Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:28
Zachód słońca: 20:31
Dzień trwa:
16 Godzin 03 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:31
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Komunikacja radiowa vol I

Komunikacja radiowa vol I

Ross154 - autor bloga http://weekend-partisan.blogspot.com o szeroko poj?tej tematyce militarnej ukierunkowanej na ASG

Niedawno zosta?em poproszony o przygotowanie informacji na temat radiokomunikacji w milsimach. Oto troch? informacji jakie uda?y mi si? posk?ada?.

Na wst?pie musz? zaznaczy? ?e nie jestem ekspertem od ??czno?ci, wiele te? zapewne z czasem pozapomina?em.

 

1. Rola RTO

RTO (Radio Telephone Operator) jest odpowiedzialny za komunikacj? mi?dzy oddzia?em a sztabem/pozosta?ymi oddzia?ami, realizuje j? za pomoc? radia d?ugiego zasi?gu. Istnieje mo?liwo??, ?e oddzia? w którym znajduje si? RTO, zostanie rozdzielony na dwie dru?yny (ka?da z odr?bnym Team Leaderem, dzia?aj?ce autonomicznie poza zasi?giem wzroku). W takim przypadku RTO mo?e by? odpowiedzialny równie? za komunikacj? z drug? dru?yn?, realizuj?c j? za pomoc? radia krótkiego zasi?gu.

Obowi?zki RTO:
* RTO jest odpowiedzialny za odbieranie i przekazywanie informacji do/od dowódcy.
* Kiedy dowódca podaje komunikat, RTO notuje. Podobnie post?puje przy odbiorze komunikatu ze sztabu/od innych oddzia?ów.
* RTO trzyma si? blisko dowódcy, aby ten zawsze mia? go pod r?k?.
* Je?eli dowódca osobi?cie b?dzie nadawa?, RTO odwraca si? do niego ty?em, wypatruj?c zagro?enia.
* Je?li sztab nakaza? wykonywanie regularnych meldunków, RTO pilnuje czasu ich nadawania, oraz uzgadnia z dowódc? ich tre??.

Na pocz?tku misji, przed wymarszem, obowi?zkiem RTO jest:
* ustalenie i skonfigurowanie cz?stotliwo?ci kana?ów radiowych (sprawdzenie jakim sprz?tem dysponuje zespó?)
* przetestowanie komunikacji ze sztabem i ewentualnie pozosta?ymi jednostkami
* ustalenie pozosta?ych zasad komunikacji (takich jak okresowe raportowanie)

 

Radzio D-ca Special Forces Airsoft Team Szczecin


2. Zasady ogólne komunikacji radiowej

Nale?y zak?ada?, ?e:
* przeciwnik s?ucha zawsze i przechwytuje ka?d? transmisj?
* ka?da transmisja jest nara?ona na wykrycie i lokalizacje ?rodkami przeciwnika
* ka?da wykryta i namierzona radiostacja mo?e by? zniszczona

Z tego wzgl?du
* ??czno?? powinna by? nawi?zywana na najni?szej mo?liwej mocy
* oddzia? powinien by? zawsze na nas?uchu radiowym wskazanej cz?stotliwo?ci
* nazwy miejscowo?ci, punkty charakterystyczne nigdy nie s? podawane otwartym tekstem
* przekazywane informacje s? zwi?z?e i ?cis?e - nie pozwalaj? na dwuznaczn? interpretacj?.
* nie nale?y u?ywa? ozdobników w rodzaju "prosz?", "przepraszam"
* komunikat nale?y sformu?owa? sobie przed rozpocz?ciem transmisji, nigdy w trakcie (aby nie by?o: yyyyyyyy, hmmmmmm, zapomnia?em co mia?em powiedzie?...)
* W przypadku zak?óce? oraz d?u?szych przekazów, nale?y potwierdza? przyj?cie oraz zrozumienie przekazu. Nie ma pewno?ci ?e odbiorca odebra? --> zrozumia? --> jest w stanie wykona? rozkaz.

6 przykaza? jak gada? przez radio:
1. Pomy?l zanim co? nadasz,
2. Przedstawiaj si? i mów z kim chcesz gada?!
3. Trzymaj radio przed twarz?,
4. Mów wyra?nie (mo?e by? cicho, ale wyra?nie),
5. Pami?taj, ?eby poda? gdzie jeste?, je?li chcesz np. wsparcie,
6. Ko?cz gadanie tak, ?eby by?o jasne, ze sko?czy?e?.

 

Niebawem nastepna cz??? Artyku?u Rossa "Komunikacja radiowa"

 

TEKSTY ?RÓD?OWE:

http://cfog.pl
http://www.msw-zps.pl
http://www.gs-7.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | SirHawk dnia May 02 2011 23:54:56
Je?eli radio ma si? w kieszeni na "s?abszym" ramieniu, to wystarczy usta przybli?y? do mikrofonu. Efekt ten sam.

"* nazwy miejscowo?ci, punkty charakterystyczne nigdy nie s? podawane otwartym tekstem" - Wystarczy uzgodni? pewien ?wietny i sprawdzaj?cy si? fake. Nie b?d? go przedstawia?, bo nie wiem, czy panowie z SPZ lub GTS si? zgodz? na to Z przymru?eniem oka. Znam ten trik i w mojej dru?ynie tak?e jest u?ywany.

"6 przykaza? jak gada? przez radio:"
1. Na 1. miejscu jest przedstawienie si? i z kim chcemy gada?
2. Komunikacja radiowa s?u?y do przekazywania raportów sytuacyjnych i komunikatów zwi?zanych z polem walki (wsparcie, wykryty przeciwnik etc.). Nie s?u?y do lu?nych gadek, wi?c nie ma zbytnio co si? zastanawia? nad tre?ci?.
3. Komunikaty powinny by? mo?liwie najkrótsze i zawiera? wi?cej konkretów (jak sprawozdanie - ma?o szczegó?ów). Wszystko powinno by? jednak adekwatne do obecnej sytuacji. Wybieganie w przysz?o?? nie jest zbyt dobrym wyj?ciem w komunikacji radiowej
4. Mamrotanie, zadyszki, be?kotanie niewskazane, tak jak napisa?e?
5. "Pami?taj, ?eby poda? gdzie jeste?, je?li chcesz np. wsparcie," - Trudno w tym przypadku o nie podawanie dok?adnej lokalizacji, typu sektorowego (AD 12 przyk?adowo).
6. Dobrze zako?czy? wypowied? s?owem "Odbiór" lub podobnym. Wtedy odbiorca ma pewno?? o zako?czeniu przekazu.

"* W przypadku zak?óce? oraz d?u?szych przekazów, nale?y potwierdza? przyj?cie oraz zrozumienie przekazu. Nie ma pewno?ci ?e odbiorca odebra? --> zrozumia? --> jest w stanie wykona? rozkaz." - Je?eli nie zrozumia?, to nic nie stoi mu na przeszkodzie, by powiedzie?: "Powtórz". Jak osoba mówi?ca nie powtórzy, to niech si? pó?niej nie dziwi, ?e oddzia? nie wykona? zadania.

* komunikat nale?y sformu?owa? sobie przed rozpocz?ciem transMy?liji, nigdy w trakcie (aby nie by?o: yyyyyyyy, hmmmmmm, zapomnia?em co mia?em powiedzie?...) – Nieraz dojdzie do tego nawet po obmy?leniu ca?ej wypowiedzi, zw?aszcza przy d?u?szej wymianie zda? (co jest jednak niewskazane).

"* RTO jest odpowiedzialny za odbieranie i przekazywanie informacji do/od dowódcy." -Dobre przypomnienie, bo w nie jednym teamie mo?na zaobserwowa? rol? dowódcy b?d?cego jednocze?nie radiooperatorem. Nie daj Bo?e oberwie i oddzia? ma przesrank? informacyjn?. Z drugiej strony dobrze jest zapewni? ca?ej dru?ynie odpowiednie szkolenie z zakresu radiowego.

"* ustalenie i skonfigurowanie cz?stotliwo?ci kana?ów radiowych (sprawdzenie jakim sprz?tem dysponuje zespó?)" - Przewa?nie powinien to dopilnowa? dowódca. Najlepiej, je?eli ca?a ekipa posiada radia i wszyscy wspólnie dobior? kana?y.

Ogólnie konkretny artyku?.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Elektryczny Blow Back KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Skarby... Makarov KWC Niemcy zamykaj? Mndur Gorka E SPOS ?o?nierz Specnazu Podcast ASG Act od Valor Zbrojownia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:3,929
Wczoraj:16,449
W tym tygodniu:54,208
W tym miesiącu:229,596
W tym roku:2,962,892
Wszystkich:51,451,296
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: