Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:27
Zachód słońca: 16:46
Dzień trwa:
10 Godzin 19 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:15
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

OPERACJA PÓ?NOC RELACJA

Operacja Pó?noc Kryptonim "Mariówka"

Autor: Dantee D-ca First Fireteam 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Specjalizacja: wywiady.


W dniach 29 kwietnia do 1 maja 2011 r. w B?otnicy ko?o Ko?obrzegu odby?a si? impreza firmowana przez Koalicj? Pó?noc.
Na wezwanie Organizatorów w pi?kne okoliczno?ci przyrody by?ego poligonu zjecha?o si? wielu maniaków ASG , a przy tym integracji, zabaw i konkursów.
Oprócz typowego integrowania si? przy ognisku zaplanowano szkolenia i ma?e scenariusze rozgrywek.

 

Radzio ze Special Forces Airsoft Team Szczecin przeprowadzi? szkolenie Riffle Class. Uczy? i prezentowa? pozycje strzeleckie oraz dynamiczne pos?ugiwanie si? replik? w warunkach bojowych. Kilkunastoosobowa ekipa trenowa?a, ?wiczy?a i wykonywa?a polecenia instruktora.
Wieczorem przy ognisku rozpocz??y si? konkursy firmowane przez Team W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg Koalicja Pó?noc.

 


Na zdj?ciu: Radzio D-ca Special Forces Airsoft Team Szczecin


Fundatorem nagród by? sponsor Militaria.pl


Pierwszym by? Konkurs Drwala który polega? na tym kto pierwszy przer?bie drewnian? belk?. Walka by?a zaci?ta a por?bane belki pos?u?y?y do zasilenia ogniska.

Nast?pnym konkursem by? Konkurs Pilarza w którym pi?owano belki w parach przy pomocy pi? ?a?cuchowych . Dynamika i zaanga?owanie uczestników Konkursu by?o tak wielkie ?e trzeba by?o powtórzy? rozgrywk? przy wyniku remisu. W drugiej turze wy?onili si? zwyci?zcy , którzy otrzymali nagrody ufundowane przez www.Militaria.pl

 

 Nast?pny odby? si? Konkurs W?ciek?ego Bobra czyli Rzut Belk? w Dal.
Zmagania z d?ug? i ci??k? belk? wnios?y wiele weso?ych sytuacji a tak?e ducha rywalizacji. Zwyci?zc? okaza? si? Orzech dowódca W?ciek?ych Bobrów Ko?obrzeg Koalicja Pó?noc.


Kolejnym konkursem by?o dru?ynowe przeci?ganie liny w trybie pucharowym. Zaci?cie i wola walki wyczerpywa?a uczestników , ale po krótkich odpoczynkach ka?da ekipa wraca?a do kolejnych zmaga?. Prawie niepokonani okazali si? Koledzy pod wodz? Koszulkowego i to oni zdobyli pierwsz? nagrod?.

 

Operacja Pó?noc Kryptonim "Mariówka" from Mario.75 on Vimeo.

.

.Po konkursach wszyscy rozsiedli si? wokó? ogniska i kontynuowali nocne Polaków rozmowy oraz najwa?niejsza cz??? wieczoru czyli oficjalne przyj?cie Teamu W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg w szeregi Koalicji Pó?noc. Koledzy zostali udekorowani naszywkami Koalicji Pó?noc wykonanymi i przekazanymi przez www.naszywki.pl i na Ich cze?? odkrzykni?to g?o?ne whoooa przez Rangers Koalicja Pó?noc. Doda? nale?y, ?e naszywki wykonane przez www.naszywki.pl powsta?y z materia?ów, które nie odbijaj? ?wiat?em w podczerwieni.

 Ka?dego dnia odbywa?y si? w pobliskim lesie rozgrywki na zasadzie rund i walk o artefakt. Rundy by?y szybkie i ka?dy kto poleg? zbiera? si? w pobli?u. Nast?pnie rozgrywa?a si? kolejna runda. Ka?dy pope?niony b??d by? na bie??co omawiany i niwelowany w nast?pnej rundzie. Oby?o si? bez terminatorów czy wypadków jak to bywa w spotkaniach na tak zwanym luzie. Z pewno?ci? ka?da z dru?yn wykorzysta?a to spotkanie jako trening i podniesienie umiej?tno?ci.

 Zm?czeni aczkolwiek zadowoleni uczestnicy Majówki przechrzcili j? na Mariówk? i tak oto narodzi?a si? nowa tradycja. Miejmy nadziej? ?e za rok spotkamy si? w wi?kszym gronie.

 

Autor tekstu: Dantee D-ca 1st Fireteam C/3/75th Rangers Koszalin KP

Multimedia: Mario D-ca C/3/75th Rangers Koszalin KP

Kilka dodatkowych fotek by Patol Rangers KP: https://picasaweb.google.com/p7kp7k/OperacjaPoNocAkaMariowka2011

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia June 06 2011 01:24:13
Komentarz dost?pny dla zarejestrowanych u?ytkowników:
Żeby zobaczyć tekst musisz się zalogować
Kliknij TUTAJ lub się zarejestruj
lub ZAREJESTRUJ
#2 | Yava dnia June 06 2011 01:49:35
Manga u?miech
#3 | Patol dnia June 06 2011 10:29:42
Fota Radzia z "kieubom w kromce/polski hotdok" wygrywa zestawienie. rotfl
#4 | Mario75 dnia June 06 2011 10:48:30
Mia?em...
Żeby zobaczyć tekst musisz się zalogować
Kliknij TUTAJ lub się zarejestruj
lub ZAREJESTRUJ
#5 | Yava dnia June 06 2011 20:31:18
Poprosz? jaki? link do fotek z "Mariówki" Z przymru?eniem oka

Wróci?bym do tego czasu
#6 | Mario75 dnia June 07 2011 10:30:38
Patol doda? na ko?cu Relacji link do paru swoich fot. Postaram si? jak najszybciej wrzuci? swoje i doda? w komentarzu link dla zarejestrowanych u?ytkowników.
#7 | Radzio dnia June 07 2011 11:04:39
?adny zawsze ?adnie wyjdzie na zdj?ciach Z przymru?eniem oka
#8 | ORZECH dnia June 07 2011 15:01:47
Zgadza si? Radziu ?adnemu to we wszystkim ?adnie Szeroki u?miech Brawo Oklaskidla Dantee za Relacje Pokazuje j?zyk
#9 | Mario75 dnia June 07 2011 23:53:00

Żeby zobaczyć tekst musisz się zalogować
Kliknij TUTAJ lub się zarejestruj
lub ZAREJESTRUJ
#10 | grabwurte dnia July 22 2017 14:37:13
#11 | muniekole dnia August 11 2017 23:31:43
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana a najakuratniej jest wymierza? pod spodem w stosunku do ujarzmienia porcji zaczerwienienia fizjonomii oraz metamorfozy ?atwopalnych, zminimalizowania liczby, terminu otrzymania oraz sile torsji a równoleg?ych wyrazów ?wi?du, kauteryzowania tudzie? nami?tno??. Dwa wa?kiego rodzaje leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe oraz powiekszanie-biustu.net.pl/ ustnego ?rodki antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa pokutowa?a i zaliczona jako gatunek leczenia. W ci?gu kiedy w szyku kilku tygodni medykamenty raz za razem przynosz? nieprzej?ciowe pocenie si?, zaczerwienienie w wi?kszo?ci wypadków wraca po zabiegu. D?ugofalowego terapia, tak bywa od chwili jednego a? do dwóch lat, przypuszczalnie ci?gn?? si? do ondulacji obserwacji poziomu tu? przy niektórych pacjentów. Trwa?e kuracja istnieje raz za razem konieczne, aczkolwiek poniektórego casusy topniej? po jacy? frazeologizmie oraz stanowi? niezachwianie. Pozosta?e kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? jak jeden m?? z up?ywem frazeologizmu.
#12 | muniekole dnia August 12 2017 16:32:25
Kuracja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest leczona i najprawid?owiej jest wyznacza? poni?ej w stosunku do uszczuplenia miary zaczerwienienia g?bie oraz metamorfozy zapalaj?cych, uszczuplenia kwoty, frazeologizmu pozostawania a pot?gi torsji natomiast symultanicznych wyk?adników ?wi?du, wypalania tudzie? eros. Dwie fundamentalnego modusy leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe a http://zyciejarocina.pl/tradzik-rozowaty-czym-myc-twarz,o526 oralnego medykamenty antybiotyczne. Kuracja laserowa pozosta?aby i zaklasyfikowana jak odmiana leczenia. Na przestrzeni kiedy w szwungu kilku tygodni wyci?gi cyklicznie wywo?uj? niekrótkotrwa?e pocenie si?, zaczerwienienie przewa?nie cofa po zabiegu. D?ugotrwa?e terapia, przewa?nie od momentu niepewnego a? do dwóch lat, prawdopodobnie wi? si? do trwa?ej kontroli stanu obok poniektórych pacjentów. Trwa?e rehabilitacja istnieje raz za razem nieodzownego, tymczasem niektóre kazusy poddaj? po jakie? okresie za? bytuj? niezachwianie. Nieprzyjezdnego trafy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wraz z przeciekiem frazeologizmu.
#13 | muniekole dnia August 29 2017 20:22:07
babka p?esznik jak przygotowa? powi?kszanie biustu naturalne metody http://badamyprostate.pl/artykuly-i-porady/dieta-przy-wysokim-cholesterolu/ jak pozby? si? pryszczy jak skutecznie pozby? si? cellulitu
#14 | muniekole dnia August 29 2017 21:51:14
co oczyszcza organizm co na zmarszczki pod oczami domowe sposoby http://www.krab.agh.edu.pl/forum/index.php?topic=4914.0 krem na cellulit jak pozby? si? kamieni ka?owych
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [4 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Luty 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Odda? r?k? Szkolenie Certyfikowane Podcast ASG Combat Alice Custom Mndur Gorka E SPOS Zmiana Homemade Libia LIGA ASG Zwyci?zcy wrzesie?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
Great job on spending ...
This is a wonderful ar...
It's really cool blog....
Thank you for creating...
Wonderful article, it ...
The Citizen Mens Eco-D...
The Eco-drive technolo...
Now, to add the finish...
As you might expect it...
Falling in love with t...
This one is for keepin...
Some might also say th...
The strap is made from...
It makes the Alpinist ...
The first thing about ...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
clb0116 [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:4,903
Wczoraj:11,801
W tym tygodniu:4,903
W tym miesiącu:276,220
W tym roku:928,016
Wszystkich:42,535,312
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: