Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:11
Zachód słońca: 20:32
Dzień trwa:
16 Godzin 20 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:13
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Relacja z Treningu 2011.10.01 - 2011.10.02 24H

Relacja z Treningu 2011.10.01 - 2011.10.02 24H

Mario D-ca 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Redaktor Naczelny.

2011.10.01 ok. 16:00 rozpocz?? si? trening bojowy z elementami topografii. W Treningu zg?osi?y udzia? Teamy:
Shadows Ustka KOALICJA PÓ?NOC, Navy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC, Rangers Koszalin KOALICJA PÓ?NOC, Bezimieni Sianów, Kawaleria Koszalin.

 

Dzie? 1


Dowódcy Teamów otrzymali linki do map. Ka?dy zg?asza? indywidualnie prawdopodobn? godzin? i miejsce rozpocz?cia marszu.

Rangers Koszali KP i Navy Seals Koszali KP wyruszyli razem. B?d? pisa? na pocz?tku z perspektywy tej grupy. . Po drodze, wyznaczane by?y kwadraty na które ?wicz?cy topografi? mieli dotrze?. Po omini?ciu stawów hodowlanych, ruszyli?my dalej, zataczaj?c ko?o w stron? ustalonego i znanego wszystkim D-com, miejsca za?o?enia obozu. Dotarli?my na miejsce tu? przed zapadni?ciem zmroku. Max z Navy Seals Koszalin KP mia? wróci? na noc do domu, a nast?pnie rano do??czy?. Okaza?o si?, ?e podczas wyprawy uda?o si? zmieni? jego wymarsz na w pe?ni 24H. Nie czekaj?c d?ugo zrzucili?my si? ró?nymi elementami wyposarzenia, wody i po?ywienia, ?eby Max móg? z nami prze?y? w miare komfortowych warunkach. Dla Maxa by?a to pierwsza noc w lesie i radzi? sobie ?wietnie.

 


 

Generalnie w momencie kiedy s? wyznaczane warty, a ustawiamy je zawsze z minimaln? obsad? dwóch ludzi, to szczerze dwóch mog?oby nie mie? np. ?piwora, bo zmienialiby si? z odpoczywaj?cymi. Nie by?o jednak potrzeby. Skura odda? swój ?piwór. Gruby parakord. Ja poncho do zbudowania prowizorycznego namiotu. Z patyków ?ledzie, z ga??zi ?wierkowych pos?anie. Mech pod g?ow? i mo?na spa?. Czyli dobrze przerobiony standard.

 


Od pocz?tku za?o?ono, ?e mo?na rozpali? ma?e zabezpieczone ognisko, wi?c tak te? zrobiono. Podczas obchodu terenu sprawdzono z jakiej odleg?o?ci ognisko jest widoczne i z której strony.

Jest ognisko, jest zatem klimat. Jako i? nie by?o wiadome uczestnikom treningu gdzie w lesie i w jakich godzinach przebywaj? pozostali, wszyscy utrzymywali czujno?? i repliki pod r?k?. Wszyscy z zabezpieczeniem oczu nas?uchiwali, a co jaki? czas wyrusza? ma?y patrol ze szperaczami.

 


W pewnym momencie wykryto g?osy i ruch. Przygaszono ognisko i rozpierzchni?to si? w ciemno??. Ognisko pozostawa?o po to aby zwabi? ew. przeciwnika. Pierwszy raz s?yszeli?my niezidentyfikowane g?osy na pó?nocy. Ponownie na po?udniu. Maras z Maxem po wymarszu w celu sprawdzenia ?ród?a d?wi?ku, trafili na ?ród?a ?wiat?a. Po powrocie do Bazy nast?pi?o przegrupowanie i wi?kszo?? sk?adu wyruszy?o w kierunku miejsca gdzie patrol zauwa?y? niezidentyfikowanych intruzów. Niestety tym razem kontakt zosta? zerwany, a warty pozosta?y czujne do rana. Do rana nie odnotowano dalszego kontaktu.


Dzie? 2


Nast?pnego dnia na miejsce zborne dotar?y wszystkie Teamy, które deklarowa?y uczestnictwo w Treningu. Kawaleria Koszalin wyruszy?a na noc, jednak rano nie dotar?a na miejsce zborne ze wzgl?du na awari? sprz?tu. Team Shadows Ustka KOALICJA PÓ?NOC wyznaczy?a sze?? punktów o ró?nej trudno?ci odnalezienia w terenie, gdzie nale?a?o utrzyma? flag? Rangers.

 

Poranek w Dolinie ?mierci. Na zdj?ciu Bezimienni Sianów z Renim Rangers Koszalin KOALICJA PÓ?NOC


Na pocz?tku ustalono sk?ady dwóch frakcji. Jeden sk?ad stanowili Rangers Koszalin KOALICJA PÓ?NOC wraz z Shadows Ustka KOALICJA PÓ?NOC. Drugi Navy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC wraz z Bezimiennymi Sianów.

 Po wylosowaniu, która frakcja wyrusza pierwsza, Navy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC i Bezimienni Sianów zabrali artefakt i wyruszyli na punkt. Z 10cio minutowym opó?nieniem wyruszy?a druga frakcja. Nale?a?o od pierwszego kontaktu ogniowego utrzyma? artefakt przez 10 minut, po czym zabra? artefakt i zerwa? kontakt wyruszaj?c na kolejny punkt. Na parzystych punktach pomi?dzy nast?pnym obydwie frakcje spotyka?y si? i oddawa?y rotacyjnie artefakt. Ka?dy mia? zatem szans? na tworzenie obrony ko?owej z ró?nymi wariantami, oraz próby odbicia artefaktu w krótkim czasie do 10ciu minut od pierwszego kontaktu ogniowego co przek?ada?o si? na dynamik? dzia?a?. Teamy wyznacza?y ch?tnych do nauki lub podci?gni?cia umiej?tno?ci w pracy z map?. Zatem i ten punkt zosta? przerobiony przez wiele osób.

 


Pogoda by?a wy?mienita. Bezdeszczowo w nocy  10’C w dzie? 17’C. Teren zró?nicowany i bardzo g?sty. Teren treningu obejmowa? centraln? cz??? mapy IVO JIMA 3 oraz jej zachodnio pó?nocne rubie?e, zataczaj?c du?e ko?o.

 


Kompozyt nie sypa? si? setkami, a wi?cej pracy wykonywano g?ow?. Zanim nast?powa? ostrza? wcze?niej próbowano po cichu podej?? przeciwnika i znale?? jego s?abe punkty. Pierwszy kontakt ogniowy rozpoczyna? bowiem wy?cig z czasem i prowokowa? do rajdów na wcze?niej rozpoznane pozycje przeciwnika. Zatem praca by?a wolna ale dok?adna. Je?li dobrze odczyta? map? i zastosowa? odpowiedni ubezpieczony system poruszania si? Patrolu, mo?na by?o si? pojawi? przed frakcj? z artefaktem na punkcie i w ten sposób zaj?? teren, zanim dotrze frakcja, która teoretycznie mia?a broni? obszaru, a nie go zdobywa? w celu powieszenia flagi. Z drugiej strony nie ubezpieczone dotarcie na punkt w którym znajdowa? si? przeciwnik i sprowokowanie do pierwszego strza?u dawa?o du?e prawdopodobie?stwo pora?ki, ze wzgl?du na s?abe lub praktycznie zerowe rozpoznanie.

 Chocia? zm?czeni wszyscy uznali trening za bardzo dobry element przygotowuj?cy do bardziej ambitnych zada?.

 


Team Rangers Koszalin KOALICJA PÓ?NOC podobny trening przerobili na wiosn? 2011 z Pu?kownikiem, który szkoli? m.in. Formoz? i komandosów z Lubli?ca. Przypad? na tyle do gustu Koalicjantom, ?e Shadow D-ca Shadows Ustka KOALICJA PÓ?NOC zaproponowa? kontynuacj? w formie ?wicze? Teamów KOALICJI PÓ?NOC, która jak poprzednio ma jeszcze lepiej przygotowa? ca?? formacj? do wspó?dzia?ania na wi?kszych manewrach.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Czerwiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zbrojownia MG 42 by MG Schutze Nowe pistolety WP Zwyci?zcy wrzesie? Odda? r?k? Podcast ASG Alice Custom Survival Taktyka zielona Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://www.canad...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
E-commerce is becoming...
http://overthefallstou...
http://glitterglamlab.com
http://floaterlaser.co.uk
http://www.123.clinic
http://escortcompanyam...
http://launchpadfilms....
http://dirgeobiz.com
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:2,352
Wczoraj:13,768
W tym tygodniu:32,513
W tym miesiącu:32,513
W tym roku:2,351,850
Wszystkich:50,840,254
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: