Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:08
Zachód słońca: 19:48
Dzień trwa:
14 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Point Blank #04

Point Blank #04 Postawa strzeleckaTytu? artyku?u mówi o postawie strzeleckiej, jednak?e w zagadnieniach jakie tutaj poruszamy co? takiego w zasadzie nie wyst?puje. Bynajmniej nie w formie jak? pod tym poj?ciem rozumiemy. Normalnie pod poj?ciem postawy strzeleckiej rozumiemy u?o?enie nóg, tu?owia, r?k i g?owy, zwykle maj?ce na celu ustalenie pewnej, neutralnej postawy, powoduj?cej, ?e bro? jest w sposób naturalny wymierzona w cel. W strzelectwie obronnym, od pasa w dó?, nie ma wyboru sposobu w jaki si? strzela. Mo?emy by? zmuszeni do strzelania w biegu, wspinaj?c si? po gruzie, czy z ziemi po przewróceniu si?. Dlatego te? musimy po prostu wykorzystywa? to, co daje nam dana sytuacja, strzelaj?c szybko i celnie, korzystaj?c wy??cznie z górnej cz??ci cia?a.

Richard Nance (foto: Guns & Ammo: Handguns)

Zaczynaj?c od tu?owia - u?o?ony prostopadle do celu, cho? odchy?ki od regu?y s? dopuszczalne i o ile nie s? ekstremalne, to nie wp?ywaj? w ?aden sposób na ca?o??, wi?c mo?na si? ustawia? jak komu wygodnie, byleby kompozyt l?dowa? w celu raz za razem z maksymaln? cz?stotliwo?ci?. I tutaj jest pies pogrzebany – szybko?? z jak? nasza bro? b?dzie wraca? na cel jest uzale?niona od dystansu na jaki pozwalamy jej w?drowa? przy ka?dym wystrzale. Je?eli wykorzystamy postaw? Weavera, stoj?c do celu niemal bokiem, tylko jedna z r?k b?dzie wyprostowana, a napi?cie ramion ró?ne – pozwalaj?c na „chodzenie” pistoletu na boki.

Postawa Weavera

Oboje ramion nale?y wyprostowywa? w równym stopniu, tylko wtedy pistolet b?dzie pracowa? po jednej, góra dwóch osiach, a nie po pe?nym zakresie kierunków ruchu i obrotów, skutecznie wyd?u?aj?c czas miedzy kolejnymi celnymi strza?ami.

Postawa Isoscelesa (trójk?tna)

- Mamy wi?c strzela? z postawy Isoscelesa ? Tak. Nie (skre?li? które wygodniej ;) ). Klasyfikowanie postaw w strzelectwie obronnym (bojowym) nie ma ?adnego sensu. W gruncie rzeczy u?o?enie tu?owia powinno by? podobne do tego z Isostelesa, ale wcale nie musi by? zgodne z pe?n? jego form?, odchy?ki s? dopuszczalne – w gruncie rzeczy r?k? niedominuj?c? si?gamy dalej, wi?c naturalnie ten bark b?dzie skierowany bardziej do przodu. Z u?o?eniem g?owy równie? jest zwi?zanych kilka niuansów. Normalne u?o?enie g?owy to równe, proste jej trzymanie, bez pochylnia na boki z obojgiem oczu otwartych. Tulenie jej w ramiona, czy trzymanie wyci?gni?tej i podnoszenie ramion do linii wzroku – tak naprawd? nie ma znaczenia i nale?y sobie dobra? technik? do w?asnych preferencji.

Istnieje jeszcze inna kwestia: dominacja oczu. Otó? jak wiadomo mo?emy by? albo prawor?czni, albo lewor?czni, ale na tym podzia? si? nie ko?czy, bo dominacja r?ki wcale nie jest jedyn? charakterystyk? jaka nas dotyczy, co jest wr?cz wa?niejsze: nale?y wiedzie? które z naszych oczu jest dominuj?ce, bo te, nie zawsze pokrywa si? z dominacj? r?k.

(foto: www.AR-15.com)

Aby w prosty sposób sprawdzi? które oko jest dominuj?cym nale?y w pewnej, wi?kszej odleg?o?ci obra? punkt np. na ?cianie, nast?pnie palcami wskazuj?cym i kciukiem której? r?ki zrobi? znak „OK”, albo korzystaj?c z obu d?oni i prostopadle ustawionych kciuków – trójk?tn? przestrze?.

Nast?pnie obserwuj?c przez ten obszar wybrany punkt, zacz?? powoli przybli?a? r?k? do twarzy, a? do momentu w którym zauwa?ymy, ?e zbli?a si? do jednego konkretnego oka – jest ono dominuj?ce. Je?eli kto? jest lewor?czny i posiada dominacj? lewego oka, wszystko jest ok, podobnie w sytuacji odwrotnej, jednak?e bardzo cz?sto spotykana jest krzy?owa dominacja – wyst?puj?ca g?ównie u tych 85% spo?ecze?stwa, o „prawid?owej” dominacji prawej r?ki ;). Czyli prawa r?ka i lewe oko… i tu zaczynaj? si? problemy. Rozwi?za? jest kilka: 1. Zmiana r?ki – mo?emy nauczy? si? celnie strzela? z lewej r?ki, nie jest to ?aden problem, prócz wysi?ku ?wiczenia takiej techniki, minusem oczywi?cie jest ergonomia pistoletów i karabinów, które niekoniecznie s? stworzone by by? w ten sposób u?ywane. 2. Zmiana pozycji g?owy – w broni krótkiej to najszybsza metoda, po prostu obróci? g?ow? w prawo i ju? lewe oko mamy w linii z przyrz?dami celowniczymi prawid?owo trzymanej broni. Minusem jest niestety martwa strefa tworz?ca si? po naszej lewej, której nie mamy ju? czym obserwowa?. 3. Je?eli mo?na nauczy? si? lewor?czno?ci, mo?na te? i najzwyczajniej zmieni? dominacj? oczu, w gruncie rzeczy, nie jest to w pe?ni problem natury fizjologicznej, czy genetycznej, po prostu z czasem wybieramy jedno z oczu jako to dominuj?ce – mo?e z powodu jego cz?stszego u?ycia (nauka strzelania od dzieci?stwa), czy po prostu z powodu posiadania tego oka w marginalnie lepszej kondycji. Rozwi?zaniem jest to czego nie powinno si? robi? ;) W trakcie cz?stego ?wiczenia strzelania, ostrego jak i „na sucho”, przymru?a?, zamyka?, czy zas?ania? oko, którego nie chcemy do tego zadania u?ywa?. Po pewnym (d?u?szym) czasie nauczymy si? korzysta? z drugiego oka, a z czasem mo?liwa jest pe?na zmiana dominacji na te po w?a?ciwej stronie. Tyle na dzisiaj. Do tej pory poruszyli?my kwestie odpowiedzialne za szybko?? prowadzenia celnego ognia, za tydzie? poruszymy kwesti? pracy na spu?cie – problem który b?dzie nie tylko rzutowa? na szybko?? prowadzenia ognia, ale tym razem - przede wszystkim na jego celno??. CDN... Wcze?niejsze artyku?y cyklu: Point Blank #00 - S?owem wst?pu Point Blank #01 - zasady bezpiecznego pos?ugiwania si? broni? Point Blank #02 - Strzelanie instynktowne VS mierzone Point Blank #03 - Chwyt broni krótkiej Sundowner

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia March 01 2011 00:16:16
Czyta?em wcze?niej o sposobie sprawdzania dominacji oka, ale ten podany przez Sundownera jest prosty i faktycznie daje pewno??, które oko jest dominuj?ce.

Generalnie co do Artyku?u: krótko, zwi??le i konkretnie. OK)
#2 | Sundowner dnia March 01 2011 07:23:33
Ma?o wdzi?czny temat je?eli nie mia?bym si? zag??bia? w setki mitów i obala? ka?dy po kolei Z przymru?eniem oka

Nast?pny b?dzie znacznie ciekawszym zagadnieniem, a pozosta?y do opisania zagadnienia:
- pracy na spu?cie
- dobywanie broni z kabury
- zmiana magazynka
- awarie
- rozpoznawanie b??dów w technice

tak, ?e jest o czym jeszcze pisa?.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Sierpień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS Homemade Libia Tajna bro? Act od Valor Skarby... ?o?nierz Specnazu Odda? r?k? Zbrojownia Combat Survival
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:969
Wczoraj:23,524
W tym tygodniu:69,148
W tym miesiącu:258,387
W tym roku:3,485,147
Wszystkich:51,973,551
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: