Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:14
Zachód słońca: 20:27
Dzień trwa:
16 Godzin 13 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:21
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Robisz to ?le!

Robisz to ?le!

Piotr "Procent" ?opaci?ski - jeden z Autorów Bloga Gunfire.pl
SWAT police commandos in Russia do a raid at a public beach, startling people at the beach Zdj?cie: hadeseh.com

Komu z Was zdarzy?o si? udzieli? jakiemu? innemu, nieznajomemu airsoftowcowi dobrej rady?
Czy zosta?a ona odebrana pozytywnie, jako ch?? pomocy, czy mo?e poczuli?cie, ?e mogli?cie si? nie odzywa??
Airsoft to cz?sto zbieranina ró?nych indywiduów, osób które s? przekonane o tym, ze ich mojszo?? jest najmojsza, cytuj?c klasyka. Czy w takim ?rodowisku jest miejsce na wspó?prac? i wymian? do?wiadcze??

 

Jak zwykle zacz??em od postawienia naszego hobby w negatywnym ?wietle. Sytuacja przedstawiona we wst?pie, to jedynie wycinek ca?o?ci, jeden punkt widzenia, bo (jak znowu powtórz?), airsoft to ró?norodne ?rodowisko, którego zró?nicowanie stale si? pog??bia. Prócz odmiennych podej??, spotykaj? si? tak?e odmienne charaktery. Niektórzy s? bardzo otwarci na wszelkie inne punkty widzenia, inni w ogóle nie przyjmuj? do wiadomo?ci ?adnych rad, bo kto? wg nich jest: za stary, za m?ody, za brzydki, zbyt obszpejowany, niedo?wiadczony, obcy. Powodów s? tysi?ce, a zamkniecie si? na g?osy innych, dyskusje czy po prostu zwyk?? rozmow? jest czym?, co tylko szkodzi naszemu ?rodowisku.

Jednak?e problem, na którym chcia?bym si? najbardziej skupi? dotyczy osób, które s? przekonane, ?e ich wiedza i umiej?tno?ci nie wymagaj? korekty, poprawy czy rewizji. Dlaczego?  Bo swoj? wiedz? wywodz? z wojska, policji b?d? ró?norakich kursów i szkole?! Je?li jaka? osoba, by?a szkolona przez koleg?, kolegi wujka, który zna kucharza z GROMu, to jest to bardzo cz?sto ?ciana nie do przebicia. Ludziom si? wydaje, ?e jak kto? z jakichkolwiek s?u?b pokaza? im pewne procedury i taktyki, to Boga za nogi z?apali. Bezkrytyczne przyjmowanie takiej wiedzy, tylko ze wzgl?du autorytet danej osoby (wynikaj?cy z jej przesz?o?ci czy tera?niejszo?ci zawodowej) jest jednak cz?sto du?ym b??dem.

?o?nierze 1. PSK podczas treningu taktyki zielonej.
(?ród?o: http://www.jednos...jskowe.pl)

Sk?d taka ?mia?? teza? Bynajmniej nie próbuje podwa?a? kompetencji osób, które takow? wiedz? przekazuj?. Chodzi tylko o to, ?e jak w ka?dej dziedzinie ?ycia, szkó? jest wiele i ka?d? rzecz mo?na wykona? na par? sposobów. Jako, ze inne s? realia wojskowe, inne policyjne, inne airsoftowe, inne s? sposoby dzia?ania jednostek liniowych, inna charakterystyka dzia?a nieregularnych, to niekoniecznie ka?da technika czy procedura b?dzie si? dobrze sprawdza? na polu walki airsoftowej lub nie b?dzie si? wpisywa? w charakterystyk? dzia?a? naszej ekipy. Nie bójmy si? krytycznie podchodzi? do rzeczy, które pokazuj? nam osoby nawet bardziej do?wiadczone, bo nie jest to nigdy jedyny mo?liwy sposób. Nie chodzi tutaj oczywi?cie o jakiekolwiek negowanie czy odrzucanie przekazywanych tre?ci, tylko namys? nad tym, czy rzeczywi?cie b?dziemy to wykorzystywa? w dzia?aniu i czy mo?e nie znamy innego, lepszego sposobu czy bardziej pasuj?cej procedury. Najlepiej jest czerpa? informacj? i wiedz? z wielu ró?nych szkó?, wybiera? elementy, które najlepiej odpowiadaj? naszym potrzebom i tworzy? pewn? hybryd? dostosowan? pod siebie/pod ekip? oraz przek?uwa? to na umiej?tno?ci. Wymaga to oczywi?cie pewnego do?wiadczenia, by m?drze stworzy? logiczn? ca?o?? z takich elementów, ale je?li kto? traktuje airsoft powa?niej, to z czasem takowego do?wiadczenia nabierze.

Wracaj?c do kwestii odporno?ci na wiedz?, to zwykle najbardziej zatwardziali i betonowi s? ludzie, którzy jak mantr? powtarzaj? Ja by?em w wojsku i mnie tam uczyli, ?e…. Generalnie zale?no?? jest taka, ?e im dawniej w tym wojsku si? by?o, tym bardziej kurczowo trzyma si? swoich wspomnie? ze szkole?. Skorelowane jest to te? z tym, i? z czasem coraz gorzej pami?tamy to, czego uczono nas dawno temu. Efekt? Wychodz? z tego przekomiczne stwierdzenia specjalistów od taktyki z Z’tki. Czasami bardzo zabawnie wygl?da chocia?by próba poprawnego z?o?enia si? do repliki czy przyj?cia odpowiedniej postawy. Z takimi osobami z zasady nie warto w ogóle dyskutowa?, oni maj? w?asny ?wiat.

?o?nierze USMC podczas treningu MOUT w latach ’90 ubieg?ego wieku.
(?ród?o: http://media.defe...daily.com)


Tak wi?c jak stara?em si? udowodni? – jak w wi?kszo?ci dziedzin ?ycia, tak i w airsofcie warto by? otwartym na inne szko?y i punkty widzenia. Zamykaj?c si? w granicach jednego podej?cia do danej kwestii, staramy si? za wszelk? cen? je obroni?, z czasem nawet wbrew logicznym argumentom na zasadzie „tak bo tak”. Warto nie pope?ni? takiego b??du, by sta? si? efektywniejszym w polu.

?ród?o: LINK

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Grey dnia December 23 2011 15:24:41
Nie spotka?em 'speca' po Zetce. Zwykle ka?dy kto w Zetce by?, wie jak w wojsku by?o, jest bardziej zdyscyplinowany ni? ?rednia airsoftowca i ?wietnie robi rejony (czyt. sprz?ta przy pomocy szmaty i szczotki).

Jest za to sporo ksi??kowych speców, co czytali o taktykach wojskowych i rzeczywi?cie kurczowo si? tego trzymaj?. Na szcz??cie dzi? coraz wi?cej jest profesjonalnych szkoleniowców z bran?y mundurowo-ochroniarskiej, którzy za rozs?dne pieni?dze szkol? cywili i ucz? my?lenia i otwarto?ci. Ja przynajmniej nie spotka?em kogo?, kto zap?aci? za szkolenie, po?wi?ci? na?cie - dziesi?t godzin na szkolenie i by? zamkni?ty w 'tylko jednym sposobie'. Ludzie, którzy naprawd? sk?onni s? p?aci? i po?wi?ca? czas nauce taktyce i szkoleniom strzeleckim chc? lepiej dzia?a? - i dlatego s? otwarci.

A ci co nie chc? p?aci?? Te? sporo z nich jest otwartych na wiedz?. Przyk?adem niech b?d? moje ostatnio organizowane ?l?skie Airsoftowe Warsztaty Taktyczne. Ludzie tam garn? si? do wiedzy i chc? bardzo si? doskonali?. A to tylko jedno ma?e zjawisko (?AWT), a podobnych w airsofcie jest multum.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Maj 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zbrojownia Niemcy zamykaj? ?o?nierz Specnazu Nowe pistolety WP Szkolenie Certyfikowane Alice Custom Podcast ASG Makarov KWC Combat Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://www.canad...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
E-commerce is becoming...
http://overthefallstou...
http://glitterglamlab.com
http://floaterlaser.co.uk
http://www.123.clinic
http://escortcompanyam...
http://launchpadfilms....
http://dirgeobiz.com
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:288
Wczoraj:16,994
W tym tygodniu:79,519
W tym miesiącu:406,353
W tym roku:2,293,349
Wszystkich:50,781,753
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: