Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:28
Zachód słońca: 20:31
Dzień trwa:
16 Godzin 03 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:31
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

KSD - Koszai?skie Si?y Desantowe

Team KSD – Koszali?skie Si?y Desantowe Autor: Jacek Dzisiaj w swoim artykule pragn? przedstawi? niedawno powsta?y team ASG z naszego lokalnego ?rodowiska – Koszalina. KSD to skrót od pe?nej nazwy – Koszali?skie Si?y Desantowe. Opowiem jak dosz?o do stworzenia KSD i przedstawi? nasze g?ówne cele i zamierzenia. Pokrótce poka?? na zdj?ciach i kilku zdaniach na czym polega nasz plan rozwijania si? w naszym lokalnym ?rodowisku ASG.

Urodzinowe strzelanie u Leona
Urodzinowe strzelanie u Leona

Miejsce: Wicie, ?rodkowe Pomorze, Pó?noc Polski
Czas: 20100613 H:0900Zdj?cia: Karolina. W pe?nej tre?ci Newsa link do zdj??.

Teamy bior?ce udzia? w spotkaniu:
Team 40
Team 30
Team 20
Team S?upscy Najemnicy
Team Usteccy Nejemnicy
Neavy Team
Team Black Widow
Team Rats
Team 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Relacj? z walk oraz film zobacz w pe?nej cz??ci Newsa...
Blady K?cik Filmowy: Full Metal Jacket


Troch? spó?niony k?cik filmowy przybywa, a w nim o arcydziele Stanleya Kubricka - Full Metal Jacket
Rekrutacja do Navy Seals !
UWAGA !

Rekrutacja Do teamu RRoK Navy Seals otwarta ! Zapraszamy !

czytaj wi?cej...

O noktowizorach rozmow? czas zacz??...
Nie jest to do ko?ca mój wybór. Mam nadziej? niebawem przedstawi? Wam test Noktowizora PS-2000 z zastosowania w praktyce. My?l?, ?e z racji niskiej ceny i zasi?gu, który mo?e wystarczy? do nocnych zada? w ASG, warto zwróci? uwag? na:

Noktowizor Yukon NVMT4

CENA ok. 680z?Noktowizor Yukon NVMT4 zamontowany na AK przez HoHoL 8KPG
Pozwol?, aby na temat tego noktowizora wypowiedzia? si? u?ytkownik urz?dzenia.
Yellow1 jest jest cz?onkiem grupy paramilitarnej "8 kompania piechoty górskiej". Stara si? ?y? aktywnie, realizowa? swoje pasje z których wiele zwi?zanych jest z górami, wojskowo?ci?.

W pe?nej tre?ci opinia, zdj?cia oraz zdj?cia monta?y /na szyn? oraz na g?ow?/ jak te? filmik przedstawiaj?cy prac? noktowizora....
Doniesienia z Linii Frontu


Technofilia
Jak si? dowiedzieli?my na dniach nast?pi? transfer Technofilii z Team Panthera do Team 13 Pomorskiej Brygady Piechoty. ?yczymy wielu sukcesów w 13PBP oraz aby transfer by? owocny dla obydwu Teamów.


http://www.1rds.fora.pl/


Mo?na równie? przeczyta? podsumowanie/o?wiadczenie/pro?b? Technofilii
Czytaj wi?cej w pe?nej tre?ci Newsa...
niecodzienna kamizelka
Je?li s?dzisz ?e widzia?e? ju? wszystko w ofercie kamizelek taktycznych i ?adne dragon skin czy inne cordury i kewlary ciebie nie zaskocz? to wiedz ?e po tym newsie ?wiat ju? nie b?dzie taki sam

MadOnion wprowadzi?a do oferty produkty Mechanix Wear
MadOnion wprowadzi?a do oferty produkty Mechanix Wear

Stworzone specjalnie z my?l? o ?o?nierzach zawodowych i operatorach jednostek specjalnych r?kawiczki Mechanix to bardzo dobry wybór dla ludzi którzy ceni? r?kawiczki lekkie, wygodne, dobrze zabezpieczaj?ce d?o? i zapewniaj?ce pewny chwyt. Mechanix Wear to jedna z wiod?cych firm zajmuj?ca si? sportami motocyklowymi, w swojej bran?y zyska?a wysok? renom? i szacunek ze wzgl?du ma profesjonalne podej?cie i jako?? wykonania swoich produktów.


The Originalt82; Glove Woodland Mechanix Wear R?kawice taktyczne


Podobnie w wojsku jak i w bran?y motocyklowej d?onie poddawane s? ró?nym obci??eniom i spotykaj? si? z wieloma przeszkodami, dlatego te? firma Mechanix- posiadaj?ca wieloletnie do?wiadczenie postanowi?a równie? profesjonalnie zaj?? si? produkcj? r?kawic co zreszt? ?wietnie jej si? uda?o. Tactical Line to r?kawiczki stworzone w?a?nie dla wojska!

Cena r?kawiczek ok.115z?
Dlaczego r?kawiczki Mechanix Wear s? takie dobre? Zobacz zdj?cia reszty produktów i czytaj wi?cej w pe?nym tek?cie...
Trening 1st Cavalry Division
Poni?ej cytat od Guliego z nowo powsta?ego Teamu 1st Cavalry Division Koszalin:

Guli 1st Cavalry Division

Wypowied? Guliego:
"W dniach 03-05.06.2010r od godz. 10.00 w czwartek do oko?o 15.00 w pi?tek odby?o si? bytowanie teamu 1st Cavalry Division po??czone z treningiem i manewrami na Okopach.
Prze?wiczono m. in. ...." reszta cytatu oraz informacje o 1st Cavalry Division w pe?nym Newsie...

No? przy sobie Lego ;)
Dzisiaj z przymru?eniem oka ;) Odnalaz? ciekawostk? Patol 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Pami?taj zabra? ze sob? w teren klocki Lego, spr??ynki, gumki ;)Zobacz inne projekty karabinków w pe?nym Newsie...
Zobaczcie w pe?ni dzia?aj?ce M249, Barrett M82A1 oraz Minigun i Tavor CTAR-21 szok!

?ród?o: http://koalicjapo...f=30&t=488
R-Point

"R-Point", korea?ski horror, który w ubieg?ym roku okaza? si? w swojej ojczy?nie jednym z najwi?kszych przebojów(...)Demony Wojny - T?uczewo 2010 - okiem Koalicji Pó?noc
Demony Wojny - T?uczewo 2010 - okiem Koalicji Pó?noc
Autor: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Dojechali?my w sobot? z namiotami, aby rano wsta? wyspanym, zamiast t?uc si? par? godzin samochodem ok. 140km. Oczywi?cie chcieli?my równie? spotka? si? ze znajomymi i przy rkie?bascer1; podyskutowa? o sprawach zwi?zanych z Naszym ?rodowiskiem. Co do offgame nie ma si? do czego przyczepi?, bo Techno poinformowa? o takiej mo?liwo?ci, a nie zorganizowanym specjalnie na potrzeby imprezy Offgame. Zatem Offgame mieli zainteresowani zorganizowa? sobie w ramach w?asnych ch?ci. Mimo to kiedy dotarli?my na miejsce by?o drzewo na opa? i ?mietniki, oraz ?adny widok z górki :) Je?li kto? narzeka? to móg? przyjecha? planowo na rann? odpraw? i nie musia?by si? rm?czy?r1; bez prysznica, wc, oraz swojego ulubionego serialu.


75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC na Demonach Wojny od lewej: Patol, Sebi, Skura i na ko?cu "nieznany wojownik"Przejd?my jednak do wra?e?, zdj?? i opinii z samych walk na Demonach Wojny...
FILM - IVO-JIMA II - L?dowanie
Dzisiaj przedstawiamy pierwsz? cz??? d?ugo wyczekiwanej serii Remake IVO-JIMA II Niestety ze wzgl?du na du?? aktywno?? Squadu ci??ko by?o wygospodarowa? do?? czasu. Jednak o pomy?le nie zapomnieli?my. Tworz? si? nast?pne odcinki.
IVO-JIMA II odby?a si? 28 marca 2010r.


FILM - CZ??? PIERWSZA: "THE LANDING" Autor: PATOL 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC


L?dowanie - IVO JIMA II


W walkach na zaproszenie bra?y udzia? Teamy:
TEAM CANNABIS COMMANDO
TEAM 40 S?awno
TEAM 30 Dar?owo
TEAM 20 S?upsk
KOSZULKOWY ZWIAD
TEAM EPSILON
TEAM SFORA SZCZECIN
TEAM 75th RANGERS RGT KOSZALIN
TEAM RRoK NAVY SEALS
TEAM WILCY
TEAM MIELNO
TEAM KPM

Jednak przejd?my do sedna sprawy. Zapraszam do obejrzenia pierwszej cz??ci serii filmów w dalszej cz??ci Newsa...
FRONT LINE 2010

FRONT LINE 2010 USTKA 28-30 MAJA Autor: Jacek W dniach 28-30 maja odby? si? zlot ASG FRONT LINE USTKA 2010. Ekspedycja Koalicji Pó?noc pojecha?a w sk?adzie siedmiu osób: Mario.75, Dantee, Fubar, Sebi, Jacek, Stig oraz Fabio. Godnie reprezentowali?my na zlocie nasz? Koalicj? Pó?noc rozs?awiaj?c jej dobre imi?. Pragn? teraz opowiedzie? jak przebieg? zlot krok po kroku.

Aesgowiec

Komiks w odcinkach
Panzerfaust IV zbli?a si? du?ymi krokami...
Niedawno na Portalu Moje Miasto Szczecin ukaza? si? artyku? "Bro?, mundury, survival i walka. To jest to co ich kr?ci!". Artyku? mia? na celu przybli?y? czytelnikom czym jest ASG oraz bli?ej zapozna? ich z Teamem Sfora Szczecin. Jest to relacja z kr?conego trailera do Panzerfaust IV. Mo?na zatem zobaczy? zdj?cia i film z planu zdj?ciowego trailera Paznerfaust IV.NapoleonFaust 2009 - rozgrywki przed g?ównym w?tkiem scenariusza Paznerfaust

Na Panzerfaust IV zaproszenie otrzyma? Team 75th Rangers RGT Koszalin. W ramach TF do Szczecina w sierpniu jedzie: RRoK Navy Seals, S?upski Pluton Zwiadowczy, Koszulkowy Zwiad.Moim zdaniem nieodpowiednio wyt?umaczono "z czym to si? je" i zawrza?o. Maniacy ASG w komentarzach zamiast wyt?umaczy? o co chodzi zacz?li "drze? koty"
...ale po kolei. Na drugiej stronie Newsa b?dziecie mogli zapozna? si? dok?adnie z tematem. Zarówno z tekstem artyku?u, zdj?ciami, filmem, jak te? komentarzami, w tym moim i Marduka...


?ród?o: http://www.mmszcz...ry=magazyn
Rambo 1.0 - Misja specjalna. Dzia?ania taktyczne.
Wyszuka?: Fubar 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC, pó?niej zwróci? mi uwag? na tekst Spiller Koszulkowy Zwiad

Autor: Biszop

Jeszcze nie rozwia? si? dym po ataku na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku i nie umilk?y j?ki rannych marynarzy, kiedy Japo?czycy rozpocz?li inwazj? na Filipiny, które wówczas znajdowa?y si? pod kontrol? Amerykanów. Cel - zdoby? Luzon, najwi?ksz? wysp? archipelagu, przej?? kontrol? na Manil? i przede wszystkim - zniszczy? stacjonuj?cy tam garnizon ameryka?ski.
Japo?skie my?liwce i bombowce urz?dzi?y okr?tom US Navy rze? podobn? do tej z Pearl Harbor. Na pla?ach wyspy Luzon wkrótce wyl?dowa?o 50 tysi?cy japo?skich ?o?nierzy.

Na Filipinach stacjonowa?o ponad 10 tysi?cy Amerykanów oraz oko?o 70 tysi?cy ?o?nierzy filipi?skich. Liczebnie górowali wi?c nad napastnikami. Niestety - tylko liczebnie...Na Filipinach stacjonowa?o ponad 10 tysi?cy Amerykanów oraz oko?o 70 tysi?cy ?o?nierzy filipi?skich. Liczebnie górowali wi?c nad napastnikami. Niestety - tylko liczebnie...

?ród?o: http://blogbiszop...07150535,n
Sniper: Ghost Warrior
Je?eli bawi Ciebie siedzenie godzinami udaj?c krzaczek i czekaj?c na mo?liwo?c oddania strza?u, do szko?y b?d? pracy wbijasz si? w ghillie suit i przy zaznaczaniu "Twojego Szcz??liwego Numerka" wstrzymujesz oddech ?eby r?ka Tobie nie zadr?a?a. To ta gra stanowczo jest dla Ciebie i ludzi Tobie podobnych.

Podsumowanie Front Line
VOL I Autor: Mario 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Ma?e podsumowanie czas zacz??:


Szczegó?ow? relacj? pisze Jacek. W oczekiwaniu zatem na Jacka relacj?, napisz? swoje podsumowanie i zaprosz? na mój krótki materia? filmowy. G?ównie ze zwiedzania obiektów obrony wybrze?a, w tym dzia?obitni i wierzy obserwacyjnych.Spróbujmy zatem poszuka? dziury w ca?ym...
Blady K?cik Filmowy: O jeden most za daleko


W najnowszym k?ciku filmowym wspominam najlepszy film wojenny, jaki kiedykolwiek powsta? - "O jeden most za daleko".

?NUR!

Rosyjskie monstrum -Ekranoplan
Temat odnaleziony przez Felixa z T20 na forum T40/30/20: www.team40.fora.pl Na dole postu poda?em ?ród?o opracowane przez Sq2mmy.

Ekranoplan


Radzieccy konstruktorzy zawsze zadziwiali nas swoj? pomys?owo?ci? i wynalazkami.
Ekranoplan na pewno jest jednym z najciekawszych i najdziwniejszych projektów radzieckiej technologii, jednak zacznijmy od pocz?tku.Projekt 903 - ?u?


Pocz?tki tego projektu si?gaj? lat 20-tych, gdy nieznane jeszcze wtedy zjawisko powodowa?o katastrofy nisko lec?cych tu? nad p?ask? powierzchni? samolotów.
Okaza?o si? ?e w takich specyficznych warunkach wzrasta ci?nienie pomi?dzy ...


http://www.zapomn...ticle_id=3
Plecak na dwu dniowe manewry
Czytaj?c artyku? Terenowego na temat Zasobnika Piechoty Górskiej wz 987, który obecnie znajduje si? na wyposa?eniu Wojska Polskiego. Doszed?em do wniosku a czemu by si? nie pochwali? swoim plecaczkiem. Jest to Helikon Assault Pack 2 w kolorze OD tudzie? dla osób bardziej normalnych w kolorze zielonym.

Wywiad z Birkiem jednym z Orgów Little War i Neuro
Mo?liwe, ?e wy?lemy Korespondenta i Fotoreportera Wojennego na Neuro. Na pewno z racji kierowania si? w stron? MILSIMów bardziej Nas interesuje Little War, gdzie mo?emy równie? pe?ni? rol? jednego z Patronów Medialnych. Po czym postaramy si? umie?ci? recenzj? z materia?em filmowym i fotograficznym, oraz wycinek tzw. "z pami?tnika bojownika/?o?nierza".

Wywiad przeprowadzony z Birkiem jednym z Orgów "Little War" i "Neuro"
Pytania przygotowa? Marduk oraz Mario z KOALICJI PÓ?NOC. Zdj?cia pochodz? z Little War zesz?orocznego. W tym roku nast?pna edycja na któr? wybieraj? si? równie? Cannabis Commando.

Little War 2009rLittle War 2008r


Przejd?my jednak do pyta?...
Polska Zbrojownia


Wizyta dowódcy US SOCOM w Warszawie sta?a si? pretekstem do prezentacji najnowszego uzbrojenia WFS GROM. Po raz pierwszy publicznie pokazano niektóre konstrukcje strzeleckie i wyposa?enie, o których mówi?o si?, ?e znalaz?y si? w arsenale jednostki, lecz do tej pory nie by?y oficjalnie ujawniane.

Czytaj wi?cej...
Dzia?ania nocne Rangers i Cannabis
Autor tekstu: Mario 75th Rangers RGT KoszalinZadanie: Za?o?y? i utrzyma? Baz? do ?witu
Rozkaz nr: 22/23052010R
Miejsce: Strefa 51
Podmiot: 75TH RANGERS RGT KOSZALIN KOALICJA PÓ?NOC
Spodziewane operowanie w pobli?u jednostki specjalnej wroga: CANNABIS COMMANDO
Cel: Utrzymanie Bazy oraz terenu w zasi?gu ok. 50m.
Cele poboczne:
a) patrolowanie terenu
b) cicha eliminacja przeciwnika
c) spychanie wi?kszych grup przeciwnika pod zmasowany ostrza? g?ównej grupy wsparcia.
b) koordynacja pracy zespo?u obrony oraz zespo?u patroluj?cego
Wytyczne szczegó?owe: Zachowa? szczególn? ostro?no??. W danym obszarze oprócz ...
czytaj wi?cej...
zobacz film...
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zbrojownia Act od Valor Nowe pistolety WP Mndur Gorka E SPOS Arctic Combat Combat ?o?nierz Specnazu Survival Elektryczny Blow Back Odda? r?k?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:3,061
Wczoraj:16,449
W tym tygodniu:53,340
W tym miesiącu:228,728
W tym roku:2,962,024
Wszystkich:51,450,428
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: