Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jesteś zwolennikiem używania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:09
Zachód słońca: 18:23
Dzień trwa:
12 Godzin 14 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 6:19
Archiwum News 2014:
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Archiwum News 2013:
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Archiwum News 2012:
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Archiwum News 2011:
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Spieszanie piechoty z pojazdu

Jedną z najważniejszych cech dzisiejszego pola walki jest mobilność. Utrzymanie jej na wysokim poziomie ma znaczący wpływ na osiągnięcie wyznaczonych celów. Zadania charakteryzujące się takim dynamizmem są często przydzielane piechocie zmotoryzowanej i zmechanizowanej.

W tym artykule przedstawimy jedno z głównych zagadnień dotyczące takich struktur, czyli jak należy spieszać piechotę z pojazdu w wariancie wymuszonym.

            

 

1.0 Informacje ogólne

1.1. Istnieją dwa rodzaje spieszania z pojazdu:

 • wymuszone
          - w kontakcie ogniowym z przeciwnikiem
     
 • planowane
          - bez kontaktu ogniowego

1.2. Jeżeli nie zostały podane instrukcje dotyczące sposobu raportowania (np. o kontaktach), standardem jest, że droga i kierunek w którym poruszał się pojazd wyznacza godzinę "12".
Meldunki należy składać głośno, ze względu na warkot silników czy prowadzony ogień, w formie:

 • wróg / przyjaciel
 • godzina
 • dystans
 • ilość

1.3. Kluczowe jest stałe utrzymywanie kontaktu radiowego przez oddział znajdujący się
w przedziale desantowym oraz spieszającą się piechotę z dowódcą pojazdu.

1.4. Normalnym zjawiskiem jest chwila dezorientacji po spieszeniu się z pojazdu opancerzonego, przede wszystkim z powodu braku możliwości pełnej obserwacji otoczenia w czasie jazdy. Dlatego ważne jest opanowanie i przestrzeganie procedury desantu z elementami ubezpieczenia.

1.5. Dowódca drużyny przed rozpoczęciem działań nadaje każdemu żołnierzowi mu podległemu numer,
w oparciu o który będzie działał w trakcie wyładunku i załadunku. W przypadku strat, na najbliższym postoju, dowódca ma obowiązek zreorganizować sekcje i nadać numery od nowa.

2.0 Zasady postępowania przy załadunku desantu

2.1. Dowódca Konwoju wybiera punkt w którym na nastąpić załadunek piechoty do pojazdu, tzw. Punkt Załadunkowy (PZ), podaje koordynaty PZ obsłudze pojazdów oraz desantowi i wyznacza czas spotkania.

2.2. W PZ piechota dokonuje załadunku zgodnie z odpowiednią procedurą.

2.3. Dowódca konwoju sprawdza stan załadunku, po jego zakończeniu ustala kierunek i kolejność poruszania się konwoju.

2.4. Dowódcy sekcji / plutonu składają raport do sztabu któremu podlegają.

3.0 Zasady bezpieczeństwa podczas transportu

3.1. Piechota zajmując miejsca powinna mieć zabezpieczoną broń, co powinno być sprawdzone przez dowódcę.

3.2. Siadając w pojeździe żołnierz ustawia zabezpieczony karabin między nogami, opierając kolbę o podłogę, lufę mając skierowaną ku górze.

3.3. Jeżeli istnieje taka możliwość należy zapiąć pasy bezpieczeństwa.

3.4. Jeżeli znajdujemy się w pojeździe opancerzonym, powinniśmy mieć założony hełm, zabezpieczając się w ten sposób przed przypadkowymi urazami głowy.

4.0 Procedura załadunku na pojazd

4.1. Podejście do pojazdu (obrona okrężna w pobliżu włazu).

4.2. Komenda do załadunku powinna brzmieć: "ZAŁADUNEK, 1 i 2 na pozycje
ubezpieczeniowe". Zajęcie pozycji ubezpieczenia musi zostać potwierdzone.

4.3. Dowódca wydaje komendę podając ostatnie numery o rozpoczęciu załadunku, np:
"6 i 5 do załadunku". Wyznaczeni podbiegają do pojazdu i otwierają drzwi, wsiadają do środka w kolejności swoich numerów głośno je podając. Należy zaznaczyć, że dąży się do tego, że po spieszeniu dowódca ma znaleźć się w środku formacji. Oznacza to, że do pojazdu wchodzi jako drugi, z przedostatnim numerem (w przypadku desantu na poziomie sekcji/drużyny).

4.4. Pozostała część sekcji / drużyny przystępuje do załadunku w odpowiedniej kolejności, też to zgłaszając poprzez głośne podanie swojego numeru. Ostatni wsiadający krzyczy: "Ostatni!" - na ten sygnał 1 i 2 wzajemnie się osłaniając wsiadają do pojazdu i zamykają drzwi.

4.5. Dowódca desantu daje kierowcy sygnał: "Załadowani, można ruszać!" (reszta drużyny powinna do końca załadunku zachować ciszę dla łatwiejszego przepływu komend). Pojazd dopiero wtedy może ruszyć i działać dalej zgodnie z komendami swojego dowódcy (czy też dowódcy konwoju).

5.0 Procedura spieszenia piechoty

5.1. Dowódca Konwoju wybiera punkt w którym na nastąpić wyładunek z pojazdu, tzw. Punkt
Wyładunkowy (PW).

5.2. Dowódca Konwoju wydaje rozkaz do spieszenia piechoty w PW. W przypadku śmierci dowódcy konwoju, komenda przechodzi na następnego po linii dowodzenia:

 • Daje ostrzeżenie o czasie w jakim odbędzie się wyładunek w postaci np:
      "Przygotowanie do desantu czas 1 minuta!".
 • Wskazuje jaką broń ma zabrać oddział np: "Bez wyrzutni ziemia-powietrze, wszystkie KM'y" itp.
 • Wydaje rozkazy dla każdego podległego mu pojazdowi działając w oparciu o kryptonimy lub numery pojazdów, wskazuje miejsce wyładunku np: "CHARLIE2, desant godzina 2, 100 metrów, po zacienionej stronie wzgórza."

5.3. Dowódcy drużyn i sekcji przekazują ostrzeżenie o wyładunku i ich czasie oraz przekazują ostatnie rozkazy podległym sobie żołnierzom, instruując ich w jaki sposób będzie przeprowadzany desant: na LEWO / PRAWO czy w TYŁ ( jeżeli dowódca nie wydał innego polecenia przyjmujemy, że wykonuje się desant w TYŁ).

5.4. Kierowca podjeżdża pojazdem do wskazanego punktu wyładunkowego i ustawia pojazd w taki sposób (pod kątem lub całkowicie bokiem w stronę przeciwnika), który zapewnia elementowi spieszanemu jak największą zasłonę.

5.5. Strzelec pokładowy będący częścią załogi pojazdu lub wyznaczeni ludzie z transportowanej sekcji w międzyczasie prowadzą obserwację przedpola i w razie konieczności otwierają ogień wspierający.

5.6. Kierowca zatrzymuje pojazd.

5.7. Dowódca drużyny daje rozkaz do spieszenia piechoty poprzez komendę:
"Uwaga: Desant w TYŁ - DESANT, DESANT , DESANT!" Wysiadamy dopiero na trzecie słowo DESANT.

5.8. Zespoły ogniowe wysiadają z transportera działając według procedury desantu. Następnie sekcje łączą się w drużyny i przystępują do wykonywania powierzonego im zadania.

5.9. Pojazdy po spieszeniu piechoty utrzymują osłonięta pozycję i prowadzą obserwację przedpola, wspierając piechotę ogniem z broni pokładowej.

5.10. Dowódcy sekcji / plutonu składają raport do sztabu któremu podlegają.

5.11. Wszyscy żołnierze oddziału obserwują przedpole w celu wykrycia nieprzyjaciela i czekają na rozkazy.

5.12. Dowódcy drużyn i sekcji korygują pozycje zajmowane przez swoich żołnierzy (jeżeli zachodzi taka konieczność).

6.0 Desant w TYŁ

6.1. Procedura desantowania, którą realizuje się w przypadku braku możliwości ustawienia się pojazdu burtą w kierunku przeciwnika lub w przypadku jego uszkodzenia.

6.2. 1 i 2 zajmują stanowiska do ubezpieczenia. Ważne, żeby pierwsza dwójka zajęła pozycję w taki sposób, żeby nie eksponować swoją sylwetką poza obrys pojazdu.

6.3. Kolejni żołnierze wyskakując z pojazdu uzupełniają obronę okrężną. Ostatnia osoba jest odpowiedzialna za zamknięcie włazu desantowego.

7.0 Desant na LEWO/PRAWO

7.1. Procedura desantowania, realizowana po odpowiednim usytuowaniu pojazdu bokiem w stronę przeciwnika. Desant ma wtedy dużo miejsca na schowanie się za pancerzem.

7.2. 1 otwiera właz i zajmuje pozycję ubezpieczeniową w kierunku przeciwnika.

7.3. 2 wyskakuje z pojazdu i przyjmuje pozycję ubezpieczeniową w kierunku odwrotnym do przeciwnika, ustawiając się tak, żeby było miejsce między nim a pojazdem.

7.4. Pozostała część desantu zajmuje pozycje wzdłuż burty pojazdu, 3 zajmuje pozycję strzelecką na samym przodzie.

7.5. Ostatnia osoba z desantu zamyka właz krzycząc: "Ostatni!" i dołącza do pozostałych.

7.6. Na komendę dowódcy 1 dołącza.

8.0 Desant FRONT

8.1. Procedura desantowania przy kontakcie z tyłu.

8.2. Pierwsza dwójka wyskakuje i zajmuje pozycje strzeleckie.

8.3. Druga dwójka przebiega wzdłuż burt pojazdu i zajmuje pozycje ubezpieczeniowe tak, żeby między nimi a burtą była przestrzeń umożliwiająca przebiegnięcie pozostałym członkom sekcji/drużyny.

8.4. Ostatni zamyka właz i dołącza na przód pojazdu.

8.5. Pierwsza dwójka dołącza i uzupełnia obronę okrężną.

9.0 Desant z pojazdu nieopancerzonego(bez tylnego włazu)

9.1. Procedura desantowania co do której trzeba zastosować odpowiednie rozmieszczenie ekwipunku w pojeździe, umożliwiające przejście przez wnętrze pojazdu z jednej na drugą stronę, aby wykorzystać burtę pojazdu jako osłonę.

9.2. Pierwsza dwójka zajmuje pozycje skrajnie z przodu i z tyłu pojazdu.

9.3. Druga dwójka przechodzi przez wnętrze pojazdu i uzupełnia obronę okrężną.

9.4. Strzelec broni pokładowej ewakuuje się z pojazdu tylko w przypadku ostrzału z granatników ppanc.

Opracowali:

FIA Agapow
FIA Skoczek
FIA ufoman
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Ramirez dnia January 10 2012 10:19:24
Poziom wiedzy, profesjonalnego podejścia do tematu i zaangażowania z jakim FIA realizuje swoje projekty jest niebywały.
Więc wyrażę się kolokwialnie "SZACUN"Uśmiech
To nie mój zakres zainteresowań ale z tak dokładnym opracowaniem grzech nie zapoznać się z nim.

Pozdrowienia od całego zespołu SGO i do zobaczenia pod koniec styczniaUśmiech
#2 | Agapow dnia January 15 2012 15:18:04
Dzięki Ramirez.
My zaineresowaliśmy sie tematem kiedy na Ramsarze dostaliśmy do dyspozycji SKOTa. Materiał Opracował najpierw Skoczek, następnie przerobił i uszczegółowił Ufoman, ja przygotowałem rysunki.
Widzimy sie niedługo na NWN, tym razem po innej stronie kolimatora. FIA oprócz osób zaangażowanych w organizację wchodzi w skład armii. My napewno się spotkamy :-)
Do zobaczenia w polu
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Wrzesień 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna broń Elektryczny Blow Back Taktyka zielona Combat Makarov KWC Zmiana Żołnierz Specnazu Survival Podcast ASG Homemade Libia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprzęt karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprzętu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Społeczność CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artykuły by Sebi Testy by Straszydło Blady Kącik Filmowy Teksty Pitera FIA Szkoła Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://paccapita...
[url=https://victorias...
[url=https://getfreigh...
[url=https://willdylan...
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://nlsinspec...
[url=https://medcostz....
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://victorias...
[url=https://paccapita...
[url=https://getfreigh...
[url=https://willdylan...
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://nlsinspec...
[url=https://medcostz....
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://victorias...
[url=https://paccapita...
[url=https://getfreigh...
[url=https://willdylan...
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://nlsinspec...
[url=https://medcostz....
[url=https://www.theco...
[url=https://brandinge...
Artykuły
Świetne... :D a końców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,304
Wczoraj:37,569
W tym tygodniu:38,873
W tym miesiącu:672,251
W tym roku:8,230,041
Wszystkich:64,947,541
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
05-04-2021 14:22
Z on zadanie zakr?tu ilo?ci mocnej udzielonej zni?ce po jej waloryzacji, oskar?aj?cy nabywc? nieruchomo?ci czy te? zawiadomienia autonomicznej cechy lokalu, kto sced

Engami
05-04-2021 12:40
Z jego osoba Myślija prze?omu liczby spokojnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, obci??aj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci albo baza ogloszen oddzielnej cechy lokalu, k

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowarto?ciowej udzielonej zni?ce po jej waloryzacji, obwiniaj?cy odbiorc? nieruchomo?ci wzgl?dnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakr?tu liczbie p?ynnej udost?pnionej przeceny po jej waloryzacji, oskar?aj?cy spo?ywc? posiad?o?ci czy te? oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skr?tu ilo?ci równowarto?ciowej udost?pnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniaj?cy spo?ywc? posiad?o?ci b?d? serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowi?zek zakr?tu liczbie g?adkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniaj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci czy te? oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skr?tu sumie prostej u?yczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskar?aj?cy odbiorc? posiad?o?ci b?d? oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba Myślija zwrotu liczbie p?ynnej udzielonej zni?ce po jej waloryzacji, ci???cy odbiorc? nieruchomo?ci albo praca ogloszenia wroclaw odr?bnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakr?tu sumie równowarto?ciowej udost?pnionej zni?ki po jej waloryzacji, obci??aj?cy odbiorc? posiad?o?ci albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on Myślija prze?omu sumie ?agodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obci??aj?cy nabywc? nieruchomo?ci albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej w?

Engami
11-01-2021 21:55
Z on Myślija skr?tu wielko?ci spokojnej u?yczonej zni?ki po jej waloryzacji, obwiniaj?cy odbiorc? posiad?o?ci albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowi?zek skr?tu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obci??aj?cy nabywc? posiad?o?ci wzgl?dnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej u?yczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskar?aj?cy odbiorc? nieruchomo?ci lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowi?zek prze?omu wielko?ci spokojnej u?yczonej przeceny po jej waloryzacji, oskar?aj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci wzgl?dnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skr?tu sumie p?ynnej udost?pnionej zni?ki po jej waloryzacji, obwiniaj?cy odbiorc? nieruchomo?ci wzgl?dnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja prze?omu liczby lekkiej u?yczonej zni?ki po jej waloryzacji, obci??aj?cy nabywc? nieruchomo?ci ewentualnie baza lokalna samodzielnej w?as

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie prze?omu sumy pewnej udost?pnionej przecenie po jej waloryzacji, oskar?aj?cy nabywc? nieruchomo?ci ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakr?tu liczbie równowarto?ciowej udost?pnionej zni?ce po jej waloryzacji, obwiniaj?cy nabywc? nieruchomo?ci czy te? [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba Myślija prze?omu wielko?ci p?ynnej u?yczonej przeceny po jej waloryzacji, obci??aj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielko?ci p?ynnej udost?pnionej zni?ce po jej waloryzacji, obci??aj?cy odbiorc? posiad?o?ci czy te? ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja prze?omu ilo?ci prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniaj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci czy te? internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja prze?omu wielko?ci ?agodnej udost?pnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ci???cy odbiorc? nieruchomo?ci b?d? lokalne oferty odr?bnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie prze?omu sumy mocnej udost?pnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskar?aj?cy spo?ywc? posiad?o?ci wzgl?dnie praca lubliniec oferty samoistnej w?a

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skr?tu sumy ?agodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ci???cy odbiorc? posiad?o?ci wzgl?dnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej w?asno?c

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba Myślija prze?omu kwoty równowarto?ciowej u?yczonej zni?ce po jej waloryzacji, obci??aj?cy spo?ywc? posiad?o?ci albo praca ogloszenia wroclaw odr?bnej cesz

Niezbędnik - Essentials :
Wspomnienia: