Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:55
Zachód s³oñca: 15:25
Dzieñ trwa:
8 Godzin 29 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Dodawanie w?asnego News na Portal. Jak to zrobi??

Dodawanie w?asnego News na Portal. Jak to zrobi??

Wbrew pozorom nie jest to trudne. Pami?tajmy, ?e Portal powsta? z my?l? o ludziach kreatywnych, ludziach którzy chc? podzieli? si? swoimi spostrze?eniami, przemy?leniami, napisanymi lub znalezionymi ciekawymi tekstami.

Zapraszamy do aktywno?ci zarówno autorów opowiada?, nowo??i z kraju i ze ?wiata, nowo?ci sprz?towych broni ostrej i ASG. Pasjonatów, którzy przybli?? nam histori? swojej ulubionej jednostki, bitwy, okresu historycznego. Relacji fotograficznych, wideo, czy odnalezionych ciekawostek z kraju i ze ?wiata.

Poni?ej przedstawi? jak w prosty sposób, ka?dy z u?ytkowników Portalu mo?e umie?ci? swój News.

1. Krok pierwszy. Rozpocznij.

Kliknij w menu na odno?niku: Dodaj newsa

2. Krok drugi. Napisz.

  Uka?e si? Twoim oczom na ?rodku strony poni?szy panel wprowadzania News. Bardzo podobny w funkcjonalno?ci i narz?dziach do Worda. Co wi?cej. Mo?esz napisa? tekst w offline np. w swoim edytotze tekstu i nast?pnie wklei?. Pami?taj, ?e po najechaniu /nie klikaj?c/ na które? z ikonek narz?dzi pojawi si? dymek z opisem do czego dane narz?dzie s?u?y. Pami?taj te?, ?e Administratorzy s?u?? Wam pomoc? i mo?ecie si? do nich zwróci? z pytaniami. Postaraj? si? jak najszybciej odpowiedzie? i pokaza? w jak najprostrzy sposób jak zrealizowa? co? czego nie jeste? pewien/pewna.

Postaraj si? aby zdj?cia nie by?y wi?ksze ni? 600 pikseli. Je?li s? wi?ksze nie przejmuj ?i? podaczas wprowazania ich do News mo?esz poda? warto?? 600, a zdj?cie zostanie przeskalowane automatycznie.

U?ywaj?c narz?dzi do formatowania tekstu, mo?esz bez znajomo?ci kodowania zmienia? jego krój, wielko?? i kolor.

Nie zapominaj, ?e dzia?aj? w edytorzy skróty klawiszowe takie jak:

CTRL + A - zAznacz wszystko

CTRL + C - Copiuj

CTRL + V - Vklej

oraz pozosta?e. Poni?ej film jak nale?y wstawia? News. Po wys?aniu News poczekaj cierpliwie. Administratorzy po przeczytaniu skontaktuj? si? z Tob?, aby uszczegó?owi?, poprawi? lub od razu opublikowa? tekst.

_

 

Udaje si? wstawi? film z YouTube wybieraj?c nast?puj?ca opcj? /wybieramy z rozwijanego menu: shockwave/ po wstawieniu nie b?dziesz widzia? filmu, ale na podgl?dzie lub po opublikowaniu ju? zobaczysz:


Problem sprawia wstawianie filmów. Nale?y umie?ci? link do filmu, Administrator wstawi w kod News.


3. Krok trzeci. Zako?cz i prze?lij.

Po napisaniu News, nadaniu tytu?u oraz wybraniu kategorii, mo?na podejrze? napisany News lub od razu wys?a? do Administratora. JE?LI JU? WSZYSTKO ZAWIEDZIE NAPISZ PW ZE SWOIM NEWS. TO OSTATECZNO??, ALE MO?NA I TAK. ADMINISTRATOR SKOPIUJE NADES?ANY MATERIA? I UMIE?CI W NEWS ZA CIEBIE. Administrator portalu przejrzy tre?? oraz u?o?enie wizualne elementów. Ewentualnie poprawi i opublikuje. Je?li b?dzie mia? jakie? zastrze?enia skontaktuje si? z Autorem w celu u?ci?lenia lub wyja?nienia szczegó?ów.


Autor wideo, tekst, obróbka graficzna: Mario C/3/75th Rangers Koszalin KP
?ród?o t?a grafiki: article.wn.com

praw

Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia May 09 2011 01:16:05
Dodano jak wstawia? filmy z YouTube.
#2 | grabwurte dnia July 21 2017 12:08:29
#3 | muniekole dnia August 12 2017 01:13:20
Leczenie leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest sanowana za? najodpowiedniej istnieje wymierza? u do?u wobec s?abni?cia dawce zaczerwienienia g?by i odmian palnych, z?agodzenia ilo?ci, terminu pozostawania a sile wymiotów natomiast równoleg?ych wska?ników ?wi?du, przy?egania i eros. Dwoje kluczowego rodzaje leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe tudzie? ziola-oczyszczajace.pl oralnego farmaceutyki antybiotyczne. Terapia laserowa uleg?a i zaszufladkowana jako forma leczenia. W trakcie kiedy w etapu kilku tygodni ekstrakty cz?stokro? nios? nietymczasowego pocenie si?, zaczerwienienie zwykle wraca po zabiegu. Przeci?g?ego kuracja, z regu?y od pewnego a? do dwóch lat, przypadkiem prowadzi? do ondulacji obstawie poziomu tu? przy niektórych pacjentów. Trwa?e terapia jest cz?sto niepotrzebne, jednak?e poniektóre losy wymi?kaj? po jacy? terminie oraz stanowi? trwale. Odmiennego losy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wespó? spo?ród przeciekiem czasu.
#4 | muniekole dnia August 12 2017 16:21:59
Leczenie leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana oraz najakuratniej istnieje okre?la? wielko?? poni?ej w stosunku do uszczuplenia dawki zaczerwienienia twarzy natomiast przemiany palnych, umorzenia kwocie, czasu uzyskania a mocy wymiotów i symultanicznych znaków ?wi?du, kopcenia tudzie? amor. Duet pierwotnego tryby leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe i http://centrumflebologiczne.pl/ ustne leki antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa uleg?aby tak?e zaszeregowana jako gatunek leczenia. Podczas gdy w cugu kilku tygodni ekstrakty notorycznie stanowi? nieulotne pocenie si?, zaczerwienienie zwykle cofa po zabiegu. Rozwlek?e kuracja, z regu?y od chwili jakiego? a? do dwóch lat, przypuszczalnie przemyka? do trwa?ej ochrony stanu u poniektórych pacjentów. Trwa?e rehabilitacja istnieje nierzadko niepotrzebnego, jednak niektóre przypadki oddaj? po jakie? czasie a uzyskaj? mocno. Niepozosta?ego wypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? pospo?u z up?ywem wieku.
#5 | muniekole dnia August 29 2017 18:14:20
jakie zio?a na zaparcia krem na zmarszczki cera t?usta http://forum.tawerna-gothic.pl/index.php/topic,20489.0.html zmarszczki linie marionetki babka p?esznik jak przygotowa?
#6 | muniekole dnia August 29 2017 20:13:29
likwidacja zmarszczek wokó? ust zio?a na trawienie http://www.tvradom.pl/firmy/75,hepa-vitale-oryginalny-zestaw-nasion na zmarszczki na czole skuteczne kremy na zmarszczki
#7 | shareways dnia September 05 2017 10:57:28
#8 | shareways dnia September 16 2017 19:21:16
serum powi?kszaj?ce do biustu skuteczny lek na tr?dzik ?rodki pikantnych. metronidazol. promieniowanie zaleci? zio?a na zaparcia dobry krem na cellulit
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

¦wietne! ¦wietne! 100% [1 g³os]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 g³osów]
Dobre Dobre 0% [0 g³osów]
¦rednie ¦rednie 0% [0 g³osów]
S³abe S³abe 0% [0 g³osów]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
?o?nierz Specnazu Zmiana Combat Nowe pistolety WP Survival Taktyka zielona Act od Valor Zbrojownia Odda? r?k? Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:588
Wczoraj:9,917
W tym tygodniu:39,683
W tym miesi±cu:249,466
W tym roku:3,684,902
Wszystkich:40,877,661
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: