate spade outlet
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
replica watches
ralph lauren outlet
pandora jewelry
cheap mlb jerseys
burberry outlet
nike store
coach factory outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
canada goose outlet
coach canada
philipp plein outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet online
coach outlet online
michael kors outlet
uggs
adidas superstar
birkenstock sandals
adidas campus
timberland outlet
timberland boots
moncler coats
coach outlet
adidas yeezy boost
adidas yeezy boost
pandora charms
canada goose jackets
ralph lauren outlet
coach factory outlet
canada goose outlet
louis vuitton outlet online
canada goose uk
louis vuitton outlet store
fitflops
moncler jackets
louis vuitton
canada goose jackets uk
adidas yeezy
canada goose jackets
timberland boots outlet
red bottoms shoes
kate spade bags
coach factory outlet
mcm handbags
moncler jackets
canada goose sale
coach outlet
coach outlet
oakley sunglasses
canada goose uk
nike air max
adidas shoes
adidas
salvatore ferragamo shoes
supreme clothing
coach outlet
nmd shoes
coach outlet store
air jordans
adidas shoes
moncler jackets
christian louboutin
adidas shoes
prada handbags
mbt
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
pandora charms
puma shoes
birkenstock shoes
adidas shoes
moncler jackets
canada goose outlet
canada goose uk
fitflops
new balance outlet
uggs canada
coach outlet
ugg outlet
fitflops
ugg outlet
ugg boots
cheap ray ban sunglasses
coach outlet store
coach outlet store
salvatore ferragamo
ugg boots on sale
ugg boots on sale
ferragamo shoes
nike zoom
air jordan shoes
nike outlet store
tory burch outlet
moncler outlet
cheap nike air max
canada goose outlet
birkenstock sandals
ralph lauren outlet
tory burch outlet store
pandora jewelry
adidas outlet
coach outlet store
cheap mlb jerseys china
oakley sunglasses
ugg australia
converse shoes
hermes handbags
canada goose
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
ralph lauren outlet
nike outlet
mbt shoes
polo ralph lauren outlet online
adidas originals
canada goose outlet
pandora charms
michael kors outlet
coach outlet
mulberry uk
cheap jordans free shipping
skechers shoes
ralph lauren uk
gucci handbags
jordans
louboutin shoes
christian louboutin outlet
air max 2018
tory burch outlet online
coach outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
supra shoes
hermens bags
cat boots
ecco shoes for men
michael kors outlet
columbia sportswear
kate spade outlet store
coach factory outlet
pandora outlet
birkenstock
supra shoes
coach outlet store
fitflops sale clearance
michael kors outlet
red bottoms
adidas yeezy boost
ralph lauren
michael kors outlet clearance
kate spade outlet
nike shoes for men
polo outlet
moncler outlet
michael kors handbags
coach outlet
coach factorty outlet
michael kors outlet clearance
converse outlet store
cheap jordans
uggs canada
mulberry outlet
nike shoes
moncler jackets
adidas yeezy
coach factorty outlet
birkenstock sandals
pandora charms uk
ralph lauren uk
yeezy boost
kate spade outlet
pandora jewelry official site
ralph lauren outlet
vans shoes
pandora charms
air max 2018
ralph lauren outlet online
coach outlet
philipp plein shirt
coach factory outlet
michael kors outlet online
prada outlet
pandora jewelry
vans store
adidas yeezy
nba jerseys
michael kors outlet
gucci outlet
jordans
cheap nba jerseys
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet
canada goose sale
ralph lauren outlet
air max 97
coach outlet
uggs
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
pandora jewelry
mlb jerseys
michael kors handbags
longchamp outlet
pandora outlet
hermes handbags
canada goose outlet
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
air jordan shoes
pandora charms sale clearance
coach outlet
coach outlet store
nike shoes
pandora jewelry outlet
coach outlet
canadian goose
jordan retro
longchamp outlet
ugg boots
fred perry
adidas yeezy
coach outlet store online
ugg boots
pandora outlet
oakley sunglasses
yeezy boost
north face outlet
pandora charms
michael kors handbags
longchamp outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose uk
north face jackets
ugg boots canada
ralph lauren outlet
cheap uggs
canada goose
louis vuitton outlet online
reebok shoes
coach factory outlet
ecco shoes
coach outlet
cheap oakley sunglasses
ralph lauren
canada goose outlet
hermes outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
yeezy boost
kate spade
canada goose outlet
michael kors outlet online
nmd adidas
supreme new york
cheap jordans
ugg ustralia
air max 2017
cheap ray bans
canada goose jackets
yeezy boost
nike air max
michael kors outlet
asics shoes
cheap jordans
mcm outlet
ralph lauren
180320yueqin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Kwiecień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna bro? Zwyci?zcy wrzesie? MG 42 by MG Schutze Makarov KWC Alice Custom KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Survival Odda? r?k? Homemade Libia ?o?nierz Specnazu
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
I paid in good faith. ...
If you are still in th...
The alternative is tha...
That is a breitling re...
Each rolex replica sal...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
<P>Epoch [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:152
Wczoraj:4,137
W tym tygodniu:21,553
W tym miesiącu:96,868
W tym roku:1,283,294
Wszystkich:42,890,590
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: