Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:19
Zachód słońca: 15:47
Dzień trwa:
8 Godzin 28 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Replika z górnej pó?ki ...

Replika z górnej pó?ki. Czy to naprawd? warte wydanej gotówki? Czy si? op?aca inwestowa? w replik? za ponad 1000z??

Obrazek

Ju? dawno nie pisa?em artyku?u z cyklu ciekawostki, ci?gle tylko recenzje.Tak wi?c postanowi?em zaj?? si? tematem replik z górnej pó?y, heheh. Tak dzisiaj przeanalizujemy czy zakup repliki z górnego pu?apu ma w ogóle jakie? sensowne uzasadnienie , czy to tylko fanaberia potencjalnego ASGmaniaka.


Z góry uprzedz? ewentualne komentarze: mia?em, mam kontakt, do?wiadczenie (rozbiera?em, ogl?da?em, testowa?em, posiada?em) repliki za 100, 500, 1000 jak i 5000z? tak?e co? tam wiem, co? tam widzia?em, gdzie? tam grzeba?em.

Nie jeden ASGmaniak powie "na ki grzyb" mi replika za 1,5k (lub wy?ej) skoro mog? kupi? tak? sam? za 600/700z?, i tu jest sedno tematu. Czy warto wyda? grubo wi?cej ni? pierwotnie zak?adali?my?

Obrazek


Artyku? nie ma na celu szkalowania chi?skiego produktu i promowania replik made In Taiwan, Japan itp. Chc? tylko pokaza? ró?nice pomi?dzy produktem z dolnego i górnego pu?apu cenowego.

Zaczynaj?c od pocz?tku spójrzmy na wygl?d zewn?trzny.

Obrazek


Tu od razu wida? ró?nic? mi?dzy chi?skim produktem, a replikami z pó?ki wy?ej.Jako?? pow?ok zewn?trznych; malowanie, anodowanie, barwy.To zupe?nie inna liga. W tanim chi?czyku bardzo cz?sto farba z?azi, przeciera si?, rysuje ju? po kilku u?yciach,a w produkcie firmowym typu G&P czy King Arms pow?oka np.: korpusu jest naprawd? trwa?a i nawet po wielu miesi?cach u?ytkowania ci??ko dopatrze? si? tam jakichkolwiek przetar? czy g??bszych zdrapa?.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Tak samo ma si? kwestia ewentualnych oznacze?. Cz?sto w markowym produkcie s? one t?oczone z wysok? precyzj?. Niestety w chi?skim odpowiedniku s? tylko malowane i to kiepskiej jako?ci farb?. Bardzo cz?sto w firmowym produkcie np.: na lufie zewn?trznej czy t?umiku d?wi?ku mo?na odnale?? wybite oznaczenia jak w ostrym odpowiedniku, a w tanim chi?czyku pró?no tego szuka?. Inn? rzecz? jest fakt w przypadku firmowego produktu mo?emy szuka? wersji jak nam si? podoba tzn. oznaczenia itd. Nie znajdziemy tutaj nachalnych oznacze? producenta, w chi?czyku bardzo cz?sto jeste?my skazani na wr?cz cz?sto oczojebne oznaczenia konkretnego producenta repliki.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek


Cz?sto w tanim chi?skim odpowiedniku mamy do czynienia z korpusem wykonanym z jak to si? dumnie pisze ABS :o . To nic innego jak plastik, kompozyt jednym razem dobrej jako?ci innym totalny badziew. W firmowej replice mamy do czynienia z aluminiowym odlewem ci?nieniowym wykonanym bardzo dok?adnie i wy?sz? wytrzyma?o?ci? mechaniczn?. Co nie znaczy, ?e i tego nie da si? po?ama?, chocia? na pewno wytrzyma wi?cej ni? ABS-owy chi?czyk. Cho? wyj?tkiem jest tutaj ICS w którym kompozyt u?yty w tych replikach potrafi nie jednego zadziwi?.

Obrazek

Id?c dalej patrzymy na elementy wykonane z kompozytu (plastiku - ABS). I tutaj tak?e jest zauwa?alna ró?nica w wykorzystanej mieszance materia?ów np.: chwyt przedni w M4A1 G&P jest matowy, nie trzeszcz?cy, dobrze spasowany i co decyduj?ce nie p?ka przy byle ingerencji mechanicznej. Chi?ski produkt jest cz?sto ?wiec?cy, tandetny , ?le spasowany i ma?o odporny na mechaniczne uszkodzenia. W produkcie z górnej pó?ki mo?emy liczy? na u?ycie dobrej jako?ci plastiku cz?sto ?adnie fakturowanego w ?adnym matowym odcieniu gdzie zatrzaski czy za?lepki po prostu pasuj? i nie posiadaj? jaki? niedoróbek czy nadlewek form wtryskarskich. :D

Obrazek

Obrazek

Obrazek


Nast?pnym krokiem w ogl?dzinach jest jako?? spasowania, i tu mo?na znale?? wyra?ne ró?nice. W chi?skim produkcie lata po prostu bardzo wiele elementów jak np.: dwie po?ówki body, kolby, chwyty itd. W firmowym jest nieco lepiej, elementy cz?sto s? dobrze spasowane, nic nie lata, nie trzeszczy, zatrzaski si? zatrzaskuj?, klapki domykaj?, elementy dodatkowe na szynach RIS po prostu si? przykr?ca i pasuj? (a nie tu izolka tak gumka a gdzie indziej drucik). Cho? i tu mo?na czasami znale?? denerwuj?ce luzy na które nie by? przygotowany potencjalny kupiec. :shock:

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Cz?sto w chi?skim produkcie mamy do czynienia z tym ?e szyna RIS nie chce wspó?pracowa? z markowym produktem; rozstaw, szeroko?? z?bków itd.

No tak zaraz si? odezw? g?osy, ?e chi?ski produkt nie jest taki z?y. Jeszcze raz uprzedzaj?c komentarze nie mam zamiaru szkalowa? chi?skiego producenta, bo sam spotka?em si? i posiadam bardzo udane konstrukcje tego producenta. Chodzi tylko o pokazanie ró?nic. Dla jednego b?d? one nic nie znacz?cymi szczegó?ami, dla innego kolosaln? ró?nic? wi?c LUZIK :peace:

Bardzo cz?sto w firmowych replikach u?ywa si? drewna jak to si? ma w ostrym odpowiedniku. Niestety w tanim chi?czyku bardzo cz?sto s? to kompozyty drewnopodobne lub po prostu tandetny plastik. W firmowej replice cz?sto mo?na spotka? elementy stalowe które s? trudniejsze do wykonania, obróbce ni? wykonane na wysokoci?nieniowych wtryskarkach, gdzie stosuje si? stopy aluminium. :peace:

Obrazek

Obrazek

Jak wida? troch? dzieli zwyk?? chi?sk? replik? od produktu z wy?szej pó?ki. Czy warto za to p?aci?? Na to pytanie musi sobie odpowiedzie? ka?dy sam. Czy potrzebuje tego czego? co posiadaj? markowe produkty, czy wystarczy mu to co daje chi?ski producent.

Obrazek

W kolejnym artykule spróbuj? opisa? ta?sz? i dro?sz? replik? ale od ?rodka czyli cz??ci wewn?trzne, gearboxy, lufy itp.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | krz dnia March 02 2012 12:10:45
posiadam g&p cqb/r w której zmieni?em front na sr15 równie? g&p i nie ?a?uje wydanych pieni?dzy. Wygl?da ?wietnie i wiem, ?e nie b?d? tego musia? wymienia?, jak o co? uderz?. Wykonanie naprawd? dobre, szczegó?owe, no i te oznaczenia.. Nie mniej jednak w markowych replikach liczy si? tylko wygl?d i g?ównie za to wydajemy pieni?dze. W mojej replice toczy si? wojna. GB nie chce dobrze dzia?a?, wi?kszo?? cz??ci g&p posz?a na wymian? i nie mam poj?cia z czym jest problem Szeroki u?miech ale w kwestii wygl?du polecam markowe produkty. Mo?e i wiele cz??ci chi?skich nie pasuje, ale co tam, wszystko da si? zrobi?.
#2 | SirHawk dnia March 02 2012 12:38:18
Jakbym s?ysza? opini? o moim dawnym G&G GR16... Jednak tam cz??ci chi?skie do GB pasowa?y a te oryginalne by?y tragiczne.
#3 | Dantee dnia March 02 2012 15:31:31
Hmm ja postawi?em najpierw na osi?gi a potem na wygl?d.
-precka JBU Kuan 6.03
-spring Guarder M120
-zestaw doszczelnionego zespo?u cylindra (uszczelniona dysza, ciche sto?kowe g?owice Systema, stalowy cylinder Systema)
-?o?yskowana prowadnica springa Deep Fire (mosi??na)
-mosfet z AB na zamówienie
-z?baki i gearbox wzmocnione w tuningu fabrycznym.
-komora Clasic Army

Potem wygl?d zewn?trzny czyli prawie wszystko Magpula'
Ostatnie co b?dzie wymienione to korpus na G&P z bitymi oznaczeniami.
Po ty, b?d? tylko dba? ?eby wszystko dzia?a?o bez awarii.
#4 | SirHawk dnia March 02 2012 16:38:08
Mam obecnie swojego AK od CYMy i jako? nie widz? powodu do narzeka?. Siedzi wszystko sztywno, jedynie muszk? mo?na przekr?ci? o dwa stopnie w lewo. Korpus si? cz?sto tar? o twardsze pod?o?e i jako? rys nie widz?. Jedynie jest wg??bienie od ruszania selektora, rdza si? jednak nie rozprzestrzenia. Jak dot?d niesmak pozostawia tylko lufa zewn?trza - farba si? zdar?a i to paskudnie oraz nieszczelny t?ok.

Jak czytam ten artyku? to mam wra?enie, ?e mowa o chi?skich emkach Szeroki u?miech
#5 | Mario75 dnia March 02 2012 18:38:22
Mo?liwe, ?e masz SirHawk racj?. W Koalicji g?ównie u?ywa si? emek. bo mamy takie samo zasilanie amunicji. Z tego te? powodu wi?cej na warsztacie Sebiego emek ni? np. ka?achów czy giet.

Móg?by? zatem kiedy? SirHawk pokusi? si? o porównanie markowego ka?acha z chi?skim i opisania czym si? to ró?ni. Ja sam z ciekawo?ci? przeczytam.
#6 | terenowy dnia March 03 2012 20:01:35
Nie wiem czy kto? w regionie po za mn? przerobi? ju? 12 replik serii AK. Jak najbardziej mog? si? wypowiedzie? w kwestii: firmowa jako?? czy chi?ska moc U?miech Od VFC po G&P, Boyi i Cymki...
#7 | Mario75 dnia March 03 2012 21:15:56
Tzn. ?e zg?osi?e? si? Teren na ochotnika do stworzenia Artyku?u w powy?szej kwestii ?
#8 | chenjinbei dnia July 24 2018 09:51:14
20187.24chenjinbei
ray ban sunglasses
omega watches
nike running shoes
maui jim sunglasses
nike free run
swarovski jewelry
barcelona jersey
suicoke sandals
pelikan pens
juicy couture outlet
christian louboutin outlet
wholesale nfl jerseys
ray ban sunglasses
adidas yeezy
air max 97
snapback hats
true religion
montblanc pen
jordan xx9
nike sb
cheap mlb jerseys
hermes belt
designer belts
coach outlet sale
tory burch outlet
mcm handbags
louboutin
tiffany rings
nike air huarache
jordan
nike kd 10
coach outlet
marcelo burlon
bvlgari rings
mizuno running shoes
cheap soccer jerseys
cheap nba jerseys
nike kd 8
moose knuckles jackets
nike outlet store
ugg boots
nike hyperdunk
air jordan
kyrie 3
ray ban
ralph lauren uk
lebron 14
burberry canada
cheap mlb jerseys
nike air force
adidas outlet store
kate spade
tory burch
air max 95
valentino shoes
nike blazer
off-white clothing
michael kors outlet
air max
russell westbrook jersey
michael kors outlet
nike outlet
russell westbrook shoes
nike free run
converse shoes
nike kyrie 2
nike outlet
kate spade
air jordan 4
hermes birkin bag
christian louboutin shoes
nike shoes
ray ban
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
ralph lauren polo
bcbg dresses
new balance shoes
givenchy handbags
kate spade outlet
oakley vault
jordan shoes
stussy hoodie
harden vol 1
lebron 15
ralph lauren outlet
cheap michael kors bags
levi's jeans
michael kors bags
jordans
shoe carnival
maillot de foot
air jordan shoes
nike free
lebron soldier 11
wholesale hats
longchamp handbags
cartier jewelry
michael kors outlet
ralph lauren uk
cheap nfl jerseys
michael kors handbags
Fußballtrikots günstig
oakley sunglasses outlet
adidas nmd
michael kors bags
north face jackets
lululemon
ralph lauren
lululemon outlet
wedding shoes
hollister outlet
pandora charms
nike air max
versace handbags
fitflop sandals
timberland boots
balenciaga shoes
onitsuka tiger shoes
burberry outlet
timberland boots
pandora jewelry canada
under armour shoes
pandora jewelry canada
flip-flops
nike basketball shoes
red bottom shoes
cheap nfl jerseys
coach outlet online
nike cortez
nike air max
converse shoes
birkenstock sandals
supra shoes
ralph lauren polo shirts
coach factory online
coach outlet online
louboutin
giuseppe zanotti shoes
true religion
x-large clothing
adidas uk
oakley sunglasses cheap
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
nike sb
air max 270
manolo blahnik
fila
[url=http://www.caMy?lietasfutbole2018.com]caMy?lietas de futbol baratas[/url]
malone souliers shoes
air max 90
nike tennis
supreme
mlb jerseys
prada sunglasses
stan smith
air jordan 3
hermes uk
polo outlet
basketball shoes
scarpe mbt
adidas superstar
pandora charms
the north face
christian louboutin shoes
tommy hilfiger
fingerlings
breguet watches
lebron ambassador 10
hundreds clothing
audemars piguet watches
undefeated shoes
supreme paris
ronaldo jersey
nike shox
nfl jerseys
hermes belt
ralph lauren outlet
coach factory outlet online
herve leger dresses
nine west
adidas wings
adidas outlet
victoria's secret outlet
versace clothing
adidas nmd
prada
columbia sportswear
ray ban
nfl jerseys wholesale
nike flight bonafide
christian louboutin shoes
breitling watches
red bottom shoes
air jordan
coach handbags
pandora charms
prada outlet online
pandora uk
kobe 11
puma slides
nike dunks
nike roshe run
nfl jerseys
cristiano ronaldo jersey
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
kobe shoes
nike flip-flops
the north face jackets
longchamp outlet
coach outlet online
air max 2018
nike roshe
cheap oakley sunglasses
ysl makeup
ray ban sunglasses
puma fenty sandals
pandora outlet
nike revolution
ferragamo belt
michael kors outlet online
ralph lauren
longchamp handbags
pasotti ombrelli
coach outlet store online clearance
coach outlet online
oakley canada
stuart weitzman shoes
ralph lauren
vans sneakers
nike mercurial vapor
soccer jersey
nike tn
yoga pants
teva sandals
nike running shoes
polo ralph lauren
louboutin outlet
nike free
adidas slides
philipp plein
montblanc fountain pens
air jordan 5
vans shoes
puma shoes
air jordan
michael kors handbags sale
nfl jerseys
michael kors outlet
harden vol 2
new balance shoes
ralph lauren jeans
spalding basketball
soccer shirts
cheap ray ban sunglasses
jordan
swarovski rings
air max 2017
flip-flops
jordan pas cher
kate spade handbags
linda farrow sunglasses
timberland boots
maglie calcio a poco prezzo
michael kors outlet
adidas ultra boost
birkenstock sale
tiffany jewelry
fitflops
fitflops outlet
air jordan 1
maglie calcio
ray ban
ナイキ スニーカー
yeezy 500 blush
michael kors taschen
burberry handbags
hermes bags
nike factory store
nike outlet
michael kors
nike lunarglide
air jordan
new balance shoes
skechers shoes
sophia webster
pandora charms
michael kors purse
[url=http://www.My?lihka.us.com]My?lihka clothing[/url]
true religion jeans
lebron soldier 10
manolo blahnik shoes
mont blanc
michael kors handbags
versace sunglasses
true religion jeans
cheap supra shoes
baseball bats
mac cosmetics
tag heuer watches
timberland outlet
alexander mcqueen shoes
coach outlet
pandora charms
tom brady jersey
ferragamo shoes
tom ford sunglasses
true religion jeans
tory burch handbags
light up shoes
air jordan 14
fussball trikots
ray ban sunglasses cheap
nhl jerseys
off-white clothing
ralph lauren
coach factory outlet
reebok shoes
coach factory outlet online
michael kors outlet store
coach handbags
mulberry handbags
miu miu sunglasses
vibram shoes
air jordan 11
lebron 15
cheap nhl jerseys
mikimoto jewelry
jordan shoes
ugg boots on sale
ralph lauren outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
nike factory store
parajumpers jackets
supreme uk
kate spade
mac cosmetics
[url=http://www.caMy?lietasdefutbolbaratases.es]caMy?lietas de fútbol[/url]
bottega veneta handbags
cheap replica watches
jimmy choo shoes
soccer jersey
salvatore ferragamo shoes
tiffany & co
north face backpacks
lee jeans
coach outlet
new balance shoes
mcm bags
superdry clothing
omega watches
ralph lauren uk
tiffany jewelry
ray ban sunglasses
coach outlet online
nike huarache
lebron james jersey
belstaff jackets
ralph lauren outlet
supreme uk
adidas outlet store
persol sunglasses
converse shoes
asics running shoes
vans shoes
polo outlet
visconti pens
links of london
hermes outlet
longchamp outlet
canada goose sale
oakley sunglasses
nike air max
ralph lauren polo
coach outlet online
vans store
coach handbags
philipp plein outlet
ysl bags
tods shoes
monster headphones
yeezy shoes
canada goose outlet
beats headphones
kate spade handbags
birkenstock
russell wilson jersey
adidas football boots
nike uk
mbt shoes
fitflops sale clearance
jordan shoes
nike shoes for men
air max
nike uk
prada handbags
nike epic react
curry shoes
lebron soldier 9
air max 1
fitflop sandals
cheap soccer jerseys
oakley sunglasses
michael kors handbags
coach handbags
prada bags
nike outlet store
police sunglasses
columbia sportswear
nicholas kirkwood
rolex watches
adidas stan smith
woolrich jackets
cheap michael kors bags
oakley sunglasses wholesale
jordan retro
adidas yeezy 350
saint laurent sunglasses
oakley sunglasses
supreme clothing
ray ban outlet
adidas jeremy scott
christian louboutin
tiffany jewelry
mac makeup
paul george shoes
nike trainers
adidas outlet
maillot de foot pas cher
nike presto
longchamp
mk purse
ralph lauren outlet
air jordan 12
canada goose sale
dolce and gabbana
coach outlet store
celine outlet
coach outlet online
nike outlet store
uggs outlet
under armour outlet
north face jackets
miu miu shoes
kate spade
true religion jeans
marc jacobs bags
air force 1
coach outlet online
coach outlet online
air jordan
dansko shoes
michael kors outlet
balenciaga shoes
air max
cheap oakley sunglasses
air max plus
jordan shoes
adidas flip flops
air jordan 8
north face outlet
beats wireless
stephen curry jersey
ray ban sunglasses outlet
cheap nfl jerseys
tory burch shoes
longchamp handbags
nike outlet store online
y-3 shoes
nobis jackets
air max
coach factory outlet
kd shoes
cheap rolex watches
coach factory outlet
canada goose jackets
swarovski crystal
cheap jordan shoes
van cleef & arpels jewelry
mlb jerseys
timberland outlet
ray ban sunglasses
cheap nfl jerseys
converse
tory burch shoes
marc jacobs handbags
saucony running shoes
ray ban sunglasses
nike blazer
michael kors uk
birkenstock
longchamp handbags
chaussures christian louboutin
christian dior handbags
manchester united jersey
balenciaga shoes
jordan 6
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
burberry outlet store
pandora jewelry canada
vetements clothing
flops
20187.24chenjinbei
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
LIGA ASG Homemade Libia Arctic Combat KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG ?o?nierz Specnazu Makarov KWC Niemcy zamykaj? Radio ASG Nowe pistolety WP Zbrojownia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:9,110
Wczoraj:33,800
W tym tygodniu:181,852
W tym miesiącu:524,335
W tym roku:524,335
Wszystkich:57,241,835
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: