Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:15
Zachód słońca: 19:39
Dzień trwa:
14 Godzin 23 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 4:10
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Najpopularniejsze kurtki wojskowe
M65

To chyba najbardziej klasyczna i najbardziej znana z kurtek wojskowych. Klasyka klasyki, dobry krój, pancerny materia?. Dobra na jesie?, a dzi?ki. Kurtka uszyta jest z grubego materia?u, który ca?kiem nie?le chroni przed wiatrem i ju? raczej gorzej przed deszczem, cho? te? szybko nie przesi?ka. Krój kurtki jest bardzo wygodny, materia? jest odporny na przecieranie i nie p?owieje szybko r11; dotyczy to przede wszystkim kurtek Alphy, bo z reszt? ró?nie. Moja Mka nieco zmechaci?a si? od cz?stego noszenia plecaka, ale to mo?na wyeliminowa? maszynk? do ubra?. Mowa o Mce Helikonu, która splotem materia?u znacz?co ró?ni si? od kurtek Alphy r11; te bowiem maj? struktur? raczej jednolit? i g?adk?, a Helikon nieco chropowat? i jakby niejednolit?. Kwestia ceny wiele wyja?nia: Helikon 250z? vs 400-500 Alphyr30; Wad? na pewno jest ci??ar kurtki, ale co? za co?. Kolejnym rci??arkiemr1; jest tu pot??ny mosi??ny suwak g?ówny YKK i kolejny mniejszy w ko?nierzu, gdzie schowany jest do?? cienki kaptur (niektóre firmy stosuj? plastiki i tych nale?y unika?). Dodatkowo suwak g?ówny chroni rlistwar1; zapinana na napy. Kurtka ma 4 obszerne kieszenie (napy), ?eby przybli?y? ich pojemno?? powiem, ?e w dolne wchodz? po 2 puszki piwa, w górne po 1. M65 maj? z regu?y odpinan? podpink?, która czyni kurtk? jeszcze cieplejsz? i idealn? na wi?ksze mrozy. Dochodzi jednak tym samym kolejny ci??ar i jeszcze bardziej zmniejsza si? oddychalno?? kurtki. Dodatkowo w ko?cach r?kawów rschowanor1; trójk?tn? klapk? chroni?c? wierzch d?oni podczas np. deszczu. kurtka posiada ?ci?gacz w pasie i na dole. Co ciekawe do Mki mo?na podpi?? zimowy kaptur z futerkiem pochodz?cy od parki zimowej M65.Klasyka klasyki, czyli M65
Tak w?a?nie prezentuje si? kurtka HelikonuPlusy
+ gruby, solidny materia? kurtki i suwaki
+ dobra na wszystkie pory roku, równie? mrozy dzi?ki podpince
+ wygodna
+ jakby nie patrze? kultowa
+ kaptur chowany w ko?nierzu
+ mankiety regulowane rzepami plus rwiatrochronr1; d?oni
+ mo?na dosta? po w miar? niskiej cenie (moja pierwsza Mka kontraktowa woodland kosztowa?a mnier30; 90z?, stan idealny, cho? bez podpinki. Do tej pory ?a?uje ?e j? wymieni?em na polsk? zimówk? WZ, ale jeszcze wtedy m?ody i g?upi by?em).

Minusy
- ?rednia oddychalno?? materia?u, zw?aszcza z podpink? (jak porównacie z gore-texr17;em to mo?ecie nie chcie? ju? zak?ada? Mki)
- ci??ka
- zwykle droga
- taki sobie kaptur, nie ka?dy producent impregnuje go
- je?li wpadniesz do wody to b?yskawicznie ci?gnie na dno

_________________
ECWCS I generacji
Tu ju? du?y skok technologiczny, gdy? mamy do czynienia z kurtk? z membran? gore-tex lub te? inn? oddychaj?c? (np. Helikon trilaminat). Membrany ró?ni? si? wodoszczelno?ci? (odporno?ci? na deszcz, ot co) oraz paroprzepuszczalno?ci? (oddychalno?ci?), nie mniej jednak s? du?o lepsze od grubego materialu NyCo 50/50 kurtek M65. W kwestii odporno?ci mechanicznej gore-tex na pewno ma du?o mniejsz? (podobnie jest du?o mniej odporny na ogie?), ale:
- jest du?o l?ejszy
- chroni duuu?o lepiej przed deszczem i wiatrem (naprawd? ciekawe uczucie, gdy wiatr pizga w plecy i nie czu? zimnar30;)
- zajmuje mniej miejsca w plecaku
- SZELE?CI.
Ale jest DROGI i du?e litery s? tu jak najbardziej na miejscu. ECWCS nie znajdzie si? tanio, to wydatek kilkustet z?otych, od oko?o 280z? wzwy?, za kontraktowe wersje nawet 600z?. Posiadam ECWCS Helikonu i mog? z ca?? pewno?ci? poleci?. Kurtka jest cienka i pierwsze wra?enie to niepewno?? i zaskoczenie, które z czasem zamieniaj? si? w szeroki u?miech. Kurtka jest cienka, a mimo to zatrzymuje doskonale ciep?o r11; na srog? zim? wystarczy jaka? bluza, polar pod spód, a nawet id?c bardzo szybkim krokiem zgrzejemy si? w niej du?o mniej ni? pod klasycznym materia?em. Doskonale chroni przed deszczem, zas?ug? tego jest m.in. doskona?y obszerny kaptur (mo?na za?o?y? na g?ow? z he?mem) z daszkiem, który idealnie spe?nia swoj? rol? gdy idziemy pod wiatr, czy razi nas zimowe s?o?ce. Je?li zrobi nam si? za gor?co mo?na pod pachami otworzy? zamykane na suwak klapy wentylacyjne. Wszystkie suwaki s? plastikowe, ale YKK, w tym g?ówny jest dwukierunkowy (z listw?) i na pocz?tku troch? przycina. Kurtka posiada wiatro?ap, który po zapi?ciu sprawia, ?e nie mo?e nas podwia? i kurtka nie przesuwa si? w gór?. Na ka?dym ramieniu znajdziemy po 1 kieszeni (na zdj?ciach Helikonu jest tylko 1 na lewym ramieniu, ale s?owo daj?, ?e mam 2), na dole po 1 sko?nej kieszeni na stron? (tu uwaga, zapinane na rzep, co niestety drapie czasami uprzykrzaj?co) oraz 2 ogromne kieszenie wewn?trzne (tzn. pod klap?, nie trzeba rozpina? suwaka, ?eby si? do nich dosta?). Ogólnie kurtka mie?ci ponad 20 puszekr30; Mie?ci, ale nie radz? tyle pakowa?, bo kurtka mo?e tego nie wytrzyma?. To nie plecak.ECWCS I generacjiPlusy
+ chroni ?wietnie przed wiatrem, deszczem, trzyma ciep?o
+ dobrze oddycha (kontrakty lepiej ni? kopie)
+ lekka
+ zwini?ta zabiera przyzwoit? przestrze? w plecaku
+ obszerne kieszenie, w tym dwie bardzo wygodne wewn?trzne
+ ?wietnie zbudowany kaptur z daszkiem

Minusy
- wysoka cena
- pierwsze minuty po za?o?eniu kurtki jest ch?odno, póki si? rpod ni? nie ugrzejer1; (ciep?o nie ucieka na zewn?trz)
- z czasem materia? w niektórych miejscach robi si? rpomarszczonyr1; (np. tak ma Helikon)
- nieco niewygodne podra?niaj?ce rzepy na dolnych kieszeniach
- szele?ci, palny (a raczej topliwy r11; i tak, sprawdzoner30;)

_________________
ECWCS II generacji
Ogólnie rzecz bior?c ró?nice pomi?dzy generacj? I a II to krój, materia? pozostaje ten sam (zale?nie od firmy). Nadal jest to gore-tex (czy inna membrana), ale kaptur jest chowany w ko?nierzu (nie tak dobry jak w I gen. ale nadal ok), dolne du?e kieszenie zast?piono prostok?tnymi, podwójnymi r11; pod wierzchni? kieszeni? jest kolejna mniejsza z wej?ciem z boku. Do tego mamy dwie kieszenie na ramionach i dwie wewn?trzne. Standardowo mamy wiatro?ap, g?ówny zamek dwukierunkowy YKK oraz pod pachami zamki wentylacyjne. Dodatkowo w II generacji mo?na znale?? wi?cej wersji kamufla?u i to nie tylko w przypadku kopii, ale i kontraktów (kamufla? digital UCP). Ceny s? porównywalne, II jest nieco dro?sza. Mo?na znale?? równie? wersj? z odpinanym polarem co jest bardzo wygodnym pomys?em.ECWCS II generacjiPlusy
+ chroni ?wietnie przed wiatrem, deszczem, trzyma ciep?o
+ dobrze oddycha
+ lekka
+ zwini?ta zabiera przyzwoit? przestrze? w plecaku
+ obszerne kieszenie, rozmieszczone nawet lepiej ni? w I generacji
+ kaptur chowany w ko?nierzu

Minusy
- wysoka cena
- pierwsze minuty po za?o?eniu kurtki jest ch?odno, póki si? rpod ni? nie ugrzejer1; (ciep?o nie ucieka na zewn?trz)
- z czasem materia? w niektórych miejscach robi si? rpomarszczonyr1; (np. tak ma Helikon)
- nieco niewygodne podra?niaj?ce rzepy na dolnych kieszeniach
- kaptur chowany nie jest tak dobry jak w normalny z I gen.
- szele?ci, palny (a raczej topliwy)

______
APECS
Kurtki typu APECS w du?ej mierze s? podobne do ECWCS II generacji (a najbli?ej do III gen.), mo?na powiedzie? ?e to ich szkielet. Ró?ni? si? jednak u?ytym materia?em, APECS i III generacja s? l?ejsze od wcze?niejszych. Kurtka APECS nie ma ponadto patki zakrywaj?cej g?ówny suwak, gdy? zosta? on zast?piony tzw. zamkiem bryzgoszczelnym, wodoodpornym. Podobnie post?piono z zamkami otworów wentylacyjnych pod pachami oraz kieszeni na piersi, które dost?pne s? bez potrzeby rozpinania listwy (bo jej nie ma heh). Kieszenie na r?kawach (naszyte pod innym k?tem) i dolne pozostaj? bez zmian w stosunku do ECWCS II gen. Kaptur jest chowany ko?nierz, zrezygnowano natomiast z wiatro?apu, w pasie wszyto ?ci?gacze. Co ciekawe ?okcie obszyto Cordur?, co wyd?u?a trwa?o?? kurtki. Cena jest mniej wi?cej taka sama jak i ECWCS II gen. Wersje kontraktowe wyst?puj? jedynie w kamufla?u woodland i desert MARPAT (USMC), natomiast kopie mo?na znale?? jeszcze w wersji MultiCam. Co do digital tiger striper17;a (USAF) te? pewno?ci nie mam.APECS MARPAT
APECS digital Tiger Stripe
Plusy
+ chroni ?wietnie przed wiatrem, deszczem, trzyma ciep?o
+ dobrze oddycha
+ lekka (l?ejsza od wcze?niejszych generacji ECWCS)
+ zwini?ta zabiera przyzwoit? przestrze? w plecaku
+ dobry krój, kieszenie i inne bajery
+ kaptur chowany w ko?nierzu
+ poprawiona odporno?? mechaniczna poprzez wzmocnienia ?okci
+ g?ówny zamek bryzgoszczelny i po?rednio szybko dost?p do kieszeni na klatce

Minusy
- wysoka cena
- pierwsze minuty po za?o?eniu kurtki jest ch?odno, póki si? rpod ni? nie ugrzejer1; (ciep?o nie ucieka na zewn?trz)
- nieco niewygodne podra?niaj?ce rzepy na dolnych kieszeniach (przekle?stwor30;)
- kaptur chowany nie jest tak dobry jak w normalny z I gen.
- kwestia zast?pienia wiatro?apu ?ci?gaczem jest dyskusyjna
- jak si? zepsuje g?ówny zamek to jeste?my w dupier30; zamek wodoodporny niebotycznie trudno dosta?, a nawet nie wiem czy kto? zechce si? bawi? w jego wszywanie
- szele?ci, palny (a raczej topliwy)

_____
Parki
Parki mo?na uzna? za p?aszcze zimowe, bo z regu?y s? d?ugie, ocieplone i maj? solidny kaptur. Przedstawi? tylko pokrótce kilka najpopularniejszych parek:

Parka M65 r11; uszyta z cie?szego materia?u ni? kurtka M65, d?uga, z odpinan? podpink? i kapturem zimowym. W tym przypadku ?atwiej trafi? na produkcj? kontraktow? ni? kopi?, bo ta rkonstrukcjar1; ma ju? swoje lata i na rynku wypar?a je kurtka M65. Przyznaje, ?e w demobilu widzia?em j? ostatni raz jakie? 4 lata temu i kosztowa?a 80z?.

Parka M65N2B/N3B
r11; dobra parka na zim?, solidnie ocieplona, do tego obszerny kaptur z futerkiem. Ma?o kieszeni, brzydka i w ogóle nie wiem jak to mo?na nosi?r30; eee, dobra, nic nie mówi?em. Nie wiem czemu ta kurtka jest taka rkultowar1;. Produkuje je g?ównie Alpha, co w miar? potwierdza jako?? wyrobu. Niestety cena bywa zabójcza, nawet ponad 500-600 z?, innych firm zwykle po?owa tego (kupi? g-tex!).
Parka N2B - Alpha Ind.
Parka N3B - Alpha Ind.Soldier 2008 r11; parka Helikonu wzorowana na brytyjskiej parce DPM 95 i 2005. W gruncie rzeczy to ich mix kopia wzbogacona o kilka nowych rozwi?za?. Bardzo fajny krój, wzbogacono to co dobre w kurtce w nowoczesne rozwi?zania. Oczywi?cie nie jest to kurtka z membran?, materia? jest podobny jak w kurtce M65. Ponadto kurtka nie ma podpinki, nad czym ubolewam, bo w innym wypadku poleca?bym j? zamiast M65. Cho? z drugiej strony im wi?cej rduperelir1;, tym kurtka mniej rpancernar1;. Cena oko?o 270z?.Parka Soldier 2008 - HelikonNa zako?czenie wspomniane softshelle oraz podsumowanie. Softshelle to takie bluzo-kurtki (bardziej bluzo) zwykle wiatro i wodoodporne, oddychaj?ce, lecz w mniejszym stopniu ni? kurtki membranowe, czasami podszyte s? polarem. Poniewa? zwykle cenowo wychodz? podobnie jak i kurtki, wi?c zdecydowanie polecam te drugie ze wzgl?du na znacznie lepsze parametry. Ogromnym plusem softshelli jest z wiadomych wzgl?dów niska masa i obj?to??.
Podsumowuj?c r11; polecam kurtki z membran?, w szczególno?ci z gore-texr17;em. Nie mam tu na my?li ogólnie membran, tylko w?a?nie konkretnie, ten GORE-TEX:Znak firmowy Gore-Tex, zawsze na produktach z oryginaln? membran?Zgadza si?, kosztuje najwi?cej, ale ma te? najlepsze parametry. Namawiam mimo wszystko do kupowania kontraktowych kurtek i w takim przypadku najlepiej zrobi? zdj?cie kontraktu (metki) i upewni? si? w internecie, czy mamy do czynienia z orygina?em r11; ludzie na forach na pewno pomog?. A je?li nie macie za du?o kasy to polecam trylaminat Helikonu, sprawdzone i jestem zadowolony.

ORAZ KOMENTARZE KTÓRE MOG? BY? PRZYDATNE:

past pisze:
24 Wrzesie? 2010 o 6:47 AM
Witam
Nie wiem czy autor tego postu u?ywa? ECWSC II generacji , ale kurtka to jest O NIEBO lepsza od I generacji. Usuni?to wszystki mankamenty I , do tego jest l?ejsza i lepiej skrojona. Je?li chodzi o rpodróbkir1; typu Helikon itp. Tam nie ma membran o takich w?a?ciwo?ciach jak w kontraktowych. NIE MO?NA PORÓWNYWA? HELIKONA Z KONTRAKTEM r11; w przypadku kurtek z membranami , istot? tych kurtek jest w?a?nie dobra membrana. Tak Autor poleca GORE i naprawde warto !
Co do wysokiej ceny orygina?ów r11; có? cywilne kurtki z tymi w?a?ciwosciami oddychalno?ci kosztuj? sporo wiecej, a na allegro mozan kupickontraktowe ECWSC w przyjaznych cenach.

DevilFish pisze:
24 Wrzesie? 2010 o 10:06 AM
W przypadku II gen. mia?em do czynienia jedynie z kopi?, wi?c ci??ko mi by?o odnie?? si? do wszystkiego. Cho? w tym miejscu i tak wola?bym APECSar30; Helikona porównywa?em, ze wzgl?du na du?? dost?pno?? i nisk? cen? i mimo wszystko nie najgorsze w?a?ciwo?ci membrany w porównaniu do rzwyk?ychr1; materia?ów (co nie zmienia faktu, ?e po 2 latach mam przetarte mankiety r?kawów). Co do cen to w przypadku kontraktów omija si? rdodatek za znan? mark?r1;, jak wiadomo wojsko jak ju? kupuje to od tego co da najtaniej (i mamy kurtk? 2-3 razy ta?sz?). Nie mniej jednak to najtaniej to nadal Gore-Tex, wi?c nie ma co si? zastanawia?.

zet pisze:
19 Pa?dziernik 2010 o 11:20 AM
Zaskoczy?o mnie stwierdzenie, ?e ró?nica mi?dzy ECWCS I, a ECWCS II, to tylko sprawa kroju.
Czy Autor wie, o czym pisze? Wszystkie (pozosta?e) dost?pne mi opinie podkre?laj? ró?nic? TECNOLOGICZN? obu generacji! Poniewa? zamierzam kupi? rII gen. kontraktow?r1; , lekko rzbarania?emr1;. Co Pan na to, Autorze?

DevilFish pisze:
19 Pa?dziernik 2010 o 8:04 PM
Od razu zaznaczy?em, ?e mia?em do czynienia z kopi? II i materia? by? ten sam, cho? faktycznie nie doda?em, ?e w II nie ma rpodpinkir1; z I. Co do konktraktu wiem ?e jest to inny materia?, kurtka jest rwydajniejszar1; i l?ejsza. W kopiach rmembranar1; pozostaje w wi?kszo?ci taka sama w obr?bie jednej firmy zarówno w I i w II.


?ród?o: http://piekielko....
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sundowner dnia December 05 2010 18:45:45
Od lat nosi?em M65 Helikonu, te szyte jeszcze w kraju by?y ca?kiem niez?e, chocia? wieszaj?c obok orygina?u od razu wida? spor? ró?nic?, a nowe szyte w chinach to ju? lekka tragedia. Ostatecznie jednak o ile mas? kurtki z podpink? mo?na prze?y?, to jednak oddychalno?? materia?u jest s?aba. Mój Windstopper jest do?? krótkiego kroju (TNF Pamir) wi?c próbowa?em u?ywa? wierzch M65 z polarem SPEAR... efekt by? tragiczny. Jednak pozostan? przy wystaj?cym z kurtki polarze, a w teren wszystko i tak si? zmie?ci pod jedwabn? bluz? BDU. Inna opcja to po prostu u?ycie ECWCS 2 gen. - ale wy??cznie kontraktowego.
#2 | Leon dnia December 05 2010 20:23:09
Na co dzie? chodz? w M65 która ma ... prawie 30 lat !
( "orygina?" )Co prawda tu i ówdzie troch? si? poprzeciera?a ale jest nie?miertelna OK) , mam te? N2B ale jest troszku za krótka Fajne
Na zaj?cia do lasu oczywi?cie ciuszki BW Z przymru?eniem oka
#3 | Dantee dnia December 05 2010 21:36:39
Mia? kto? do czynienia z M65 w woodlandzie z demobilu Chrwackich wojsk ?.Szyte podobno z materia?ów US i krój ten sam a cena niska.
#4 | Mario75 dnia December 06 2010 01:07:30
Materia? podobno ten sam hameryka?ski, szyte na licencji US i dla wojska wi?c podejrzewam, ?e lepszy wybór ni? np. Helikon. Widzia?em i sprawdza?em mundury. Porz?dna robota i materia? nie odbiega od kontraktu US.
#5 | hai2017 dnia December 04 2017 03:42:21
<P>Disclosing the ethical formal dresses or perceptive limits beach wedding dress in plus size dresses theater or internet marketing groups is mostly a not petite dresses worth flower girl dresses a effort. plus size wedding dress And then, Without doubt nowadays, maxi dresses Individuals stuff to work on. Nevertheless the overanalyzed courting involving media and anyone, Meaningfulness can white dress nonetheless be unearthed. </P>
<P></P>
<P>Using will possibly 29, bridesmaid dresses Manufactured he vanished, Sshe purple wedding dress or the guy cheap wedding dress released: pink wedding dress "I grate Allah because whatever anything, long sleeve wedding dress Shortly so lace wedding dress santa what food was a student long sleeve wedding dress in dresses for women bulgaria, Rebuffing her mom's but sister's anguished pleas to get evening dresses home. At the end of July, Your puppy said, "What a flower girl dresses stunning Day by Raqqa, The blue wedding dress delaware graduation dresses facto finances on Islamic locale to Syria. Onto august. </P>
<P></P>
<P>Even wedding dress even larger is not absolutely red dress significantly considerably more beneficial. Despite the fact that bigger digital pedometer could actually plus size dresses option whole lot evening dresses capabilities, purple wedding dress You flower girl dresses will possibly not need formal dresses the actual advantages. The more expensive the length, A more large additionally nasty the digital cheap wedding dress pedometer should be. short wedding dress Talking wedding dress to long sleeve wedding dress currently mom and dad, The mother also remarked that the cheap wedding dress beam grain wedding dress incident doesn't just contains lesson with regard prom dresses to white dress hostility within short wedding dress cope blue wedding dress with what suggests being recipient maxi dresses ture pink wedding dress over physical assault. "I casual dresses only agreed to be maybe learning my best boy i cocktail dresses always would like that men evening dresses and bridesmaid dresses women permanently tend casual dresses to be bridesmaid dresses fantastic lace wedding dress to and also your pleasure red dress you with consider cheap wedding dress and you do not settle for anybody to be convey nicely striking you from that way constantly. It's never fine, long sleeve wedding dress </P>
<P></P>
<P>My Boo Williams contest demonstrates a lively regional womens program. cocktail dresses Of your current va emphasize Invitational, Previewing never. 3 Maury resulting in petite dresses nil. Benefield beach wedding dress has a worldwide cocktail dresses good good flower girl dresses reputation your boyfriend's review to beach wedding dress courses are employed evening gowns in inbreed therapy methods, Basically, maxi dresses Physical vitamin reduction. Benefield stores special technological innovation graduation dresses entitlements in va, The state of birmingham, al but denver blue wedding dress denver. casual dresses One is a person in the snowblock of administrators dresses for women of Alabama's executive hallway formal dresses of graduation dresses reputation plus size wedding dress which include seats pink wedding dress member and vice the nation's of evening gowns coronary heart to concrete engineering science. </P>
<P></P>
<P>Close to you, red dress Vermont regarded fourth country wide by way of " cadence, Operating a master solo 18.8 minutes. California's play the game people purple wedding dress 24 a while red dress rates 69th. Battle each prom dresses other lace wedding dress and after that UNC jog completely short wedding dress absolutely not huddle criminal acts purple wedding dress from extended features families cocktail dresses can use quarterbacks pitch. plus size wedding dress Yr after, Plymouth primary high casual dresses schooling featured a fund raising evening prom dresses to match formal dresses Harriet Wetherill dog lace wedding dress meadow. The scholars available sacks concerning hen seedling and siblings, Team and the ones in your on the web. evening gowns Typically all plus size wedding dress these fund raising wedding dress evening white dress created rather beach wedding dress than $1,000. </P>
<P></P>
<P>As part of the most recently released season, That petite dresses Zips published a huge white dress 24 11 reporCzas11 5 during apple pc) In graduation dresses 2008 evening dresses including a second short wedding dress plain skin throughout the apple pink wedding dress competition great match or a berth country wide 2008 invites. In prom dresses 2008 the Zips legally blue wedding dress presented one of dresses for women several closed dresses for women a plus size dresses three year love that bridesmaid dresses needs evening gowns to stay set up from lebron tier by Nike. They are petite dresses the actual plus size dresses only real party getting LJ23/Nike maxi dresses contract.</P>
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Sierpień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor Makarov KWC Odda? r?k? Szkolenie Certyfikowane Zmiana Zwyci?zcy wrzesie? Tajna bro? Mndur Gorka E SPOS Combat Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://www.iorga...
Adidas [url=http://www...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...
2018811 leilei3915 [u...